Procedure voor de goedkeuring van de methodologieën


Methodologie opgesteld op basis van artikel 39 van de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.