In 2017 werden de bevoegdheden van BRUGEL uitgebreid met drie nieuwe opdrachten met betrekking tot de watersector: de controle van de waterprijs (opstellen van tariefmethodologieën en goedkeuring van de tarieven van de sector), de goedkeuring van de algemene voorwaarden en de oprichting van een bemiddelingsdienst. BRUGEL heeft ook een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over alles wat verband houdt met de werking van de gewestelijke watersector.

In deze sectie vindt u alle informatie en documenten die u nodig heeft om ons werk op het gebied van waterprijzen in de overgangsperiode 2018-2019 te begrijpen.

Algemene principes: ontdek onze samenvattende nota over de belangrijkste principes van de "water"-tariefmethodologie. Ontdek onze video-animatie om een tariefmethodologie te begrijpen

De waterbemiddelingsdienst is bevoegd om klachten van een gebruiker of een daartoe aangewezen mandaathouder tegen een wateroperator te behandelen.

Share :