Hoe lang geldt het statuut van beschermde klant? 

Het statuut van beschermde klant is tijdelijk.

Zodra de schulden bij de commerciële leverancier volledig terugbetaald zijn, eindigt de beschermingsmaatregel. De klant keert terug naar zijn commerciële leverancier en het contract met deze leverancier wordt weer van kracht. 

Sibelga vraagt elk jaar het bewijs dat de beschermde klant nog voldoet aan de voorwaarden om het statuut van beschermde klant te behouden. 

OPGELET: Als het attest niet tijdig verstuurd wordt, verliest de beschermde klant zijn statuut en keert terug bij zijn commerciële leverancier.

Hoe het attest verkrijgen dat het statuut van beschermde klant bevestigt?

  1. Als de beschermde klant voldoet aan de volgende voorwaarden: hij geniet van het sociale tarief of hij geniet van een verhoogde tegemoetkoming- OMNIO/RVV of hij zit in schuldbemiddeling of in collectieve schuldenregeling. Het volstaat dat de beschermde klant aan Sibelga het bewijs bezorgt dat hij voldoet aan een van deze 3 voorwaarden om het statuut te behouden. 

  2. Het attest kan verkregen worden bij Brugel. Om het attest te verkrijgen via Brugel moet u het volgende opsturen:

  • Een kopie van de brief waarin Sibelga vraagt om het attest te ontvangen

  • De gezinssamenstelling

  • Een kopie van het laatste aanslagbiljet van alle meerderjarige gezinsleden

  • Een kopie van het kinderbijslagattest als u kinderen ten laste hebt