De Europese Unie heeft des objectifs en matière d’énergie et de climat energie- en klimaatdoelstellingen  bepaald. Het pakket 2020 bepaalt 3 grote doelstellingen die op Europees niveau moeten worden bereikt: 20% minder uitstoot van broeikasgassen; 20% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie; 20% meer energie-efficiëntie. Het Brussels...

Zogenaamde ‘groene’ of ‘schone’ elektriciteit wordt uitsluitend geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen. Deze elektriciteit, die afkomstig is van de zon, wind, water, biomassa of geothermie, wordt op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier verkregen. Groene stroom is goed voor 5,6% van de totale stroomvoorziening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in...

De geproduceerde elektriciteit wordt ofwel onmiddellijk verbruikt of op het net geïnjecteerd. Eigen verbruik : De groene stroom voor eigen verbruik stelt een eigenaar in staat om een deel van zijn energiebehoefte te dekken met zijn eigen productie. Meer informatie over het verogen van uw eigen verbruik vindt u in...

Het GSC-systeem is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom, geregeld door een besluit van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering. Enerzijds hebben  producenten  van groene stroom recht  op  GSC's  voor  hun  productie.  Anderzijds  zijn  elektriciteitsleveranciers  verplicht  om jaarlijks  een  bepaald  aantal  GSC's aan  te  geven ( quotuminlevering ). ...

Gebruikt u hernieuwbare energie in uw woning? In ons filmpje vindt u alle nuttige informatie om uw groenestroomcertificaten te verkrijgen. Download ook  onze samenvattende informatieve nota samenvattende informatieve nota. Onze video, beschikbaar in het Frans of het Nederlands, is voorzien van ondertitels in 3 talen. Om een taal...

Als eigenaar van zonnepanelen kent BRUGEL u groenestroomcertificaten (GSC) toe voor de energie die uw installatie heeft geproduceerd. Maar wist u dat deze certificaten pas een waarde krijgen wanneer ze worden verkocht? Bekijk ons filmpje met alle nuttige informatie om uw groenestroomcertificaten te verkopen. Onze video, beschikbaar in het Frans...

De voltooiing van de certificering van een productie-installatie is ook gekoppeld aan het openen van een rekening voor groenestroomcertificaten op naam van de houder in de databank van BRUGEL. Aangezien GSC's immateriële effecten zijn, worden ze via deze rekening toegekend, bewaard en verkocht. De GSC’s in verband met de productie...

De garantie van oorsprong (GO) is een traceerbaarheidssysteem dat op Europees niveau werd ingevoerd, gedefinieerd in Richtlijn 2009 , om de eindverbruiker nuttige informatie te verstrekken over de oorsprong van de verbruikte elektriciteit en op die manier het verbruik van groene stroom te bevorderen. Er wordt één garantie van...

Om de nieuwe regelgeving bekend te maken, werd een specifieke website gelanceerd. Wie een afwijking wil aanvragen, vindt daar alle nodige informatie rond het afwijkingskader en de presentatiefiches van reeds goedgekeurde projecten. De verschillende innovatieve projecten rond hernieuwbare energie werden ook in kaart gebracht.

FAQ

Nog vragen? 1. Wanneer moet ik mijn aanvraagformulier voor de certificering indienen? De installatie moet geplaatst zijn. Uw installatie moet gecontroleerd zijn door een erkende instelling volgens het AREI een erkende instelling volgens het AREI . De A+A- meter moet door Sibelga geplaatst zijn. Verstuur het aanvraagformulier voor...

Share :