U verhuist. Zeker dat u niets vergeten bent?

Vind in onze videoanimatie alle nuttige informatie terug om zeker te zijn dat u niets vergeten bent bij uw verhuizing.

 
 
 
 

Documenten om te downloaden

Bekijken en downloaden alles documenten die nuttig zijn bij uw stappen.

Zie de documenten

Verhuizingen zijn een delicaat moment in het leven van consumenten, aangezien ze leiden tot een verandering van gebruiker op een leveringspunt voor gas en elektriciteit. Om problemen te vermijden is het dus belangrijk dat u ook aan uw gas en elektriciteit denkt wanneer u van adres verandert. Dit moet een...

Wanneer u uw oude adres verlaat : Vul twee exemplaren van het energieovernamedocument in (een voor uzelf en een voor de nieuwe huurder of eigenaar). Beide documenten moeten zowel door uzelf als door de overnemer (de nieuwe huurder of eigenaar) worden ondertekend. Neem niet later dan 7 dagen na uw...

Wanneer u in uw nieuwe woning aankomt : Vul twee exemplaren van het energieovernamedocument in (een voor uzelf en een voor de vorige huurder of eigenaar). Beide documenten moeten zowel door uzelf als door diegene die het huis verlaat (de vorige huurder of eigenaar) worden ondertekend. Neem niet later dan...

Wanneer het formulier ingevuld is, moet u het zo snel mogelijk naar uw huidige leverancier sturen, uiterlijk 7 dagen nadat u uw woning hebt verlaten. (Opgelet: het formulier moet NIET naar BRUGEL of Sibelga worden opgestuurd). Het is belangrijk dat u de ondertekende energieovernamedocumenten bijhoudt. In geval van latere geschillen...

Neem opnieuw contact op met de leverancier als u twee maanden na de verhuizing nog geen eindfactuur hebt ontvangen voor uw oude adres. Voer indien mogelijk uw correspondentie met een leverancier schriftelijk, of zelfs per aangetekende brief, en bewaar altijd een kopie voor uzelf. Gebruik nooit energie als u niet...

Wat is een energieovernamedocument ? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en aardgas overneemt in een bepaalde woning, bijvoorbeeld bij een verhuizing of de verkoop van een huis of na een echtscheiding of overlijden. Op dit document worden de meterstanden van de elektriciteits- en aardgasmeter...

Share :