Jaarverslag 2023

Ontdek het jaarverslag 2023. In dit verslag, dat beschikbaar is notre site Internetop onze website, wordt teruggeblikt op de hoogtepunten van 2023: tariefmethodologie en nieuwe technische reglementen voor de energiesector, maar ook het energiedelen, trends in het productiepark van hernieuwbare energie, de uitrol van slimme meters, de watersector en energie- en waterarmoede.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 2022

We zijn verheugd om u ons jaarverslag 2022 voor te stellen. Het is beschikbaar op een tweetalige Frans-Nederlandse website:  https://annual-report-2022.brugel.brussels. In dit verslag wordt teruggeblikt op het transversale werk dat door alle BRUGEL-teams is verricht om de verschillende controle- en adviesopdrachten uit te voeren die hun werden toevertrouwd.

Wanneer u een kijkje neemt op onze website, kunt u ook het volledige verslag downloaden in pdf, of slechts enkele hoofdstukken, u kunt de website immers aan uw behoeften aanpassen.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 2021

Ontdek ons jaarverslag 2021. Het is beschikbaar op een tweetalige Frans-Nederlandse website.website . In dit verslag wordt teruggeblikt op het transversale werk dat door alle BRUGEL-teams is verricht om de verschillende controle- en adviesopdrachten uit te voeren die hun werden toevertrouwd.

Deze digitale versie biedt u ook, naast de informatie van een verslag in het klassieke formaat, video-interviews met de coördinator en de voorzitter van BRUGEL, en met de diensthoofden. Wanneer u een kijkje neemt op onze website, kunt u ook het volledige verslag downloaden in pdf, of slechts enkele hoofdstukken, u kunt de website immers aan uw behoeften aanpassen.

Veel leesplezier!

undefined

Jaarverslag 2020

Ontdek ons jaarverslag 2020. Beschikbaar op een tweetalige Frans-Nederlandse website: https://annual-report-2020.brugel.brussels. In dit rapport wordt teruggeblikt op alle verwezenlijkingen van BRUGEL, de Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs.

We blikken onder meer terug op het jaar 2020, dat in het teken stond van de coronacrisis en waarin alle teams van BRUGEL hun competenties ten dienste hebben gesteld van de Brusselse consumenten en in overleg hebben gewerkt aan een optimaal beheer van onze netten, een ambitieuze transitie van het energiemodel en een kwaliteitsvolle energielevering.

We behandelen ook de oplossingen voor de gezondheidscrisis, de energietransitie, het Clean Energy Package, de verbonden meters, de uitrol van laadpalen, de controle van de waterprijs, de tariefmethodologieën voor de
watersector, het recordjaar voor fotovoltaïsche energie en nog veel meer.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 2019

Ontdek ons jaarverslag 2019. Beschikbaar op een tweetalige Frans-Nederlandse website: https://annual-report-2019.brugel.brussels. In dit rapport wordt teruggeblikt op de markantste feiten van het jaar 2019: het Clean Energy Package, de nieuwe tariefmethodologieën voor elektriciteit en gas, maar ook voor water, en de nieuwe distributietarieven voor elektriciteit en gas. U vindt er ook de trends in het productiepark van hernieuwbare energie en wat er is opgezet om innovatieve projecten vrij te stellen van de markt- en tariefregels.

Als aanvulling op de informatie van een jaarverslag in klassiek formaat biedt deze digitale versie ook video-interviews met de coördinator, de voorzitter van BRUGEL en de diensthoofden. Wanneer u de website raadpleegt, kunt u het gehele rapport in pdf-formaat downloaden, of alleen bepaalde hoofdstukken, geheel volgens uw eigen behoefte.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 2018

Beschikbaar op een tweetalige Frans-Nederlandse website : https://annual-report-2018.brugel.brussels. In dit rapport wordt teruggeblikt op de markante feiten van het jaar 2018: nieuwe opdracht van controle van de waterprijs, nieuwe beslissingsbevoegdheid, toename van de installatie van fotovoltaïsche panelen, vermindering van het aantal aanbiedingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, energieflexibiliteit, toepassing van de tariefmethodologie 2020-2024 en nog veel meer.

Als aanvulling op de informatie van een jaarverslag in klassiek formaat biedt deze digitale versie ook video-interviews met de coördinator en de diensthoofden van BRUGEL. Wanneer u de website raadpleegt, kunt u dankzij het downloadcentrum bovendien het gehele rapport in pdf-formaat downloaden, of alleen bepaalde hoofdstukken, geheel naar uw behoefte.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 2017

Ontdek ons jaarverslag 2017! Zoals vorig jaar, is dit 100% digitaal en kan worden geraadpleegd op een tweetalige website Frans/Nederlands:http://annual-report-2017.brugel.brussels

Aanvullend bij de informatie van het verslag in het klassieke formaat biedt de digitale versie u ook video’s en animaties. De site werd bovendien ontworpen op basis van responsive design en kan zowel op een smartphone als op een tablet en een pc worden geraadpleegd. Op onze speciaal voor dit doel ontwikkelde site kunt u in het download center ook het volledige verslag of bepaalde hoofdstukken downloaden, in overeenstemming met wat u nodig hebt.

Veel leesplezier!

Jaarverslag 2017<br>

Jaarverslag 2016

Ontdek ons jaarverslag 2016! 100% digitaal deze is te raadplegen op een tweetalige website Franse / Nederlands : http://annual-report-2016.brugel.brussels

Aanvullend bij de informatie van het verslag in het klassieke formaat biedt de digitale versie u ook video’s en animaties. De site werd bovendien ontworpen op basis van responsive design en kan zowel op een smartphone als op een tablet en een pc worden geraadpleegd. Op onze speciaal voor dit doel ontwikkelde site kunt u in het download center ook het volledige verslag of bepaalde hoofdstukken downloaden, in overeenstemming met wat u nodig hebt.

Veel leesplezier!