Wat te doen met het energieovernamedocument ?

Wanneer het formulier ingevuld is, moet u het zo snel mogelijk naar uw huidige leverancier sturen, uiterlijk 7 dagen nadat u uw woning hebt verlaten. (Opgelet: het formulier moet NIET naar BRUGEL of Sibelga worden opgestuurd).

Het is belangrijk dat u de ondertekende energieovernamedocumenten bijhoudt. In geval van latere geschillen over de opgenomen meterstanden (die voor de facturering dienen), kan de energieleverancier dit document opvragen als bewijsstuk. Let er dus goed op dat u het document correct invult en alle gevraagde informatie levert.

Als u de energieovernamedocumenten met de post naar uw leverancier stuurt, bewaar er dan een kopie van. In België zijn alle energieleveranciers verplicht het energieovernamedocument te aanvaarden.

Tip: een verhuis kan een goede gelegenheid zijn om de aanbiedingen van de verschillende leveranciers te vergelijken via BRUSIM, de vergelijkingswebsite van BRUGEL 

TéléchargezDownload het energieovernamedocument
TéléchargezDownload het specifieke energieovernamedocument voor productie-installatie hernieuwbare energie