Wat is het statuut beschermde klant ?

Het statuut biedt de mogelijkheid:

  • om de procedures voor de ontbinding van het contract en de gas- en/of elektriciteitsafsluiting ingezet door de commerciële energieleverancier op te schorten. De commerciële leverancier kan gedurende de periode van de bescherming geen ontbinding van het contract aanvragen aan de vrederechter.

  • om het contract van de klant met zijn commerciële leverancier op te schorten.Sibelga (de netbeheerder) wordt de sociale leverancier van de beschermde klant. De commerciële leverancier stelt een slotfactuur op. Tijdens de hele duur van de bescherming zal de klant geen facturen meer ontvangen van zijn commerciële leverancier, maar wel van Sibelga. Opgelet, de schuldenlast blijft niet stijgen maar de schuld moet wel betaald worden

  • aan Sibelga de energie (gas en elektriciteit) te leveren aan de beschermde klant tegen het sociaal tarief. Dit voordelige tarief heeft tot doel de energiefacturen te verminderen om de betaling van de schulden bij de commerciële leverancier, op basis van een afbetalingsplan dat de beschermde klant zelf moet onderhandelen, te vergemakkelijken.

  • aan SIBELGA een vermogensbegrenzervermogensbegrenzer te plaatsen van 2300 W op de elektriciteitsmeter van de beschermde klant. 

Enkel de OCMW's kunnen in geval van aantasting van de menselijke waardigheid vragen om de begrenzer te verhogen tot 4600 W. Indien u als gevolg van deze begrenzer uw elektrische verwarming niet meer kunt gebruiken, niet meer kunt koken, geen medische toestellen meer kunt gebruiken of geen warm water meer hebt, dient u contact op te nemen met het OCMW van uw gemeentehet OCMW van uw gemeente.

Opgelet, Indien de klant de leverancier van laatste instantie (Sibelga) niet betaalt, dan kunnen de leveringen bij beslissing van de Vrederechter worden gestaakt.