Odoo CMS- Exemple d'image flottante

BRUGEL, de regulator voor de elektriciteits- en de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is belast met enerzijds een adviesopdracht ten aanzien van de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt en met een algemene toezichts- en controleopdracht inzake de toepassing van de gerelateerde ordonnanties en besluiten anderzijds.

Sollicitatieprocedure

Zodra wij jouw cv en motivatiebrief ontvangen hebben, ontvang je een ontvangstbevestiging van je sollicitatie. 

Vervolgens bekijken wij jouw cv. Indien jouw kandidatuur niet weerhouden wordt, ontvang je hiervan een bevestiging via e-mail.

Indien je wel in aanmerking komt voor een openstaande vacature, contacteren wij jou telefonisch en polsen we naar jouw motivatie, verwachtingen, talenkennis, …. Indien deze screening positief is, nodigen wij jou uit voor een gesprek met de HR verantwoordelijke. Bij een positieve evaluatie van dit interview, volgt een gesprek met de Hiring Manager. Aan het einde van het sollicitatieproces volgt eventueel een assessment en een laatste gesprek met ofwel de Coördinator van BRUGEL, ofwel de Raad van Bestuur. 

Uw sollicitatie zal vertrouwelijk en objectief behandeld worden. 

Vacatures:

Wij zijn momenteel op zoek naar een Administratief assistent overheidsopdrachten (M/V/X) voor een vervangingscontract en een Juridisch Adviseur (vervangingscontract met optie onbepaalde duur!).

Privacyverklaring

Op onze speciale pagina vindt u onze verklaring in verband met de bescherming van de persoonsgegevens van de kandidaten.