FAQ

Technisch gezien :

Als er productie is op een 1ste fase en verbruik op een 2de fase, wordt de productie geïnjecteerd en het verbruik afgenomen. Deze onbalans tussen fasen wordt geaccepteerd door de Synergrid-specificaties tot 5 kVA. Het wordt echter altijd aanbevolen om de fasen correct te balanceren (zie technische specificaties C10/11 van de "Synergrid ") 

Facturatie: 

De digitale meter van Sibelga meet de registers van afnamen en injecties per fase (1.7.0 en 2.7.0) afzonderlijk en telt vervolgens de 3 fasen bij elkaar op. Als er op hetzelfde moment een injectie is op de ene fase en een afname op een andere fase, berekent de Sibelga-meter het verschil.
Het resultaat is het verschil (1.8.0 en 2.8.0). Het resultaat wordt vervolgens naar uw leverancier gestuurd.