Zie de documenten
Aanname: 19.12.2019
Publicatie: 19.12.2019

BRUGEL keurt de tarieven voor de distributie van elektriciteit en gas van Sibelga voor de periode 2020-2024 goed

Begin maart 2019 heeft BRUGEL, de Brusselse energieregulator, de nieuwe tariefmethodologie gevalideerd en vervolgens gepubliceerd. Op basis van deze methodologie heeft Sibelga haar tariefvoorstel voor de periode 2020-2024 geformuleerd. Na onderhandelingen en aanpassingen werd dit tariefvoorstel op 18 december 2019 goedgekeurd door de raad van bestuur van BRUGEL. De nieuwe tarieven (beschikbaar op brugel.brussels) worden van kracht op 1 januari 2020.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 21.11.2019
Publicatie: 21.11.2019

BRUGEL gaat akkoord met het verzoek van VIVAQUA om de watertarieven voor 2020 te indexeren

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie en controleur van de waterprijzen, keurt het verzoek tot indexering van VIVAQUA goed. Dit zal leiden tot een beperkte verhoging van de jaarlijkse waterfactuur met 2,19%, wat overeenkomt met € 5,52 per jaar voor een tweepersoonsgezin (incl. BTW).

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
Aanname: 15.07.2019
Publicatie: 15.07.2019

BRUGEL kondigt de stopzetting van het compensatieprincipe op het deel ‘netkosten’ vanaf 1 januari 2020 aan

Met deze beslissing stelt BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, vast dat de aanpassing van de huidige MIG het mogelijk maakt het compensatieprincipe voor de distributienettarieven af te schaffen.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 08.05.2019
Publicatie: 09.05.2019

De vier Belgische energieregulatoren lanceren de procedure voor een voorbereidende studie in het kader van de “energienorm”

De elektriciteits- en aardgasprijs is een belangrijke kostenfactor voor de Belgische bedrijven en voor de koopkracht van de gezinnen. Daarom heeft het federale beleidsniveau samengewerkt met de gewesten in het kader van een zogeheten “energienorm” om de energieprijs te vergelijken met deze in onze buurlanden. De vier regulatoren samen lanceren de procedure die moet leiden tot een studie die als referentie kan dienen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 18.03.2019
Publicatie: 18.03.2019

BRUGEL publiceert de tariefmethodologieën voor de distributie van elektriciteit en gas voor de periode 2020-2024

BRUGEL, de Brusselse energieregulator, heeft de tariefmethodologieën voor het opstellen van de distributietarieven voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Deze methodologieën, die een geheel van regels en leidende principes vastleggen, zullen de Brusselse netbeheerder (Sibelga) in staat stellen om zijn tariefvoorstellen voor de vijf volgende jaren uit te werken. Eind 2019 zal BRUGEL deze voorstellen goedkeuren.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 08.02.2019
Publicatie: 26.02.2019

De productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties heeft de wind in de zeilen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUGEL, de Brusselse energieregulator, maakt een eerste balans op over de productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het jaar 2018 was een recordjaar.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 26.06.2018
Publicatie: 26.06.2018

Situatie Anode Energie

Omdat Anode Energie momenteel met financiële problemen kampt, volgen de drie regionale regulatoren en de federale regulator de situatie nauw op en werken ze samen met de netbeheerders en de andere marktspelers om de goede werking van de energiemarkt in het belang van alle verbruikers te verzekeren. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de leveranciers hun activiteiten optimaal kunnen voortzetten. Alle klanten blijven zeker elektriciteit krijgen.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 28.02.2018
Publicatie: 28.02.2018

BRUGEL beslist de inwerkingtreding van het einde van de compensatie van de netkosten te koppelen aan de ingebruikname van de MIG 6

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, deelt mee dat hij heeft beslist het einde van de compensatie voor het gedeelte 'netkosten' te koppelen aan de ingebruikname van de 'Clearing House' van Atrias en de MIG 6 . BRUGEL correleert zijn beslissing bijgevolg met het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 december 2017.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 09.02.2018
Publicatie: 09.02.2018

Beslissing ten gunste van BRUGEL in het kader van het beroep van TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, informeert over de beslissing in haar voordeel van het Hof van Beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vzw TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit van BRUGEL.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 18.12.2017
Publicatie: 09.03.2018

BRUGEL krijgt een nieuwe opdracht : de controle van de waterprijs

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, ontvangt aanvullende bevoegdheden en nieuwe opdrachten in de watersector, waaronder de controle van de watertarieven.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Water
Aanname: 23.10.2017
Publicatie: 23.10.2017

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2016. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2016. In het tweede deel van de nota vindt u de marktstatistieken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 02.12.2016
Publicatie: 02.12.2016

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor 5 jaar vastgelegde distributietarieven voor gas en elektriciteit. Directe winst voor de Brusselse verbruiker, die zijn factuur zal zien dalen. Dankzij de inspanningen van BRUGEL en in overleg met de distributienetbeheerder SIBELGA, zal de totale impact op de factuur van een gemiddelde Brusselse klant voor elektriciteit en gas met ongeveer 30 euro incl. btw dalen tegenover wat hij normaal in 2017 zou moeten betalen.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 07.07.2016
Publicatie: 07.07.2016

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2015. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2015. In het tweede deel van de nota vindt u de marktstatistieken.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 25.05.2016
Publicatie: 25.05.2016

Persbericht

Brugel informeert over de beslissing van het hof van beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vennootschap Lampiris tegen de tariefbeslissingen van Brugel.

Categorieën :
 • Regulatoren
Aanname: 19.06.2015
Publicatie: 19.06.2015

Gezamenlijk persbericht voor 2014

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België.

Categorieën :
 • Gas
Aanname: 20.02.2015
Publicatie: 20.02.2015

Persbericht - Distributie tarieven

BRUGEL DEELT MEE DAT DE TARIEFDALINGEN VOOR DE DISTRIBUTIE VAN GAS EN ELEKTRICITEIT VOOR DE PERIODE VAN 2015-2019, MET INGANG VAN 1 JANUARI LAATSTLEDEN, GROTENDEELS TE NIET WERDEN GEDAAN DOOR DE WEERSLAG VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING OP DE CONSUMENTEN.

Categorieën :
 • Tarieven
Aanname: 18.12.2014
Publicatie: 18.12.2014

Persbericht 18.12.14

BRUGEL kondigt de distributietarieven voor gas en elektriciteit aan voor het Brussels gewest voor de periode van 2015 tot 2019, met een daling voor 2015.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
Aanname: 26.08.2014
Publicatie: 26.08.2014

Gezamlijk persbericht van de 4 Belgische regulatoren

betreffende de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België voor het jaar 2013

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 04.07.2014
Publicatie: 04.07.2014

Memorandum

ter attentie van de toekomstige Brusselse Regering

Categorieën :
 • Regulatoren
Aanname: 04.07.2014
Publicatie: 04.07.2014

Persbericht

Welke plaats krijgt de Brusselse consument in de volop evoluerende elektriciteits- en gasmarkt? Brugel heeft haar memorandum opgesteld voor de toekomstige Brusselse regering.

Categorieën :
 • Regulatoren
Aanname: 24.04.2014
Publicatie: 20.03.2014

Benoeming van de heer Marc Deprez als Voorzitter van BRUGEL

Op 20 maart 2014 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een besluit goedgekeurd tot benoeming van de heer Marc Deprez als Voorzitter van de Raad van Bestuur van BRUGEL.

Categorieën :
 • Regulatoren
Aanname: 13.09.2013
Publicatie: 01.01.2099

De heer Jan De Keye treedt in functie als Voorzitter a. i. van BRUGEL

Volgend het aftreden van mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, is de heer Jan De Keye, lid van de Raad van Bestuur, in functie getreden als Voorzitter a.i. van BRUGEL. De heer Jan De Keye zal in functie blijven als Voorzitter a. i. van BRUGEL tot de benoeming door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Geweest van een nieuwe Voorzitter.

Categorieën :
 • Regulatoren
Aanname: 17.06.2013
Publicatie: 17.06.2013

Persbericht op het nieuwe "energieovernamedocument"

Lancering van een uniek en gezamenlijk document voor alle marktspelers en voor gans België om een verhuis te regelen• Communicatiecampagne van de regionale energieregulatoren en een lijst van Veelgestelde vragen over het wanneer, hoe en waarom van het gebruik van het " energieovernamedocument "

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 10.06.2013
Publicatie: 10.06.2013

Gezamenlijke persbericht van de 4 regulatoren

met betrekking tot de energiemarkt in 2012.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit