Dit systeem geldt momenteel alleen voor elektriciteit in Brussel. Elke Brusselse verbruiker kan met de tool Greencheck het groene percentage van zijn elektriciteitsverbruik nagaan dat door zijn leverancier is aangegeven, alsook het percentage dat BRUGEL heeft gevalideerd en de oorsprong van de GO's die zijn leverancier heeft gebruikt. Deze...

Om de nieuwe regelgeving bekend te maken, werd een specifieke website gelanceerd. Wie een afwijking wil aanvragen, vindt daar alle nodige informatie rond het afwijkingskader en de presentatiefiches van reeds goedgekeurde projecten. De verschillende innovatieve projecten rond hernieuwbare energie werden ook in kaart gebracht.

Share :