De vrijmaking van de markt bracht een wijziging binnen de verdeling van de marktspelers met zich mee. Een overzicht van het nieuwe landschap. De producenten produceren of importeren elektriciteit en gas. Zij zijn het die de markt bevoorraden. De beheerder van het transportnet (GRT) beheert en onderhoudt de gas- en elektriciteitsleidingen (hoogspanningsleidingen of hogedrukgasleidingen)...

Bent u een particulier ? Hieronder de energieleveranciers die zich toespitsen op de residentiële klanten. Denk eraan, met onze simulator Brusim , kunt u alle aanbiedingen van elektriciteits- en gasleveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergelijken. Onderneming Téléphone Site Web Elektriciteit Gas Bolt Energie +32 (0)2 899 33 00...

BRUGEL kent groenestroomcertificaten (GSC’s) toe voor de energie die wordt geproduceerd met installaties voor de productie van groene stroom. Deze immateriële effecten krijgen een financiële waarde wanneer ze verkocht worden. Om GSC’s te verkopen Hieronder vindt u de informatienota en de lijst met GSC-kopers* Informatienota voor de houders van een...

GRD

Beheerder van het distributienet Sibelga werd aangeduid als enige beheerder van het distributienet van elektriciteit en aardgas voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds de vrijmaking verkoopt Sibelga geen elektriciteit of aardgas meer Voor wie niet expliciet een nieuwe leverancier aanduidt, is de vorige rol van Sibelga als leverancier (verkoper)...

De nieuwe gas- en elektriciteitsmarkten worden gecontroleerd door de regulatoren. Dit zijn onafhankelijke instellingen die door de diverse overheden in het leven werden geroepen. Zij moeten erop toezien dat de spelers van de gas- en elektriciteitsmarkten de wettelijke normen en kwaliteitsvereisten naleven. In elke Regio, een gewestelijke regulator en de federale regulator zijn actief....

Op de gas- en elektriciteitsmarkt is de  federale overheid bevoegd voor de domeinen die nationaal een homogeen en gemeenschappelijk technisch en economisch beheer vergen: het beheer van het net voor het transport van elektriciteit onde hoogspanning (meer dan 70.000 volt) het beheer van het netwerk voor het transport van gas onder hoge druk het...

In overeenstemming met de regels over de delegatie van de dagelijkse activiteiten van de netbeheerder (artikel 9 van de elektriciteitsordonnantie), heeft SIBELGA bepaalde activiteiten gedelegeerd aan ATRIAS, met name de realisatie van de MIG en het uitwisselingsplatform voor marktgegevens. Deze delegatie is mogelijk op voorwaarde dat ze niet wordt gegeven...

Share :