Statuut van beschermde klant

Kunt u uw elektriciteits- of gasfacturen niet betalen? Laat u helpen! Om klanten die moeilijkheden hebben om hun elektriciteits- en/of gasfacturen te betalen te beschermen tegen een mogelijke afsluiting, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beschermingsmaatregel in het leven geroepen: het statuut van beschermde klant.

Onder welke voorwaarden komt u in aanmerking voor het statuut van beschermde klant?

Let op, om van het statuut te kunnen genieten moet u aan de vier voorwaarden voldoen!

 • U hebt schulden bij uw huidige energieleverancier.

 • U hebt een betalingsherinnering ontvangen van uw elektriciteits- en/of gasleverancier (of andere bewijzen van schulden zoals een ingebrekestelling).

 • U woont in Brussel.

 • Het gezinsinkomen mag een bepaald plafond niet overschrijden.

Waarom het statuut van beschermde klant aanvragen?

 • Om van het sociaal tarief te genieten en dus uw facturen te verlagen om uw schuld aan uw commerciële leverancier te kunnen betalen op basis van een afbetalingsplan dat u zelf met uw leverancier onderhandelt.

 • Om de invorderingsprocedure van uw leverancier tijdelijk op te schorten, zodat uw energie niet wordt afgesloten.

Duur van het statuut

Het statuut van beschermde klant eindigt zodra uw schulden betaald zijn. U keert dan automatisch terug naar uw commerciële leverancier. Gedurende deze periode is SIBELGA uw sociale leverancier.

Let op: u kunt niet van energieleverancier veranderen tijdens de beschermingsperiode.

Wie betaalt mijn energieverbruik?

Het verbruik is te wijten aan de sociale leverancier: u moet dus de rekeningen betalen die hij u zal sturen. U moet met uw commerciële leverancier ook een afrekeningsplan afsluiten voor uw schuld. Het doel is om uw schuld af te lossen tijdens de beschermingsperiode.

Hoe kunt u het statuut krijgen?

Vul ons online formulier.

Voor een correcte registratie van uw aanvraag moet u de volgende documenten bij uw aanvraag voegen:

 1. Gezinsinkomen: een kopie van ALLE PAGINA’S van het laatste aanslagbiljet voor ALLE BELANGRIJKE PERSONEN in het huishouden behalve voor meerderjarige kinderen ten laste OF, als u om een wettelijke reden geen aanslagbiljet hebt, een ondertekende en oprechte verklaring op eer, die ofwel aangeeft dat er geen inkomen is ofwel wat de aard en het bedrag is van de inkomsten van de laatste 12 maanden + bewijsstukken (loonbriefjes, attest).

 2. Als u meerderjarge kinderen ten laste hebt, een kinderbijlagattest.

 3. Een recent attest van gezinssamenstelling die gratis online door de gemeente wordt afgegeven.
  Als u dit document niet kunt overleggen, vul dan cette attestationdeze verklaring in.

 4. Een kopie van de betalingsherinnering van de leverancier of andere bewijzen van schulden (bv. een ingebrekestelling).

Voor meer informatie, bekijk onze korte video-animatie.

Vergelijking van het sociale tarief met het standaardaanbod