Laatste tips

  • Neem opnieuw contact op met de leverancier als u twee maanden na de verhuizing nog geen eindfactuur hebt ontvangen voor uw oude adres.

  • Voer indien mogelijk uw correspondentie met een leverancier schriftelijk, of zelfs per aangetekende brief, en bewaar altijd een kopie voor uzelf.

  • Gebruik nooit energie als u niet vooraf een leveringscontract hebt gesloten.

  • Schakel nooit een elektrisch schakelbord in en gebruik ook geen gas als u geen leveringscontract gesloten hebt.

  • Verbreek nooit de verzegelingen.

  • Een verhuizing kan een geschikte gelegenheid zijn om uw energie uitgaven te onderzoeken en om na te gaan of er op de markt geen aanbiedingen zijn die beter aan uw behoeften beantwoorden. Onze simulator Brusim helpt u om het aanbod van de leveranciers te vergelijken.

  • Gebruik onze checklist verhuizing