Regulatoren

De nieuwe gas- en elektriciteitsmarkten worden gecontroleerd door de regulatoren. Dit zijn onafhankelijke instellingen die door de diverse overheden in het leven werden geroepen. Zij moeten erop toezien dat de spelers van de gas- en elektriciteitsmarkten de wettelijke normen en kwaliteitsvereisten naleven.

In elke Regio, een gewestelijke regulator en de federale regulator zijn actief.

BRUGEL, de Brusselse regulator is onder meer bevoegd voor:

  • de toekenning van vergunningen voor gas- en elektriciteitsleveranciers die binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn;

  • de controle van de beheerder van het distributienet voor gas en elektriciteit, Sibelga;

  • de controle van de beheerder van het gewestelijke transportnet voor elektriciteit, Elia;

  • het verzekeren van de naleving van de gewestelijke wetgeving;

  • het verzekeren van de eerbiediging van de overheidsmissies;

  • de toekenning van groene certificaten.

De federale regulator, CREG, le régulateur fédéral is bevoegd voor

  • tarificatie

  • federaal transmissienet voor elektriciteit onder hoogspanning en gas onder hoge druk;

  • energieproductie en -opslag.

De overige gewestelijke regulatoren:

FORBEG is het forum van de Belgische energieregulatoren.