Zie de documenten
Aanname: 17.03.2020
Publicatie: 25.03.2020

Advies 297 betreffende de verlenging van de winterperiode 2019-2020.

BRUGEL, rekening houdend met de huidige situatie na de verspreiding van het virus Covid -19 en de gevolgen voor de gezondheid en de economische en sociale, stelt voor om de winter bescherming van gas, elektriciteit en water uit te breiden tot 30 april. Deze verlenging kan, afhankelijk van de evolutie van de situatie, worden verlengd.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
Aanname: 19.02.2020
Publicatie: 19.03.2020

Advies 295 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de indeling van de fotovoltaïsche installaties en de overeenkomstige vermenigvuldigingscoëfficienten.

BRUGEL heeft zijn advies uitgebracht over het voorontwerp van besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. De belangrijkste punten van dit advies hebben betrekking op: • een update van de voorgestelde indeling van fotovoltaïsche installaties en de bijhorende vermenigvuldigingscoëfficiënten; • de termijnen voor de inwerkingtreding van nieuwe coëfficiënten; • de gebruikte methode om de coëfficiënten te berekenen.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 19.02.2020
Publicatie: 25.03.2020

Advies 296 in verband met de wijziging van de elektriciteitsordonnantie en de gasordonnantie met het oog op de omzetting van het 'Clean Energy Package'.

Aan de hand van dit advies doet BRUGEL aanbevelingen in verband met de omzetting van het 'Clean Energy Package' in de Brusselse wetgeving. Deze aanbevelingen zijn bedoeld als ondersteuning van de energietransitie met respect voor de bescherming van de afnemers en de versterking van de energiemarkt.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
 • ,
 • Tegemoetkoming
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
Aanname: 22.01.2020
Publicatie: 31.01.2020

Advies 293 betreffende de hernieuwing van de gasleveringsvergunning van de onderneming ESSENT BELGIUM.

Gunstig advies betreffende de hernieuwing van de gasleveringsvergunning in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van de onderneming ESSENT BELGIUM naar aanleiding van haar fusie met de ondernemingen ARALT en SMART POWER CONSULT.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 04.12.2019
Publicatie: 18.12.2019

Advies op eigen initiatief 292 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit advies op eigen initiatief betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schetst een beeld van de huidige, zorgwekkende situatie van de Brusselse energiemarkt. We kunnen niet anders dan constateren dat de situatie niet verbeterd is en dat men snel structurele oplossingen moet vinden om de toenemende energiearmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken en de goede werking en aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt te waarborgen.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
 • ,
 • Marktaandelen
 • ,
 • Consumentenrechten
Aanname: 20.11.2019
Publicatie: 12.12.2019

Advies 291 betreffende het programma van de openbaredienstopdrachten 2020 van SIBELGA.

BRUGEL legt jaarlijks een advies voor over het ODO-programma van SIBELGA. Wat betreft het programma van de MSP 2020, stelt BRUGEL de regering voor het goed te keuren door: - de afwijzing van de begroting met betrekking tot het proefproject voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op wegen; - de budgettaire afwijzing van het budget dat is toegewezen voor de missie in verband met de ontwikkeling en de correcte uitvoering van een netwerkaanpassingsplan voor de conversie van het gasnetwerk; - de aandacht voor bepaalde relatief hoge kosten in verband met de zorg voor cliënten die worden beschermd door SIBELGA.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 06.11.2019
Publicatie: 21.11.2019

Advies 290 betreffende de aanwijzing van ELIA TRANSMISSION BELGIUM als beheerder van het elektriciteitstransmissienet op gewestelijk niveau.

In dit advies: 1) stelt BRUGEL vast dat de herstructurering van ELIA geen impact heeft op de aanwijzing via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006. Dientengevolge kan ELIA TRANSMISSION BELGIUM tot 21 november 2021 van deze aanwijzing profiteren. 2) raadt BRUGEL de regering aan om de aanwijzing van ELIA TRANSMISSION BELGIUM te hernieuwen voor een nieuwe periode van 20 jaar vanaf 31 december 2019.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 25.10.2019
Publicatie: 14.11.2019

Advies 287 betreffende het ontwerp van definitief investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA voor de periode 2020-2024.

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het ontwerp van definitief investeringsplan elektriciteit voor de periode 2020-2024 van distributienetbeheerder Sibelga. Dit advies neemt ook de resultaten over van de openbare raadpleging die tussen 17 juni en 22 juli 2019 over het ontwerp van voorlopig investeringsplan werd gehouden. In dit advies heeft BRUGEL onder meer geanalyseerd of met de door Sibelga voorgestelde investeringen de veiligheid en de kwaliteit van de bevoorrading van de netgebruikers gegarandeerd kan worden. BRUGEL heeft eveneens gecontroleerd of bepaalde investeringen overeenstemmen met het wettelijk kader.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 25.10.2019
Publicatie: 14.11.2019

Advies 288 betreffende het Definitief ontwerp van het investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2020-2024.

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het definitieve ontwerp van het investeringsplan gas voor de periode 2020-2024 van de distributienetbeheerder SIBELGA. Het advies neemt ook de resultaten over van de openbare raadpleging die tussen 17 juni en 22 juli over het voorlopige ontwerp van het investeringsplan werd gehouden. BRUGEL heeft in dit advies met name geanalyseerd of de investeringen die door SIBELGA worden voorgesteld het mogelijk maken om de bevoorradingszekerheid en -kwaliteit voor de netgebruikers te garanderen.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 25.10.2019
Publicatie: 14.11.2019

Advies 289 betreffende her ontwerp van definitief investeringsplan voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA voor de periode 2020-2030.

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het voorstel voor het definitief investeringsplan elektriciteit voor de periode 2020-2030, ingediend door de gewestelijke transmissienetbeheerder, ELIA. Het advies neemt ook de resultaten over van de openbare raadpleging die tussen 17 juni en 22 juli over het voorlopige ontwerp van het investeringsplan werd gehouden. BRUGEL heeft in dit advies met name geanalyseerd of de investeringen die door ELIA worden voorgesteld het mogelijk maken om de bevoorradingszekerheid en -kwaliteit voor de netgebruikers te garanderen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 10.10.2019
Publicatie: 23.10.2019

Advies 286 betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas van de onderneming LUMINUS NV.

BRUGEL geeeft een gunstig advies voor de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de onderneming LUMINUS NV na de fusie door overneming met de onderneming "EDF LUMINUS Windfarm Kalmthout".

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 04.09.2019
Publicatie: 16.09.2019

Advies 285 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming DATS 24 NV

BRUGEL geeft een gunstige advies voor de verlening van een gasleveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan DATS 24 NV.

Categorieën :
 • Gas
Aanname: 11.07.2019
Publicatie: 18.07.2019

Advies 284 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming OMV Gas B.V.B.A.

BRUGEL geeft een gunstig advies voor de toekenning van een gasleveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan OMV Gas B.V.B.A.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 11.07.2019
Publicatie: 18.07.2019

Advies op eigen initiatief 283 inzake de verslagen van de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het jaar 2018

Dit advies op initiatief is gebaseerd op de studie van 3 rapporten van Sibelga van 2018: - Het rapport over de kwaliteit van de dienst - Het rapport over de vergoedingsregeling - Het rapport over niet-discriminerende praktijken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tegemoetkoming
 • ,
 • Klachten
Aanname: 26.06.2019
Publicatie: 16.07.2019

Advies 282 betreffende het verslag van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2018

BRUGEL verstrekt jaarlijks een advies over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten (ODO’s) van SIBELGA. Dit advies behandelt uitsluitend de ODO’s met betrekking tot het beheer van de openbare verlichting, de veiligheid van de binneninstallaties voor gas en de omschakeling van arm naar rijk gas in 2018.

Categorieën :
 • Conversion
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 27.03.2019
Publicatie: 15.04.2019

Advies 278 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Aanvulling bij het advies BRUGEL 265

Naar aanleiding van ons advies 265 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gepubliceerd in juni 2018, was het handig om geactualiseerde gegevens te verstrekken over de situatie in het oorspronkelijke ontwerpadvies. Zo kunnen de vaststellingen, geformuleerd in deze analyse, en de potentiële risico’s opnieuw worden geëvalueerd op basis van de geactualiseerde gegevens.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Overstapkosten
 • ,
 • Consumentenrechten
Aanname: 20.02.2019
Publicatie: 15.03.2019

Advies 277 betreffende het investeringsplan voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de période 2019-2029

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het voorstel voor het investeringsplan elektriciteit voor de periode 2019-2029, ingediend door de gewestelijke transmissienetbeheerder, ELIA. Dit advies neemt ook de resultaten over van de openbare raadpleging die tussen 30 november en 30 december 2018 over het investeringsplan werd gehouden. In dit advies beveelt BRUGEL aan dat de Regering het investeringsplan 2019-2029 goedkeurt. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de gebruikers van het Brusselse net.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 20.02.2019
Publicatie: 28.03.2019

Advies 279 betreffende het investeringsplan voor aardgas voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA voor de periode 2019-2023

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het investeringsplan gas voor de periode 2019-2023, ingediend door de distributienetbeheerder SIBELGA. Dit advies neemt ook de resultaten over van de openbare raadpleging die in december 2018 over het investeringsplan werd gehouden. In dit advies beveelt BRUGEL aan dat de Regering het investeringsplan 2019-2023 goedkeurt. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de gebruikers van het Brusselse net.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 20.02.2019
Publicatie: 15.03.2019

Advies 280 betreffende het investeringspan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2019-2023

Dit advies heeft betrekking op het voorstel van investeringsplan elektriciteit voor de periode 2019-2023, ingediend door de distributienetbeheerder SIBELGA en neemt ook de resultaten over van de openbare raadpleging die tussen 30 november en 30 december 2018 over het investeringsplan werd gehouden. Na de analyse van het voorgestelde investeringsplan en de door de deelnemers geformuleerde opmerkingen bij de openbare raadpleging, heeft BRUGEL SIBELGA gevraagd een addendum (zie bijlage) op te stellen bij zijn ontwerp van investeringsplan om zijn benadering te verduidelijken en te motiveren. BRUGEL beveelt aan dat de Regering het investeringsplan 2019-2023 goedkeurt. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de gebruikers van het Brusselse net. De voorgestelde projecten voor de plaatsing van “slimme” meters stemmen overigens overeen met de nieuwe bepalingen van de ordonnanties elektriciteit en gas die de installatie ervan omkaderen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
Aanname: 20.02.2019
Publicatie: 01.03.2019

Advies 281 betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Het doel van dit advies is enkele verbeteringen aan te brengen aan het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. Het benadrukt ook het standpunt van BRUGEL aangaande de noodzaak om het wettelijk kader voor de leveringsvergunning voor gas zo snel mogelijk aan te passen en een algemene denkoefening te beginnen over de voorwaarden voor de toekenning, hernieuwing en intrekking van de vergunningen en de follow-up ervan.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 19.12.2018
Publicatie: 07.01.2019

Advies 276 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Dit advies is een antwoord op het verzoek van de Minister bevoegd voor het energie- en waterbeleid en betreft het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. BRUGEL stelt voor dit besluit aan te vullen met bepalingen betreffende het tanken van CNG (gecomprimeerd aardgas).

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
Aanname: 13.12.2018
Publicatie: 11.01.2019

Advies 272 bis op eigen initiatief betreffende de oprichting van een Bruselse bemiddelingsdienst voor water binnen BRUGEL

Dit advies onderzoekt de wenselijkheid van en de modaliteiten voor de oprichting van een bemiddelingsdienst voor water.

Categorieën :
 • Water
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
Aanname: 05.12.2018
Publicatie: 11.12.2018

Advies 275 betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2020-2030 en het bjbehorende milieueefctenrapport

Op vraag van de Regering heeft BRUGEL het ontwikkelingsplan van de federale transmissienetbeheerder voor de periode 2020-2030 geanalyseerd. BRUGEL heeft zich geconcentreerd op een verificatie van de samenhang tussen de investeringen, uiteengezet in het federale ontwikkelingsplan, en het investeringsplan van de gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2019-2029, dat eveneens ter advies werd voorgelegd aan BRUGEL in september 2018.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 21.11.2018
Publicatie: 11.12.2018

Advies 274 betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2019 van SIBELGA.

BRUGEL legt jaarlijks een advies voor over het ODO-programma van Sibelga. Voor 2019 dient het volgende te worden vermeld: - beheersing van het budget sociaal cliënteel, gekenmerkt door een toename van de activiteit “vermogensbegrenzer” en een stabilisatie van het aantal beschermde gezinnen. - de voorbereiding van een nieuwe overheidsopdracht voor verlichtingstoestellen door Sibelga, voornamelijk ledtoestellen aangezien de andere technologieën geleidelijk aan worden afgebouwd; - het voorstel van BRUGEL om de vraag van Sibelga betreffende invoering van een budget voor de (decoratieve) aanlichting van gemeentelijke gebouwen te verwerpen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 02.10.2018
Publicatie: 26.10.2018

Advies 265bis op eigen initiatief betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Laatste versie van dit advies op eigen initiatief dat van 13/07 tot 15/09/2018 ter consultatie op de website van BRUGEL werd geplaatst. Dit advies geeft een vrij verontrustend beeld van de situatie op de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, situatie die BRUGEL wenst te verbeteren. In de Brusselse sociaaleconomische context is het nodig om een evenwicht te bereiken waarin huishoudelijke klanten een hoog niveau van bescherming genieten, terwijl tegelijkertijd de goede werking en de aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt worden gewaarborgd. Deze versie bevat aan het einde van het document de belangrijkste opmerkingen die door vier marktspelers worden ontvangen.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Marktaandelen
Aanname: 02.10.2018
Publicatie: 15.10.2018

Advies 273 betreffende het verslag van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2017 voor de gedeelten 'openbare verlichting' en 'veiligheid van de gasinstallaties'

BRUGEL verstrekt jaarlijks een advies over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten (ODO’s) van SIBELGA. Dit advies behandelt uitsluitend de ODO’s met betrekking tot het beheer van de openbare verlichting en de veiligheid van de binneninstallaties voor gas in 2017.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
Aanname: 19.09.2018
Publicatie: 15.10.2018

Ontwerpadvies op eigen initiatief 272 betreffende de oprichting van een Brusselse bemiddelingsdienst voor water binnen BRUGEL

Dit advies onderzoekt de wenselijkheid van en de modaliteiten voor de oprichting van een bemiddelingsdienst voor water.

Categorieën :
 • Water
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
Aanname: 06.09.2018
Publicatie: 13.09.2018

Advies 271 inzake het beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Water beheer (BMWB) voor de periode 2018-2022

Op vraag van Minister Fremault heeft BRUGEL een advies uitgebracht inzake het beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) voor de periode 2018-2022.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
 • ,
 • Jurisprudentie
Aanname: 23.08.2018
Publicatie: 12.09.2018

Advies 241bis betreffende de update van een lijst van elektriciteitsproductie-eenheden die geclassificeerd zijn als opkomende technologie overeenkomstig artikel 69 § 9 van verordening (EU) 2016/631

BRUGEL publiceert een update van de lijst met productie-eenheden die volgens artikel 69 van verordening (EU) 2016/631 als opkomende technologie beschouwd worden.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Marktmodel
Aanname: 23.08.2018
Publicatie: 28.08.2018

Advies 270 betreffende het intrekken van de vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk gewest van ENERGIE I&V BELGIE BVBA

Met dit advies stelt BRUGEL aan de minister voor de elektriciteitsleveringsvergunning van de onderneming ENERGIE I&V BELGIE in te trekken als gevolg van financiële moeilijkheden van zijn ARP, ENERGIE E&E, die compromitteren de vereiste capaciteiten voor het behoud van de leveringsvergunning.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 23.08.2018
Publicatie: 13.09.2018

Advies op eigen initiatief 269 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt teneinde BRUGEL bevoegdheid te verlenen om te bepalen welke installaties als bestaand moeten worden beschouwd in de zin van de Europese netcodes

Er bestaat momenteel een onzekerheid voor beleggers over de regels voor netwerkverbindingen die op hen van toepassing (zullen) zijn. Met dit advies op eigen initiatief stelt BRUGEL een oplossing voor op basis van de Europese netwerkcodes.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Marktmodel
Aanname: 12.07.2018
Publicatie: 16.07.2018

Advies 267 betreffende het intrekken van de vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk gewest van BELPOWER INTERNAITONAL N.V.

Met dit advies stelt BRUGEL aan de minister voor de elektriciteitsleveringsvergunning van de onderneming BELPOWER INTERNATIONAL N.V. in te trekken als gevolg van technische en financiële moeilijkheden, die een zodanige impact hadden op de onderneming dat de vereiste capaciteiten voor het behoud van de vergunning gecompromitteerd raakten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 12.07.2018
Publicatie: 01.08.2018

Advies op eigen initiatief 268 betreffende de verslagen van de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het jaar 2017.

Dit advies op initiatief baseert zich op de studie van 3 rapporten van Sibelga van 2017: - Het rapport over de kwaliteit van de dienst - Het rapport over de vergoedingsregeling - Het rapport over niet-discriminerende praktijken

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Tegemoetkoming
 • ,
 • Klachten
Aanname: 28.06.2018
Publicatie: 10.07.2018

Advies 266 betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van ENECO BELGIUM N.V. na de fusie door opslorping met de onderneming ENI GAS & POWER N.V. en intrekking van de voormalige leveringsvergunning voor gas en de voormalige leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van ENI GAS & POWER N.V. na de verzaking ervan door ENECO BELGIUM N.V.

Het bedrijf Eneco Belgium N.V. heeft een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na fusie door opslorping met het bedrijf Eni Gas & Power N.V. Evenals een aanvraag voor de intrekking van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Eni Gas & Power N.V.. BRUGEL geeft een gunstig advies.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 28.06.2018
Publicatie: 12.07.2018

Ontwerpadvies op eigen initiatief 265 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit initiatiefadvies geeft een beeld van de situatie op de markt waarvan BRUGEL hoopt dat deze zal verbeteren. In de Brusselse sociaal-economische context is het nodig om een evenwicht te bereiken waarin huishoudelijke klanten een hoog niveau van bescherming genieten, terwijl tegelijkertijd de goede werking en de aantrekkelijkheid van de Brusselse energiemarkt worden gewaarborgd.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Marktaandelen
Aanname: 03.05.2018
Publicatie: 07.05.2018

Advies 264 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming KILINKENBERG ENERGY N.V.

BRUGEL geeft een gunstige advies voor de verlening van een gasleveringsvergunning en een elektriciteitsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan KLINKENBERG ENERGY N.V.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.04.2018
Publicatie: 24.04.2018

Aanvullende advies 257bis betreffende de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas

BRUGEL had een advies geformuleerd betreffende het voorstel van Sibelga om het actuele technische reglement te wijzigen. In het algemeen, ondersteunde BRUGEL de voorgestelde wijzigingen, maar, rekening houdend met de ontwikkeling en inwerkingtreding van een nieuw Europees kader, dracht ze aan over het vergankelijke en niet verworven karakter daarvan. Dit aanvullend advies bevestigt het vooraf gegeven gunstige advies en trekt de aandacht van de regering op bepaalde punten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 19.04.2018
Publicatie: 24.04.2018

Advies 261 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ANTARGAZ BELGIUM N.V.

BRUGEL geeft een gunstige advies voor de verlening een elektriciteitsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan ANTARGAZ BELGIUM N.V.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.04.2018
Publicatie: 24.04.2018

Advies 262 betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van E.ON BELGIUM NV als gevolg van de verandering van de naam UNIPER

Gunstige advies voor hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van E.ON Belgium N.V. als gevolg van de verandering van de naam.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.04.2018
Publicatie: 07.05.2018

Advies 263 betreffende de analyse van de doorrekening door de leveranciers van de distributietarieven op de factuur van de eindverbruikers

Dit advies is een samenvatting van de verschillende verslagen van de leveranciers in het kader van de herfacturering van de net tarieven door de leveranciers aan de finale klanten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 22.03.2018
Publicatie: 27.04.2018

Advies 259 betreffende het verzoek van Synergrid om opmerkingen in te dienen in verband met de modelovereenkomst FSP-DNB, om de gebruikers van het LS-net toe te laten hun flexibiliteit aan ELIA aan te bieden via een dienstverlener met flexibiliteit "FSP', in het kader van de producten primaire reserve (R1)

Dit advies bevat de reactie van BRUGEL in overleg met de regionale regulatoren op het van Synergrid voorgestelde modelcontract tussen de flexibility service provider (FSP) .

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 08.03.2018
Publicatie: 03.04.2018

Advies 258 betreffende de operationele toepassing van het Brussels wettelijk kader in het geval van in gebreke blijven van een energieleverancier

Dit advies heeft tot doel de operationele toepassing van het Brussels wettelijk kader in het geval van in gebreke blijven van een energieleverancier te verduidelijken. Deze regels zijn voorlopig van aard worden.

Categorieën :
 • Regulatoren
Aanname: 08.03.2018
Publicatie: 03.04.2018

Advies op eigen initiatief 255bis betreffende het beheer van het project voor de conversie van het Brusselse aardgasnet, in zijn luik betreffende de aanpassing van de binneninstallaties van de verbruikers aan rijk gas

Advies op eigen initiatief om bij te dragen aan het zoeken naar antwoorden op een kader en gecontroleerd beheer van de omschakeling van het Brusselse gasnet. Met dit advies wil BRUGEL de aandacht van de Brusselse overheden vestigen op de noodzaak om de Brusselse gasverbruiker te begeleiden en tegelijk de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in de context van de conversie werden geïdentificeerd te beperken.

Categorieën :
 • Conversion
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 08.02.2018
Publicatie: 22.02.2018

Advies 256 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ENERGIE 2030 AGENCE N.V.

Gunstige advies voor de verlening van de gasleveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Energie 2030 Agence N.V.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.02.2018
Publicatie: 24.04.2018

Advies 257 betreffende de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas

BRUGEL heeft een advies geformuleerd betreffende het voorstel van Sibelga om de actuele technische reglementen te wijzigen. In het algemeen, ondersteunt BRUGEL de voorgestelde wijzigingen maar ze dringt aan over de transitoire en onverworven karakter daarvan, rekening houdend met hun ontwikkeling en de inwerkingtreding van een nieuwe Europese kader.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 08.12.2017
Publicatie: 18.12.2017

Advies 253 betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Eneco België B.V. aan Eneco Belgium NV.

Het bedrijf Eneco België B.V. heeft een aanvraag ingediend voor de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het bedrijf Eneco Belgium NV. BRUGEL geeft een gunstig advies.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.12.2017
Publicatie: 18.12.2017

Advies 254 betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de overname van de onderneming ENI GAS & POWER NV

Het bedrijf ENI GAS & POWER N.V. heeft een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de overname door het bedrijf ENECO België B.V. BRUGEL geeft een gunstig advies.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 24.11.2017
Publicatie: 18.12.2017

Advies 252 betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2018 van SIBELGA

BRUGEL legt jaarlijks een advies voor over het ODO-programma van Sibelga. Voor 2018 worden vermeld: - Beheersing van het budget sociaal cliënteel, gekenmerkt door een toename van de activiteit “vermogensbegrenzer” en een stabilisatie van het aantal beschermde gezinnen. - Wat de opdracht risicopreventie bij het gebruik van aardgas betreft, is BRUGEL van mening dat Sibelga in het kader van het conversieproject L-gas/H-gas (communicatie vanaf 2018) haar preventiedienst zou moeten versterken en meer middelen zou moeten inzetten. - Op het vlak van openbare verlichting geeft het ODO-programma een update van de strategische visie van Sibelga. Sibelga plant de voorbereiding van een nieuwe overheidsopdracht voor verlichtingstoestellen, voornamelijk ledtoestellen aangezien de andere technologieën geleidelijk aan worden afgebouwd. Ingevolge de wijzigingen aan de ordonnanties die gepland zijn voor 2018 en het ODO-budget beïnvloeden, wil BRUGEL in de loop van het jaar een aanpassing van deze budgetten ontvangen.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 09.11.2017
Publicatie: 01.12.2017

Advies 249 betreffende het investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2018-2022

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het investeringsplan gas voor de periode 2018-2022, ingediend door de distributienetbeheerder SIBELGA. In dit advies spreekt BRUGEL zich uit voor de goedkeuring van het investeringsplan 2018-2022 door de Regering. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brusselse gebruikers.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 09.11.2017
Publicatie: 01.12.2017

Advies 250 betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA voor de periode 2018-2028

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het voorstel voor het investeringsplan elektriciteit voor de periode 2018-2028, ingediend door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder ELIA. In dit advies beveelt BRUGEL aan dat de Regering het investeringsplan 2018-2028 goedkeurt. Het plan voldoet immers aan de behoeften in termen van capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brussels gebruikers. BRUGEL vestigt echter de aandacht van de Regering op de verschillende uitstellen van investeringen als gevolg van de problematiek van de elektromagnetische straling.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 09.11.2017
Publicatie: 01.12.2017

Advies 251 betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2018-2022

Dit advies van BRUGEL heeft betrekking op het voorstel van investeringsplan elektriciteit voor de periode 2018-2022, ingediend door de distributienetbeheerder SIBELGA. In dit advies spreekt BRUGEL zich uit voor de goedkeuring van het investeringsplan 2018-2022 door de Regering. Het voorgestelde plan beantwoordt inderdaad aan de behoefte inzake capaciteit en kwaliteit van de bevoorrading van de Brusselse gebruikers. Wat de prognoses voor de uitrol van intelligente meters in de periode 2019-2022 betreft, verzoekt BRUGEL SIBELGA om in het ontwerp van haar investeringsplan voor de periode 2019-2023 gedetailleerde informatie en aanvullende analyses voor de uitrol van dit type meters te verstrekken

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 08.09.2017
Publicatie: 18.10.2017

Advies 247 betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit.

BRUGEL heeft haar advies gegeven betreffende het besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit. De belangrijkste punten van dit advies hebben betrekking op: - de afschaffing van de geldigheidsduur voor de GSC; - de inachtneming van de mogelijke opbrengsten van GO’s voor het vaststellen van het vereiste steunniveau; - het uitstellen van de datum waarop het compensatieprincipe zal worden afgeschaft.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 08.09.2017
Publicatie: 21.09.2017

Advies 248

Betreffende de erkenningsaanvraag van de beheerder van het tractienet spoor ingediend door Infrabel bij de Algemene Directie Energie

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 30.06.2017
Publicatie: 18.08.2017

Advies 243 - Voorontwerp ordonnantie 2017

Betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gas- en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de gas-en de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
Aanname: 30.06.2017
Publicatie: 18.08.2017

Advies op eigen initiatief 246

Betreffende de ontwikkeling van de nieuwe energiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 16.06.2017
Publicatie: 16.06.2017

Advies 244

Betreffende de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en de annpassing van de binneninstallaties van de verbruikers om met rijk gas te kunnen werken.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 16.06.2017
Publicatie: 16.06.2017

Advies 242

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2016. Voor de gedeelten 'openbare verlichting' en 'veiligheid gasinstallaties'

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 18.05.2017
Publicatie: 18.05.2017

Advies 241

Betreffende de publicatie van een lijst met de elektriciteitsproductie-eenheden die als opkomstige technologie zijn erkend, volgens artikel 69 lid II van de verordening (EU) 2016/631.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 03.05.2017
Publicatie: 03.05.2017

Advies 240

Betreffende de openbare raadpleging van de CREG betreffende de wijzigingen aangebracht aan het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas

Categorieën :
 • Tarieven
Aanname: 24.03.2017
Publicatie: 24.03.2017

Advies 239

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ELINDUS BVBA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 10.03.2017
Publicatie: 10.03.2017

Advies 238

Betreffende de verslagen van de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het jaar 2015: inzake de kwaliteit van de dienstverlening en de schadevergoedingsregeling zoals de niet-discriminerende praktijken tegenover de leveranciers.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 23.02.2017
Publicatie: 21.08.2017

Ontwerp van advies 236

Betreffende de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en de aanpassing van de binneninstallaties van de verbruikers om met rijk gas te kunnen werken.

Categorieën :
 • Gas
Aanname: 13.01.2017
Publicatie: 13.01.2017

Advies 235

Betreffende de ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20/01/2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Opgesteld op verzoek van de minister die bevoegd is voor water en energie.

Categorieën :
 • Tarieven
Aanname: 21.12.2016
Publicatie: 21.12.2016

Advies 234

Betreffende de problematiek van de elektriciteitsbevoorrading van de stroomafwaartse afnemers van het tractienet spoor en het elektriciteitsnet van de MIVB.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 25.11.2016
Publicatie: 25.11.2016

Advies 232

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2017 van SIBELGA.

Categorieën :
Aanname: 25.11.2016
Publicatie: 22.08.2017

Advies 233

Betreffende de modaliteiten van de overdracht van het beheer van de meetgegevens van de installaties voor de productie van groene elektriciteit.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 10.11.2016
Publicatie: 10.11.2016

Advies 228

Betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2017-2021

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 10.11.2016
Publicatie: 10.11.2016

Advies 229

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2017-2027.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 10.11.2016
Publicatie: 10.11.2016

Advies 230

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming RWE Supply & Trading GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 10.11.2016
Publicatie: 10.11.2016

Advies 231

Betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van Electrabel Customer Solutions N.V. aan Electrabel N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 28.10.2016
Publicatie: 28.10.2016

Advies 227

Betreffende het Investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2017 - 2021.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
Aanname: 20.09.2016
Publicatie: 20.09.2016

Advies 225

Betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gevolg van de controlewijziging van de onderneming LAMPIRIS N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 20.09.2016
Publicatie: 20.09.2016

Advies 226

Betreffende de verguningsaanvraag voor levering van gas en elektriciteit levering Watz BVBA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 02.09.2016
Publicatie: 02.09.2016

Advies 224

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2015. Voor de gedeelten 'openbare verlichting' en 'veiligheid van de gasinstallaties'.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
Aanname: 26.08.2016
Publicatie: 26.08.2016

Advies 222

Betreffende het voorontwerp van ministerieel besluit betreffende de accreditatie van certificerende instanties van groenestroom productie-installaties.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 26.08.2016
Publicatie: 26.08.2016

Advies 223 - Voorlopig advies ter raadpleging.

Betreffende de problematiek van de elektriciteitsbevoorrading van de stroomafwaartse afnemers van het tractienet spoor en het elektriciteitsnet van de MIVB.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 28.06.2016
Publicatie: 28.06.2016

Advies 221

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leverginsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming RWE Supply & Trading GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 27.05.2016
Publicatie: 27.05.2016

Advies 220

Betreffende de ontwikkeling van voor het publiek toegankelijke herlaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 22.01.2016
Publicatie: 22.01.2016

Advies 219

Betreffende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas en de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gevolg van de verandering van de naam van de onderneming WIND ENERGY POWER NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 27.11.2015
Publicatie: 27.11.2015

Advies 215

Betreffende het investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2016-2020.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
Aanname: 27.11.2015
Publicatie: 27.11.2015

Advies 216

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld dooor de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2016-2026.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 27.11.2015
Publicatie: 27.11.2015

Advies 217

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2016 van SIBELGA.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
Aanname: 27.11.2015
Publicatie: 27.11.2015

Advies 218

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2016-2020.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 17.11.2015
Publicatie: 17.11.2015

Advies 213

Betreffende de leveringsvergunning voor gas en elektriciteit aan de onderneming ELEGANT BVBA.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 17.11.2015
Publicatie: 17.11.2015

Advies 214

Bettrefende de hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de onderneming ENERGY CLUSTER NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 16.10.2015
Publicatie: 16.10.2015

Advies 212

Betreffende het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van de groenestroomcertificaten voor de jaren 2013 en volgende

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 09.09.2015
Publicatie: 09.09.2015

Advies 211

Betreffende het voorontwerp van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aangenomen in eerste lezing op 9 juli 2015, tot opheffing en vervanging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van de kwaliteitswarmtekrachtkoppeling.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 14.07.2015
Publicatie: 14.07.2015

Advies 210

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet - discriminerende praktijken ten opzichte van de leveranciers voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
Aanname: 02.07.2015
Publicatie: 02.07.2015

Advies 207

Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015 - 2025 en het verslag van de milieueffectenbeoordeling van dit plan.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 02.07.2015
Publicatie: 02.07.2015

Advies 208

Betreffende de verzaking aan de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming Energy Cluster S.A.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 02.07.2015
Publicatie: 02.07.2015

Advies 209

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Wind Energy Power NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 19.06.2015
Publicatie: 19.06.2015

Advies 206

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2014.Gegeven op basis van artikel 25 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op basis van artikel 19 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
Aanname: 05.06.2015
Publicatie: 05.06.2015

Advies 205

Betreffende de openbare dienstverplichtingen van energieleveranciers in het kader van contracten afgesloten met syndici voor de levering van gas en elektriciteit aan residentiële gebouwenOpgesteld op basis van artikel 30bis, §2, 2o, van de elektriciteitsordonnantie van 19 juli 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("elektriciteitsordonnantie")

Categorieën :
 • Elektriciteit
Aanname: 24.04.2015
Publicatie: 24.04.2015

Advies 204

Betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende aanwijzing van de CVBA SIBELGA als distributiebeheerder voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
Aanname: 12.12.2014
Publicatie: 12.12.2014

Advies 203

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
Aanname: 05.12.2014
Publicatie: 05.12.2014

Advies 201

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2015 van SIBELGA.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 05.12.2014
Publicatie: 05.12.2014

Advies 202

Betreffende de toekenning van een leveringsverguning voor levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming AXPO Benelux NV

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 21.11.2014
Publicatie: 21.11.2014

Advies 199

Betreffende de investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2015-2019

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 21.11.2014
Publicatie: 21.11.2014

Advies 200

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse gewestelijks transmissienetbeheerder voor de periode 2015-2025

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 21.11.2014
Publicatie: 22.08.2017

Advies 198

Betreffende de investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2015 – 2019.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 06.11.2014
Publicatie: 06.11.2014

Advies 197

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van gas van Antargaz Belgium NV

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 26.09.2014
Publicatie: 26.09.2014

Advies 195

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van groene elektriciteit van Rewind Energy NV

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 26.09.2014
Publicatie: 26.09.2014

Advies 196

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van elektriciteit van Total Gas & Power Belgium SA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 18.09.2014
Publicatie: 18.09.2014

Advies 192

Betreffende het verslag 2013 over de qualiteit van de prestaties voor gas van Sibelga

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 12.09.2014
Publicatie: 12.09.2014

Advies 194

Betreffende het verslag van Sibelga over de niet-discriminerende praktijken ten opzichte van de leveranciers

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 01.09.2014
Publicatie: 01.09.2014

Advies uitgebracht door de Raad van Gebruikers van elektriciteit en gas van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betreffende de tariefmethodologie elektriciteit en de tariefmethodologie gas.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
Aanname: 21.08.2014
Publicatie: 21.08.2014

Advies 193

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Gewestelijke Transmissienetbeheerder voor Elektriciteit, ELIA voor het jaar 2013

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 20.06.2014
Publicatie: 20.06.2014

Advies 191

Betreffende de uitvoering van de openbare dienstverplichting die ten laste wordt gelegd van de leveranciers die voor meer dan 10 000 leveringspunten verantwoordelijk zijn en die tot doel heeft hun afnemers minstens een klantendienst in de nabijheid ter beschikking te stellen.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 06.06.2014
Publicatie: 06.06.2014

Advies 190

Betrefffende de vergunningsaanvraag voor levering van gas en elektriciteit levering ENI S.P.A.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 23.05.2014
Publicatie: 23.05.2014

Advies 189

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van gas en elektriciteit levering Vlaams Energiebedrijf NV

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 09.05.2014
Publicatie: 09.05.2014

Advies 188

Betreffende de vergunningsaanvraag voor levering van gas van CORETEC TRADING BVBA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 14.03.2014
Publicatie: 14.03.2014

Advies 187

Betreffende de aanvraag naar een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit door Direct Energie Belgium SA

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 24.01.2014
Publicatie: 24.01.2014

Advies 185

Betreffende het voorontwerp van besluit van de regering, in eerste lezing goedgekeurd op 19 december 2013, tot intrekking en vervanging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de bevordering van groene stroom en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 24.01.2014
Publicatie: 24.01.2014

Advies 186

Betreffende de wijziging van de controle en de hernieuwing van leveringsvergunningen van Lampiris SA

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.12.2013
Publicatie: 19.12.2013

Advies 183

Betreffende de aanvraag door Power Online naar een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit. Power Online is ook gericht op de residentiële klanten segment.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.12.2013
Publicatie: 19.12.2013

Advies 184

Betreffende het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnanties betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Gewest. Deze ontwerp van ordonnantie heeft voornamelijk betrekking op de overdracht van de tariefbevoegdheid aan de Gewesten, maar ook op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2012/27/EU betreffende de energie-efficiëntie.

Categorieën :
 • Tarieven
Aanname: 06.12.2013
Publicatie: 06.12.2013

Advies 182

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2014 van Sibelga.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 22.11.2013
Publicatie: 22.11.2013

Advies 179

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit van Sibelga voor 2014-2018.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 22.11.2013
Publicatie: 22.11.2013

Advies 180

Betreffende het investeringsplan van ELIA voor de periode 2014-2024.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 22.11.2013
Publicatie: 22.11.2013

Advies 181

Betreffende het investeringsplan van de distributienetbeheerder, Sibelga, voor aardgas voor de periode 2014-2018.

Categorieën :
 • Gas
Aanname: 20.09.2013
Publicatie: 20.09.2013

Advies 178

Betreffende de kwaliteit van de dienstverlening door SIBELGA in elektriciteit voor het jaar 2012

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 06.09.2013
Publicatie: 06.09.2013

Advies 177

Betreffende een positief advies met betrekking de aanvraag naar de leveringsvergunning door het bedrijf Total Gas Power Belgium. De Regering moet deze vergunning nog goedkeuren.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.07.2013
Publicatie: 22.07.2013

Advies 175

Betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken ten opzichte van de leveranciers.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 12.07.2013
Publicatie: 12.07.2013

Advies 174

Betreffende het verslag van de Gewestelijke Transmissienetbeheerder voor elektriciteit, ELIA, over de kwaliteit van haar dienstverlening voor het jaar 2012.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 12.07.2013
Publicatie: 12.07.2013

Advies 176

Betreffende het rapport van de netbeheerder over de uitvoering van zijn openbare dienstopdrachten betreffende elektriciteit en gas voor het jaar 2012 en stelt aan de Regering voor om het rapport goed te keuren.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Sociale aspecten
Aanname: 10.06.2013
Publicatie: 10.06.2013

Advies 171

Betreffende de organisatie van de regionale bevoegdheid inzake distributietarieven voor elektriciteit en gas.

Categorieën :
 • Tarieven
Aanname: 17.05.2013
Publicatie: 17.05.2013

Advies 170

Betreffende het ontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van het centrum voor informatie aan afnemers van gas en elektriciteit.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 03.05.2013
Publicatie: 03.05.2013

Advies 169

Betreffende het ontwerp van SIBELGA tot wijziging van de technische reglementen voor het beheer van de distributienetten elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aangepast ingevolge het advies 163 van 24 januari 2013 (BRUGEL-ADVIES-20130124-163).

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 11.04.2013
Publicatie: 11.04.2013

Advies 168

Betreffende de basisprincipes en -concepten van de toekomstige MIG6 zoals gepresenteerd door ATRIAS

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 08.03.2013
Publicatie: 08.03.2013

Advies 167

Betreffende de overdracht - hernieuwing - intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit die werd toegekend aan Nuon Belgium SA/NV in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Eni gas & power SA/NV

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.02.2013
Publicatie: 22.02.2013

Advies 165

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Energy Cluster nv

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.02.2013
Publicatie: 22.02.2013

Advies 166

Betreffende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de onderneming Trianel Energie BV in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.02.2013
Publicatie: 08.02.2013

Advies 164

Betreffende de aanvraag naar een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door nde onderneming Trevion

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 24.01.2013
Publicatie: 24.01.2013

Advies 163

Betreffende de opmerkingen van de regulator na de indiening door de netbeheerder, SIBELGA, van haar ontwerp van wijziging van de technische reglementen van de gas- en elektriciteitsnetten.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 11.01.2013
Publicatie: 11.01.2013

Advies 162

Betreffende de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 23.12.2012
Publicatie: 23.12.2012

Advies 155

Betreffende de iinvesteringsplan voor elektriciteit voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissiebeheerder voor de periode 2013-2023.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 19.12.2012
Publicatie: 19.12.2012

Advies 161

Betreffende De toekenning van een groene leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Lampiris NV en de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de onderneming Lampiris NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 05.12.2012
Publicatie: 05.12.2012

Advies 156

Betreffende het programma van de openbare dienstopdrachten 2013 van Sibelga.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 05.12.2012
Publicatie: 05.12.2012

Advies 157

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Wind Energy Power NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 05.12.2012
Publicatie: 05.12.2012

Advies 158

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Enovos Luxembourg SA.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 05.12.2012
Publicatie: 05.12.2012

Advies 159

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Wingas GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 05.12.2012
Publicatie: 05.12.2012

Advies 160

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Scholt Energy Control N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 23.11.2012
Publicatie: 23.11.2012

Advies 153

Betreffende het Investeringsplan voor aardgas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA, voor de periode 2013-2017.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 23.11.2012
Publicatie: 23.11.2012

Advies 154

Betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2013-2017.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 19.10.2012
Publicatie: 19.10.2012

Advies 152

Betreffende De toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit en van een vergunning voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Powerhouse B.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 05.10.2012
Publicatie: 05.10.2012

Advies 151

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Gewestelijke Transmissienetbeheerder voor elektriciteit, Elia voor het jaar 2011.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 05.10.2012
Publicatie: 05.10.2012

Advies 151

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Gewestelijke Transmissienetbeheerder voor elektriciteit, Elia voor het jaar 2011.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 21.09.2012
Publicatie: 21.09.2012

Advies 150

Betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor de jaren 2013 en volgende.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 07.09.2012
Publicatie: 07.09.2012

Advies 138

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming Energie I&V België B.V.B.A. voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 07.09.2012
Publicatie: 22.08.2017

Advies 144

Betreffende het verslag van de netbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende maatregelen ten opzichte van leveranciers voor de jaren 2010 en 2011

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 07.09.2012
Publicatie: 22.08.2017

Advies 147

Betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Elexys nv.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 07.09.2012
Publicatie: 22.08.2017

Advies 148

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de prestaties voor gas van de Brusselse distributienetbeheerder - SIBELGA

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 20.07.2012
Publicatie: 20.07.2012

Advies 143

Betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van electriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap Belgian Eco Energy.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 06.07.2012
Publicatie: 06.07.2012

Advies 145

Betreffende het verzoek tot verzaking aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit door de vennootschap Pfalzwerke Aktiengesellschaft.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.06.2012
Publicatie: 22.06.2012

Advies 142

Betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap Natgas Aktiengesellschaft.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.06.2012
Publicatie: 22.06.2012

Advies 146

Betreffende de visie op de evolutie van de Belgische energiemarkt voorgesteld door ATRIAS.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 08.06.2012
Publicatie: 08.06.2012

Advies 141

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2011.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 04.05.2012
Publicatie: 04.05.2012

Advies 140

Betreffende de nieuwe openbare dienstverplichtingen ten laste van de leveranciers.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 20.04.2012
Publicatie: 20.04.2012

Advies 136

Betreffende de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG

Categorieën :
 • Elektriciteit
Aanname: 20.04.2012
Publicatie: 20.04.2012

Advies 139

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming Energie 2030 Agence N.V. voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 10.02.2012
Publicatie: 10.02.2012

Advies 135

Betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 13.01.2012
Publicatie: 13.01.2012

Advies 134

Betreffende de toekenning van een vergunning voorde levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming EGL France & Benelux nv.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 23.12.2011
Publicatie: 23.12.2011

Advies 133

Betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap SPE naar de vennootschap EDF Luminus.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 09.12.2011
Publicatie: 09.12.2011

Advies 127

Ontwerp van schadevergoedingsformulier voorgelegd door de Febeg opgesteld in toepassing van de bepalingen van de ordonnanties betreffende de organisatie van, respectievelijk, de elektriciteitsmarkt en de gasmarkt.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 09.12.2011
Publicatie: 09.12.2011

Advies 130

Betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, het besluit van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit en het besluit van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Marktmodel
Aanname: 02.12.2011
Publicatie: 02.12.2011

Advies 128

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit,voorgesteld door de Brusselse gewestelijke transmissienetbeheerder voor de periode 2012-2022.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 02.12.2011
Publicatie: 02.12.2011

Advies 129

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit,voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder voor de periode 2012-2016.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Marktmodel
Aanname: 02.12.2011
Publicatie: 02.12.2011

Advies 131

Betreffende het investeringsplan voor gas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga, voor de periode 2012-2016.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 02.12.2011
Publicatie: 02.12.2011

Advies 132

Betreffende het programma van de openbaredienstopdrachten 2012 van Sibelga.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 09.11.2011
Publicatie: 09.11.2011

Advies 124

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2010 gegeven op basis van artikel 25 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op basis van artikel 19 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 07.10.2011
Publicatie: 07.10.2011

Advies 125

Betreffende het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de toekenning van financiële hulp inzake energie.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 09.09.2011
Publicatie: 09.09.2011

Advies 122

Betreffende de verzaking aan haar vergunning voor de levering van elektriciteit en haar vergunning voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming RWE Energy Belgium BVBA.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Gas
Aanname: 07.09.2011
Publicatie: 22.08.2017

Advies 149

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Elektriciteitsdistributienetbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 01.09.2011
Publicatie: 01.09.2011

Advies 118

Betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming Groene Energie Administratie BVBA.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 01.09.2011
Publicatie: 01.09.2011

Advies 123

Betreffende ontwerpformulieren tot schadevergoeding ingediend door de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 17.08.2011
Publicatie: 17.08.2011

Advies 121

Betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 20septiesdecies van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 20.07.2011
Publicatie: 20.07.2011

Advies 119

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Gewestelijke Transmissienetbeheerder voor elektriciteit, Elia.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 20.07.2011
Publicatie: 20.07.2011

Advies 120

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de Distributienetbeheerder van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 24.06.2011
Publicatie: 24.06.2011

Advies op eigen initiatief 117

Betreffende de werking van de markt van de groenestroomcertificaten in het kader van de quotuminlevering voor het jaar 2010.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 20.06.2011
Publicatie: 20.06.2011

Advies 116

Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2010-2020 en het verslag van de milieueffectenbeoordeling van dit plan.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 09.06.2011
Publicatie: 09.06.2011

Advies 114

Betreffende het Verslag over de kwaliteit van de prestaties voor gas van de Brusselse distributienetbeheerder - Sibelga voor het jaar 2010.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 09.06.2011
Publicatie: 09.06.2011

Advies 115

Betreffende de invoering van intelligente meetsystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 27.05.2011
Publicatie: 27.05.2011

Advies 113

Betreffende het Model van stramien van het verslag over de kwaliteit van de prestaties voor gas van de Brusselse distributienetbeheerder - Sibelga.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 01.04.2011
Publicatie: 01.04.2011

Advies 112

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming Elexys N.V. voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 28.02.2011
Publicatie: 28.02.2011

Advies 109

Betreffende de beschermde afnemers die niet langer voldoen aan de oorspronkelijke toepassingsvoorwaarden.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 18.02.2011
Publicatie: 18.02.2011

Advies 110

Betreffende het ontwerp van prospectieve studie over de aardgasbevoorradingszekerheid tegen 2020.

Categorieën :
Aanname: 18.02.2011
Publicatie: 18.02.2011

Advies 111

Betreffende het ontwerp van ordonnantie tot wijziging vande ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatievan de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,goedgekeurd in eerste lezing door de Regering tijdens haarzitting van 27 januari 2011.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 10.02.2011
Publicatie: 10.02.2011

Advies 108

Betreffende het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in eerste lezing aangenomen door de Regering tijdens haar zitting van 23 december 2010.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 07.02.2011
Publicatie: 07.02.2011

Advies 107

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming Scholt Energy Control België N.V. voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 10.12.2010
Publicatie: 10.12.2010

Advies 105

Betreffendede verzaking aan haar vergunning voor delevering van elektriciteit in het BrusselsHoofdstedelijk Gewest van de ondernemingEDF Belgium nv.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 10.12.2010
Publicatie: 10.12.2010

Advies 106

Betreffende het programma voor de uitvoering van de openbare dienstopdrachten van de beheerder van het distributienet SIBELGA voor 2011.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 26.11.2010
Publicatie: 22.08.2017

Advies 103

Betreffende het investeringsplan voor gas, voorgesteld door de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga, voor de periode 2011-2015.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 26.11.2010
Publicatie: 23.08.2017

Advies 104

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse Gewestelijke Transmissienetbeheerder ELIA voor de periode 2011-2018

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 16.11.2010
Publicatie: 22.08.2017

Advies 102

Betreffende het Investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse Distributienetbeheerder Sibelga voor de periode 2011-2015.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 22.10.2010
Publicatie: 22.10.2010

Advies 101

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 24.09.2010
Publicatie: 24.09.2010

Advies 100

Betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 10.09.2010
Publicatie: 10.09.2010

Advies 098

Betreffende het rapport van de distributienetbeheerder over de uitvoering van de openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2009.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 10.09.2010
Publicatie: 10.09.2010

Advies 099

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de prestaties voor gas van de Brusselse distributienetbeheerder - Sibelga voor het jaar 2009.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 23.07.2010
Publicatie: 23.07.2010

Advies 096

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de elektriciteitsdiensten verleend door de Brusselse distributienetbeheerder Sibelga.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 23.07.2010
Publicatie: 23.07.2010

Advies 097

Betreffende het verslag over de kwaliteit van de dienstverlening van de gewestelijke transmissienetbeheerder voor elektriciteit Elia.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 19.04.2010
Publicatie: 19.04.2010

Advies 094

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming GAS NATURAL EUROPE SAS.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.04.2010
Publicatie: 19.04.2010

Advies 095

Betreffende de verzaking aan een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming E.ON ENERGYSALES GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 18.12.2009
Publicatie: 18.12.2009

Advies 092

Betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de onderneming ENECO ENERGIE INTERNATIONAL S.A. aan ENECO BELGIË B.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 11.12.2009
Publicatie: 11.12.2009

Advies 093

Betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de onderneming ENECO S.A. aan ENECO BELGIË B.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 27.11.2009
Publicatie: 27.11.2009

Advies 089

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse Gewestelijke Transmissie netbeheerder Elia voor de periode 2010-2017.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 27.11.2009
Publicatie: 27.11.2009

Advies 091

Betreffende de toekenning van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming EDF BELGIUM S.A.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 13.11.2009
Publicatie: 13.11.2009

Advies 087

Betreffende het investeringsplan van de distributie netbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, SIBELGA, voor gas voor de periode 2010-2014.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 13.11.2009
Publicatie: 13.11.2009

Advies 088

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door SIBELGA voor de periode 2010-2014.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 30.10.2009
Publicatie: 30.10.2009

Advies 086

Betreffende de overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels. Hoofdstedelijk Gewest van de onderneming REIBEL S.A. aan BELPOWER INTERNATIONAL S.A.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 16.10.2009
Publicatie: 16.10.2009

Advies 082

Betreffende het behoud van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS nv.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 16.10.2009
Publicatie: 16.10.2009

Advies 083

Betreffende het behoud van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS nv.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 16.10.2009
Publicatie: 16.10.2009

Advies 084

Betreffende het behoud van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming ELECTRABEL nv.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 16.10.2009
Publicatie: 16.10.2009

Advies 085

Betreffende het behoud van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming ELECTRABEL nv.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 18.09.2009
Publicatie: 21.08.2017

Advies 081

Betreffende het rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2008

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 04.09.2009
Publicatie: 04.09.2009

Advies 079

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming RWE ENERGY BELGIUM bvba voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 04.09.2009
Publicatie: 21.08.2017

Advies 080

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming RWE ENERGY BELGIUM bvba voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 21.08.2009
Publicatie: 21.08.2017

Advies 078

Betreffende het behoud van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de onderneming DISTRIGAS nv

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 10.07.2009
Publicatie: 10.07.2009

Advies 076

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming OCTA+ ENERGIE nv voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 10.07.2009
Publicatie: 10.07.2009

Advies 077

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming OCTA+ ENERGIE nv voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 05.06.2009
Publicatie: 05.06.2009

Advies 075

Betreffernde de invoering van ‘smart metering’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 19.12.2008
Publicatie: 19.12.2008

Advies 073

Betreffende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit, in het bezit van de vennootschap E.ON SALES & TRADING GmbH, en de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming E.ON ENERGY SALES GmbH.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 04.12.2008
Publicatie: 04.12.2008

Advies 072

Betreffende het programma voor de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen van de beheerder van het Brusselse distributienet SIBELGA voor 2009.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 20.11.2008
Publicatie: 20.11.2008

Advies 071

Betreffende de vaststelling van het rapporteringsmodel met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van het Brussels gewestelijk transmissienet voor elektriciteit.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 14.11.2008
Publicatie: 14.11.2008

Advies 069

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Gewestelijke Transmissienet-beheerder Elia voor de periode 2009-2016.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 06.11.2008
Publicatie: 06.11.2008

Advies 070

Betreffende het investeringsplan voor gas, voorgesteld door de Brusselse Distributienetbeheerder Sibelga voor de periode 2009-2013.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 23.10.2008
Publicatie: 23.10.2008

Advies 066

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ENECO INTERNATIONAL B.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 23.10.2008
Publicatie: 23.10.2008

Advies 067

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming ELECTRABEL N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 23.10.2008
Publicatie: 23.10.2008

Advies 068

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit, voorgesteld door de Brusselse Distributienetbeheerder Sibelga voor de periode 2009-2013.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 22.09.2008
Publicatie: 22.09.2008

Advies 065

Betreffende het rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbare-dienstopdrachten inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2007.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 21.08.2008
Publicatie: 21.08.2008

Advies 064

Betreffende de vaststelling van het rapporteringsmodel met betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van het Brussels elektriciteitsdistributienet.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 21.05.2008
Publicatie: 21.05.2008

Advies 063

Betreffende het bekomen van de elektrische aansluitingen op bouwterreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de leden van FABA (Federatie van Algemene Bouwaannemers).

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 05.12.2007
Publicatie: 05.12.2007

Advies 060

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit voorgesteld door de Gewestelijke Transmissienet-beheerder Elia voor de periode 2008-2015.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 20.11.2007
Publicatie: 20.11.2007

Advies 062

Betreffende het programma voor de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen van de beheerder van het Brusselse distributienet SIBELGA voor 2008.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 26.10.2007
Publicatie: 26.10.2007

Advies 058

Betreffende het investeringsplan voor gas voorgesteld door de Brusselse Distributienetbeheerder Sibelga voor de periode 2008-2012.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 19.10.2007
Publicatie: 19.10.2007

Advies 059

Betreffende het investeringsplan voor elektriciteit voorgesteld door de Brusselse Distributienetbeheerder Sibelga voor de periode 2008-2012.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 20.09.2007
Publicatie: 20.09.2007

Advies 057

Betreffende het rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2006.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 11.07.2007
Publicatie: 11.07.2007

Advies 056

Betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van “labels van garantie van oorsprong”, houdende bepaling van de plichten opgelegd aan de leveranciers, en houdende wijziging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 02.04.2007
Publicatie: 02.04.2007

Advies 055

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming REIBEL N.V. voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 13.02.2007
Publicatie: 13.02.2007

Advies 054

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming Endesa ENERGÍA E.N.V. voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 15.12.2006
Publicatie: 15.12.2006

Advies 053

Betreffende het rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen inzake elektriciteit en gas voor het jaar 2005.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 28.11.2006
Publicatie: 28.11.2006

Advies 052

Betreffende het programma met betrekking tot de uitvoering van de openbare dienstverplichtingen van de beheerder van het Brusselse distributienet SIBELGA voor 2007.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 22.11.2006
Publicatie: 22.11.2006

Advies 050

Betreffende de quota voor groenestroomcertificaten voor het jaar 2007 en volgende ter bevordering van groene elektriciteit en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 17.11.2006
Publicatie: 17.11.2006

Advies 051

Betreffende de aanvraag van een leveringsvergunning door de naamloze vennootschap SPE ten gevolge van haar overname van de naamloze vennootschappen Luminus, ALG Négoce en City Power.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 10.11.2006
Publicatie: 10.11.2006

Advies 048

Betreffende investeringsplannen voor elektriciteit voorgesteld door de Gewestelijke Transmissienetbeheerder en de Brusselse Distributienetbeheerder respectievelijk voor de periode 2007-2014 en 2007-2011.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 10.11.2006
Publicatie: 10.11.2006

Advies 049

Betreffende het door de distributienetbeheerder voorgestelde investeringsplan voor gas voor de periode 2007-2011.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 05.09.2006
Publicatie: 05.09.2006

Advies 047

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de firma LAMPIRIS NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 02.06.2006
Publicatie: 02.06.2006

Advies 041

Betreffende het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 02.06.2006
Publicatie: 02.06.2006

Advies 045

Betreffende het technisch reglement voor het beheer van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit en voor het beheer van het elektriciteitsdistributienetnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 01.06.2006
Publicatie: 01.06.2006

Advies 046

Betreffende de aanwijzing van de vennootschap SIBELGA als distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, voor een periode van 20 jaar.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 10.03.2006
Publicatie: 10.03.2006

Advies 044

Betreffende de toekenning van een vergunning aan de onderneming E.ON Sales & Trading GmbH voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.03.2006
Publicatie: 08.03.2006

Advies 043

Betreffende de wijziging van de statuten en van de controle van de vennootschappen SPE NV, Luminus N.V. en ALG Négoce NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 28.02.2006
Publicatie: 28.02.2006

Advies 042

Betreffende het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 06.12.2005
Publicatie: 06.12.2005

Advies 040

Betreffende de effectieve datum van de openstelling van de gas- en de elektriciteitsmarkt voor huishoudelijke afnemers.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 30.11.2005
Publicatie: 30.11.2005

Advies 038

Betreffende het programma voor uitvoering van de openbaredienstverplichtingen van de beheerder van het Brusselse distributienet SIBELGA voor 2006.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 30.11.2005
Publicatie: 30.11.2005

Advies 039

Betreffende het verslag van de Brusselse distributie-netbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen op het vlak van elektriciteit voor het jaar 2004.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 24.11.2005
Publicatie: 24.11.2005

Advies 037

Betreffende het door de distributienetbeheerder voorgestelde investeringsplan voor gas voor de periode 2006-2010.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 14.11.2005
Publicatie: 14.11.2005

Advies 035

Betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de firma ENECO Energie International N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 14.11.2005
Publicatie: 14.11.2005

Advies 036

Betreffende investeringsplannen voor elektriciteit voorgesteld door de Gewestelijke Transmissienetbeheerder en de Brusselse Distributienetbeheerder respectievelijk voor de periode 2006-2012 en 2006-2010.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 04.04.2005
Publicatie: 04.04.2005

Advies 034

Betreffende de overname van de activiteit van het filiaal EDF Belgium door de onderneming EDF Belgium NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 23.12.2004
Publicatie: 23.12.2004

Advies 032

Betreffende de erkenning van Waalse groenestroomcertificaten om deze te kunnen verrekenen voor de quotaverplichting van groenestroomcertificaten waaraan de elektriciteitsleveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn onderworpen.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 23.12.2004
Publicatie: 23.12.2004

Advies 033

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap City Power NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 06.12.2004
Publicatie: 06.12.2004

Advies 030

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de naamloze vennootschap ALG-Négoce.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 06.12.2004
Publicatie: 06.12.2004

Advies 031

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap Luminus NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 01.12.2004
Publicatie: 01.12.2004

Advies 029

Betreffende het programma van uitvoering van de openbare dienstverplichtingen van de beheerder van het Brussels distributienet SIBELGA voor 2005.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 30.11.2004
Publicatie: 30.11.2004

Advies 028

Betreffende het door de distributienetbeheerder voorgestelde investeringsplan voor de periode 2005-2009.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 23.11.2004
Publicatie: 23.11.2004

Advies 027

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de naamloze vennootschap Distrigaz.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 17.11.2004
Publicatie: 17.11.2004

Advies 026

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Essent Belgium.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 04.11.2004
Publicatie: 04.11.2004

Advies 025

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Franse openbare instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France (G.D.F.).

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.10.2004
Publicatie: 19.10.2004

Advies 024

Betreffende de aanduiding van de onderneming ELIA als gewestelijk transmissienetbeheerder voor een duur van 20 jaar.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 04.10.2004
Publicatie: 04.10.2004

Advies 023

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Lampiris NV.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 27.09.2004
Publicatie: 27.09.2004

Advies 021

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap Electrabel Customer Solutions (E.C.S.).

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 20.09.2004
Publicatie: 20.09.2004

Advies 022

Betreffende de door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels. Hoofdstedelijk Gewest voorbereide ontwerpen van bestek “levering van elektriciteit” en “levering van gas”.

Categorieën :
Aanname: 20.08.2004
Publicatie: 20.08.2004

Advies 020

Betreffende de investeringsplannen voorgesteld door de Gewestelijke Transmissienetbeheerder en de Brusselse Distributienetbeheerder, respectievelijk voor de periode 2005-2011 en 2005-2009.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 28.05.2004
Publicatie: 28.05.2004

Advies 019

Betreffende het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004 - 2014.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 08.04.2004
Publicatie: 08.04.2004

Advies 018

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan WattPlus.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 30.03.2004
Publicatie: 30.03.2004

Advies 017

Betreffende het voorstellen van technisch reglement voor de gewestelijke transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerder voor het net dat onder hun beheer valt.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 22.03.2004
Publicatie: 22.03.2004

Advies 016

Betreffende het systeem van de groenestroomcertificaten dat moet worden ingevoerd met het oog op de promotie van de groene elektriciteit en de kwaliteitswarmtekrachtkoppeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 20.02.2004
Publicatie: 20.02.2004

Advies 015

Betreffende de overeenstemming van de statuten van de intercommunale vereniging “Sibelga”. Met de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 05.01.2004
Publicatie: 05.01.2004

Advies 014

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan E.ON Belgium.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.12.2003
Publicatie: 19.12.2003

Advies 013

Betreffende het programma met betrekking tot de uitvoering van de openbare-dienstverplichtingen van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA voor het jaar 2004.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 26.11.2003
Publicatie: 26.11.2003

Advies 012

Betreffende de Investeringsplannen voorgesteld door de Gewestelijke Transmissienetbeheerder en de Distributienetbeheerder respectievelijk voor de periode 2004-2011 en 2004-2008.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 10.10.2003
Publicatie: 10.10.2003

Advies 011

Betreffende het “gebruiks- en exploitatiecontract waarover op dit ogenblik tussen de intercommunale Sibelga en de Société d’Electricité des Galeries Saint-Hubert onderhandeld wordt.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 25.06.2003
Publicatie: 25.06.2003

Advies 010

Betreffende het programma met betrekking tot de openbare-dienstverplichtingen inzake rationeel energiegebruik (REG) van de distributienetbeheerder Sibelga voor het 2de halfjaar 2003.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 16.04.2003
Publicatie: 16.04.2003

Advies 009

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap SPE.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 15.04.2003
Publicatie: 15.04.2003

Advies 08

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap Electrabel Customer Solution (E.C.S).

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 14.04.2003
Publicatie: 14.04.2003

Advies 07

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap Electrabel.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 06.03.2003
Publicatie: 06.03.2003

Advies 06

Betreffende de tenuitvoerlegging van artikel 12, §4, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 17.02.2003
Publicatie: 17.02.2003

Advies 05

Betreffende de onafhankelijkheid van de vennootschap Meter Reading Company (hierna afgekort tot “MRCO”) ten opzichte van de in artikel 8, § 1 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoogde personen.

Categorieën :
 • Beheer van het net
Aanname: 06.02.2003
Publicatie: 06.02.2003

Advies 04

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Luminus N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 31.01.2003
Publicatie: 31.01.2003

Advies 03

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan NUON BELGIUM N.V.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 30.01.2003
Publicatie: 30.01.2003

Advies 02

Betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap EDF.

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 20.01.2003
Publicatie: 20.01.2003

Advies 01

Betreffende de programma met betrekking tot de uitvoering van de openbare-dienstverplichtingen 2003 van de Brusselse distributienetbeheerders.

Categorieën :
 • Sociale aspecten