De burgers eisen transparantie van de overheidsdiensten. Die transparantie heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen en is dus onontbeerlijk. Transparantie en ethiek hangen nauw samen met goed bestuur, maar ook met duurzame ontwikkeling.

Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen moet de transparantie van de administratie versterken door de toegang tot de administratieve documenten en informatie inzake leefmilieu van de overheden te vergemakkelijken. BRUGEL biedt u transparantie in de onderstaande domeinen:

Wie zijn wij ?

Ontdek wie BRUGEL is, de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt.

Subsidies

BRUGEL verleent geen subsidies.

Studies

Ontdek de studies die in 2023 door externe partners voor rekening van BRUGEL werden uitgevoerd. Vind alle bestanden per jaar op onze archiefpagina .

Overheidsopdrachten

Raadpleeg de lijst en de bedragen van de overheidsopdrachten (.pdf) die vorig jaar door BRUGEL werden toegekend.

Sinds 2007 publiceert BRUGEL de inventaris van de overheidsopdrachten die door BRUGEL werden afgesloten, opgesteld in overeenstemming met artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 12 januari 2006 en 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Vind alle bestanden per jaar op onze archiefpagina .

Vacature

Vind al onze openstaande vacatures en onze aanwervingsprocedure. BRUGEL kan momenteel geen statutaire posten aanbieden.

Al onze vacatures voor contractuele- en statutaire medewerkers worden op de website van Selor gepubliceerd.

Aangezien het personeel van BRUGEL bijna uitsluitend bestaat uit contractuele personeelsleden en er momenteel geen voorzieningen zijn voor statutair personeel, hebben we geen statutaire promoties of benoemingen. 

Transparantie van de bezoldigingen

Opgesteld krachtens artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Sinds 2007 publiceert BRUGEL een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen en alle voordelen. U kunt alle bestanden per jaar vinden op onze archiefpagina .