Kan je je elektriciteits- of gasfacturen niet betalen? Laat je helpen!

Om klanten die moeilijkheden hebben om hun elektriciteits- en/of gasfacturen te betalen te beschermen tegen een mogelijke afsluiting, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beschermingsmaatregel genomen die het statuut van beschermde klant wordt genoemd.

U vindt in onze videoanimatie alle nuttige informatie terug om het statuut van beschermde klant te verkrijgen.

Download onze folder

 
 
 
 
 

Elke residentiële klant in Brussel die een schuld heeft bij zijn huidige energieleverancier heeft recht op het statuut beschermde klant wanneer : hij een betalingsherinnering ontvangen heeft (of andere bewijzen van schulden zoals een ingebrekestelling). Als de consument GEEN schulden (meer) heeft bij zijn energieleverancier, kan hij dit statuut niet verkrijgen. Om...

Het statuut biedt de mogelijkheid: om de procedures voor de ontbinding van het contract en de gas- en elektriciteitsafsluiting ingezet door de commerciële energieleverancier op te schorten. De commerciële leverancier kan gedurende de periode van de bescherming geen ontbinding van het contract aanvragen aan de vrederechter. om het contract van...

Het statuut van beschermde klant is tijdelijk. Zodra de schulden bij de commerciële leverancier volledig terugbetaald zijn, eindigt de beschermingsmaatregel. De klant keert terug naar zijn commerciële leverancier en het contract met deze leverancier wordt weer van kracht. Sibelga vraagt elk jaar het bewijs dat de beschermde klant nog voldoet...

U moet een betalingsherinnering ontvangen hebben (of andere bewijzen van schulden zoals een ingebrekestelling) en een schuld hebben bij uw huidige commerciële energieleverancier (gas en elektriciteit). Opgelet: Na de betekening van een vonnis door een vrederechter betreffende de ontbinding van het contract mag het statuut niet meer worden aangevraagd en...

Er zijn 3 manieren om het statuut van beschermde klant te verkrijgen. a) via Sibelga U kunt het statuut van beschermde klant rechtstreeks aanvragen bij Sibelga, op voorwaarde dat u schulden heeft bij uw energieleverancier en op voorwaarde dat u voldoet aan een van de voorwaarden hierna: U geniet al...

De beschermde klant heeft de plicht zijn facturen van Sibelga te betalen. Administratieve kosten van 5€ (niet onderworpen aan BTW) worden aangerekend voor elke herinnering en ingebrekestelling. Bij niet-betaling van de facturen zal Sibelga een afsluitingsprocedure starten bij de vrederechter. De beschermde klant moet zijn schulden bij zijn commerciële leverancier...

Het sociaal tarief Het sociaal tarief biedt op het moment van de bepaling het laagste commerciële tarief op de leveranciersmarkt. Dit tarief Dit tarief  wordt 4 keer per jaar bepaald door de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) Het regionaal sociaal tarief -...

BRUSIM : Indien u niet voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van het statuut beschermde klant en u hebt geen recht op het federaal specifiek sociaal tarief? Om de leverancier te vinden die het meest aangewezen is voor uw verbruik... Vergelijk met de simulator van BRUGEL Sibelga...

Share :