Zie de documenten
Aanname: 04.09.2019
Publicatie: 16.09.2019

Voorstel 23 betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters - Definitieve versie na openbare raadpleging van 21 mei 2019 tot 21 juni 2019

De Minister Fremault had het verzoek geformuleerd voor een analyse van een fijnere indeling van de fotovoltaïsche installaties in relatie tot het vereiste niveau van ondersteuning. BRUGEL is van mening dat deze fijnere indeling relevant is en stelt voor om 6 categorieën in te voeren. Na analyse van de huidige economische parameters en na openbare raadpleging stelt BRUGEL voor om de toekenningsgraad van groenestroom-certificaten met 17% tot 42% te verlagen, voor de installaties in respectievelijk de laagste en hoogste vermogenscategorie.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 07.05.2019
Publicatie: 21.05.2019

Ontwerpvoorstel 23 betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - openbare raadpleging

De minister heeft het verzoek geformuleerd voor een analyse van een fijnere indeling van de fotovoltaïsche installaties in relatie tot het vereiste niveau van ondersteuning. BRUGEL is van mening dat deze fijnere indeling relevant is en stelt voor om 6 categorieën in te voeren. Na analyse van de huidige economische parameters stelt BRUGEL voor om de toekenningsgraad van groenestroomcertificaten met 20% tot 50% te verlagen, voor de installaties in respectievelijk de laagste en hoogste vermogenscategorie. Vóór de goedkeuring van het definitieve voorstel door BRUGEL, wordt dit projectvoorstel onderworpen aan openbare raadpleging om de input en opmerkingen van de betrokken actoren te verzamelen.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 01.09.2018
Publicatie: 13.09.2018

Voorstel 22 betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters

In zijn jaarlijkse beoordeling van het steunniveau aan fotovoltaïsche installaties is BRUGEL van mening dat de huidige economische parameters het mogelijk maken om de toekenningsgraad aan groenestroomcertificaten met 20% en 24% naar beneden toe aan te passen voor de installaties met een vermogen respectievelijk onder en boven 5 kWp, met behoud van een terugverdientermijn van 7 jaar en een aantrekkelijk rendement.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 15.12.2017
Publicatie: 08.01.2018

Voorstel 20 met betrekking tot de vermenigvuldigingsfactor toegepast op warmtekrachtkoppeling in collectieve huisvesting – Analyse van de economische parameters.

De analyse van het steunniveau voor de WKK-installaties in collectieve huisvesting laat toe om te bevestigen dat het huidig steunniveau adequaat is om toe te laten de gewenste terugverdientermijn van vijf jaar te bereiken, met uitzondering van de vermogensklasse lager of gelijk aan 15 kWe, voor dewelke BRUGEL een verlaging van de coëfficiënt voorstelt van 20%.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 08.09.2017
Publicatie: 27.09.2017

Voorstelling 19 betreffende de vermenigvuldigingscoëfficient toegepast op fotovoltaïsche installatie - Analyse van de economische parameters.

In zijn jaarlijkse beoordeling van het steunniveau aan fotovoltaïsche installaties is BRUGEL van mening dat de huidige economische parameters het mogelijk maken om de toekenningsgraad aan groenestroomcertificaten met 15% naar beneden bij te stellen, met behoud van een terugverdientermijn van 7 jaar en een aantrekkelijk rendement.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 20.09.2016
Publicatie: 20.09.2016

Voorstel 18

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 02.09.2016
Publicatie: 02.09.2016

Voorstel 17

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op warmtekrachtkoppeling in collectieve huisvesting - Analyse van de economische parameters.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 30.10.2015
Publicatie: 30.10.2015

Voorstel 16

Betreffende de vermenigvuldingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters -Oktober 2015.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 07.08.2015
Publicatie: 07.08.2015

Voorstel 15

Betreffende de aanpassing van de quota inzake groenestroomcertificaten

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 03.04.2015
Publicatie: 03.04.2015

Voorstel 14

Betreffende de aanpassing van de quota inzake groenstroomcertificaten - April 2015

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 19.12.2014
Publicatie: 19.12.2014

Voorstel 13

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficient toegepast op fotovoltaïsche instalalties - Analyse van de economische parameters

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 06.09.2013
Publicatie: 06.09.2013

Voorstel 12

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 18.03.2013
Publicatie: 18.03.2013

Voorstel 11

Betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties - Analyse van de economische parameters.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 22.02.2013
Publicatie: 22.02.2013

Voorstel 10

Betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van BRUGEL.

Categorieën :
Aanname: 24.01.2013
Publicatie: 24.01.2013

Voorstel 09

Betreffende een voorstel van statuut voor het personeel van BRUGEL

Categorieën :
Aanname: 22.06.2012
Publicatie: 22.06.2012

Voorstel 08

Betreffende de vermeningvuldigingscoëfficiënten toegepast op fotovoltaïsche systemen voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 09.11.2011
Publicatie: 09.11.2011

Voorstel 07

Voorstel betreffende de quota van groenestroomcertificaten die de elektriciteitsleveranciers in Brussel moeten halen voor de jaren 2013 tot 2020.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 09.09.2011
Publicatie: 09.09.2011

Voorstel 06

Betreffende de vermeningvuldigingscoëfficiënten toegepast op fotovoltaïsche systemen voor het jaar 2012.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 25.06.2010
Publicatie: 25.06.2010

Voorstel 05

Betreffende de wijziging van de wetteksten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de leveringsvergunningen voor gas en elektriciteit.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 13.01.2010
Publicatie: 13.01.2010

Voorstel 04

Betreffende de wijziging van de wetteksten in het BHG voorgedecentraliseerde productie-installaties.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 28.01.2008
Publicatie: 21.08.2017

Voorstel 03

Betreffende de rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 21.12.2007
Publicatie: 21.12.2007

Voorstel 01

Betrreffende het huishoudelijk reglement van de Reguleringscommissie voor Energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
Aanname: 28.01.2007
Publicatie: 28.01.2007

Voorstel 02

De opdrachttoelage van de opdrachthouders.

Categorieën :