Zie alle actualiteiten
23.03.2020

COVID 19 MAATREGELEN

Om de door de autoriteiten vastgestelde voorzorgs- en gezondheidsmaatregelen op te volgen en om elk risico van onderbreking van de elektriciteits-, gas- of watervoorziening tijdens de inperkingsperiode te voorkomen, hebben de distributienetbeheerders de volgende uitzonderlijke maatregelen genomen: Toepassing van de maatregel van de Brusselse regering om de periode van het...

Categorieën :
 • BRUGEL
16.03.2020

BEPERKTE TOEGANG TOT ONZE KANTOREN

Terwijl de coronavirusepidemie zich in heel België ontwikkelt, volgt BRUGEL de aanbevelingen van de regering op. Deze blijven van kracht tot de volgende officiële mededeling. BRUGEL heeft besloten de toegang tot haar kantoren te beperken voor alle externe bezoekers. BRUGEL zal beschermde klanten, prosumers en klagers per telefoon of e-mail...

Categorieën :
 • BRUGEL
06.03.2020

Thibaut Georgin wordt de nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur van BRUGEL

De Brusselse Regering heeft in haar vergadering van 5 maart jongstleden de nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur van BRUGEL benoemd. Ter herinnering, is BRUGEL de reguleringsautoriteit voor de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL is verantwoordelijk voor het adviseren van de overheid over de organisatie...

Categorieën :
 • BRUGEL
06.03.2020

Alles wat u altijd al wilde weten over prijzen...

Als we het hebben over elektriciteits-, gas- en watertarieven, komen er regelmatig woorden als tariefmethodologie, categorisatie van kosten, reguleringsmodel, tariefvoorstel of efficiëntie naar voren. Termen die voor de Brusselse consument niet altijd duidelijk zijn. Om het werk van onze teams toegankelijker te maken, kunt u in onze twee video-animaties ontdekken...

Categorieën :
 • Tarieven
13.02.2020

Wijziging van de vermenigvuldigingscoëfficiënten van toepassing voor fotovoltaïsche installaties - Stand van zaken

Update van 27 : ! Naar aanleiding van de beperkingen van de huidige gezondheidsmaatregelen is BRUGEL in nauw overleg met het kabinet van minister Alain Maron om de inwerkingtreding van de nieuwe coëfficiënten aan te passen. Elk jaar in september rekent BRUGEL de vermenigvuldigingscoëfficiënten na die toegepast zijn op fotovoltaïsche...

Categorieën :
 • Groene Stroom
30.01.2020

Openbare raadpleging

BRUGEL lanceert twee openbare raadplegingen. De ene over de noodleveranciersregeling (van 30 tot 01 en de andere over de ontwerpen van tariefmethodologieën voor de watersector (van 30 tot 29 Voor meer informatie kunt u terecht op het consultatiegedeelte van onze website. Start writing here...

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Water
21.01.2020

BRUGEL werft aan

Wij zijn op zoek naar twee « Administratief Assistenten » (één profiel B101 (eventueel C101) en één profiel C101 ). Heb jij een bachelordiploma directiesecretariaat management of ben jij in het bezit van een secundair diploma in een administratieve richting? Dan ben jij misschien wel de persoon die...

Categorieën :
 • Vacatures
20.01.2020

BruSim werd volledig vernieuwd

Om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de Brusselse consumenten die het aanbod van de gas- en elektriciteitsleveranciers willen vergelijken, werd BruSim, onze tariefsimulator, volledig vernieuwd. None Naast een responsive design en een beter leesbare lay out , zijn er twee belangrijke veranderingen geïntegreerd. Zo worden de...

Categorieën :
 • Tarieven
30.12.2019

Onderhoud van onze BruSim-tariefsimulator

Om nieuwe functies te integreren zal onze BruSim-tariefsimulator niet beschikbaar zijn van dinsdag 31 december tot woensdag 8 januari 2020. Vanaf woensdag 8 januari 2020 om 10.00 uur kunt u alle aanbiedingen vergelijken en de leverancier vinden die het best bij u past. Dank u voor uw begrip....

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • BRUGEL
24.12.2019

Prettige feesten

Ons bureau zal gesloten zijn van woensdag 25 tot en met woensdag 01 Beste wensen....

Categorieën :
 • BRUGEL
19.12.2019

Gegevens hernieuwbare energie

In het kader van haar algemene informatieopdracht publiceert BRUGEL regelmatig gegevens betreffende de Brusselse energiemarkt. Vandaag worden onze statistieken uitgebreid met een nieuwe reeks gegevens. Deze nieuwe gegevensreeks over hernieuwbare energie bevat informatie over het aantal en het vermogen van groene stroom productie-installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die tot...

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Statistieken
19.12.2019

BRUGEL keurt de tarieven voor de distributie van elektriciteit en gas van Sibelga voor de periode 2020-2024 goed

Begin maart 2019 heeft BRUGEL, de Brusselse energieregulator, de nieuwe tariefmethodologie gevalideerd en vervolgens gepubliceerd. Op basis van deze methodologie heeft Sibelga haar tariefvoorstel voor de periode 2020-2024 geformuleerd. Na onderhandelingen en aanpassingen werd dit tariefvoorstel op 18 december 2019 goedgekeurd door de raad van bestuur van BRUGEL. De nieuwe...

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
02.12.2019

Info voor de eigenaar van zonnepanelen

Einde van de compensatie op het deel “netkosten”  Ter herinnering, vanaf 1 januari 2020 zal het deel 'netkosten' op de elektriciteitsfactuur niet langer gecompenseerd worden voor de productie-installaties met een vermogen van minder dan 5kW. De betrokken prosumers zullen dus een netbijdrage betalen voor alle elektriciteit die ze afnemen. De...

Categorieën :
 • Groene Stroom
29.11.2019

Collectief zelfverbruik

BRUGEL nam deze dinsdag deel aan de persconferentie van Sibelga waar de eerste projecten voor collectief zelfverbruik in het Brussels Gewest werden voorgesteld! Deze worden opgezet in het kader van de verordeningen betreffende innovatieve projecten, waarvoor een aanvraag  tot afwijking van de markt en de prijs kan ingediend worden bij...

Categorieën :
27.11.2019

Jaarverslag 2018 - Rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten

Thematisch verslag 03 die de synthetische versie van het jaarverslag 2018 aanvult. Deze behandelt de rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten. De informatie in dit verslag heeft tot doel de situatie te beschrijven die werd vastgesteld op de energiemarkt in 2018 en, voor bepaalde...

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Groene Stroom
 • ,
 • Jaarverslag
 • ,
 • Sociale aspecten
21.11.2019

BRUGEL gaat akkoord met het verzoek van VIVAQUA om de watertarieven voor 2020 te indexeren

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie en controleur van de waterprijzen, keurt het verzoek tot indexering van VIVAQUA goed. Dit zal leiden tot een beperkte verhoging van de jaarlijkse waterfactuur met 2,19%, wat overeenkomt met € 5,52 per jaar voor een tweepersoonsgezin* (incl. BTW). Sinds 2018 is BRUGEL bevoegd op...

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
08.11.2019

Leeft u op voet van oorlog met een speler op de energiemarkt?

Moeilijkheden met uw aansluiting, meteropname of een leverancier die u weigert een contractaanbod te doen? De juristen van onze geschillendienst helpen u bij elk mogelijk conflict met uw energieleverancier of de distributienetbeheerder, Sibelga. U vindt alle nuttige informatie terug in onze videoanimatie. Onze video, beschikbaar in het Frans of het...

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Litiges
08.11.2019

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2018. Het eerste deel van dit document geeft u onder meer een overzicht van de evolutie van de energieprijzen, de oorsprong van de verbruikte hernieuwbare energie alsook van het...

Categorieën :
 • Conversion
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Groene Stroom
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
05.11.2019

Vergeet niet te vergelijken!

En u? Bent u een van de 360.000 Belgische gezinnen die jaarlijks €600€ te veel betalen voor hun energie? In aanvulling op onze prijzenvergelijker  BRUSIM , kunt u via de CREG Scan in 6 klikken te weten komen waar uw elektriciteits- en aardgascontract zich situeert ten opzichte van de...

Categorieën :
 • BRUGEL
25.10.2019

Oproep tot kandidaatstelling voor een voorzitter

Verlenging van de aanvraagindiening voor een voorzitter van BRUGEL en het aanleggen van een reserve voor de functies van bestuurder. Meer informatie

Categorieën :
 • Vacatures
17.10.2019

Raad van Bestuur van BRUGEL

Na vijf jaar in de Raad van Bestuur van BRUGEL heeft de heer Guillaume Lepère ontslag genomen om een nieuwe functie te vervullen. BRUGEL wil hem bedanken voor het werk dat hij in de loop der jaren heeft gedaan. Om de regulator in staat te stellen om goed en onafhankelijk...

Categorieën :
 • BRUGEL
15.10.2019

Nieuw energieovernamedocument

Bij een verhuizing is het belangrijk om de gegevens van de meterstanden (gas en elektriciteit) op het oude en het nieuwe adres op te nemen. Elke nalatigheid kan immers ernstige financiële gevolgen hebben! Daarom is het belangrijk om het energieovernamedocument te gebruiken. Dat document werd herwerkt om meer duidelijkheid te...

Categorieën :
 • Déménagement
21.09.2019

Oproep tot kandidaatstelling

De Brusselse Regering organiseert een oproep tot kandidaatstelling voor een voorzitter van BRUGEL en het aanleggen van een reserve voor de functies van bestuurder. Meer info

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
18.09.2019

Afsluiting

Onze kantoren zullen uitzonderlijk gesloten zijn op 19 en 20 september....

Categorieën :
 • BRUGEL
17.09.2019

Newsletter

Ontdek onze laatste nieuwsbrief, met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vindt u ons voorstel 23 betreffende de vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op fotovoltaïsche installaties. U vindt er ook de beslissingen 114, 115, 116 en 117 betreffende de door ELIA en SYNERGRID ingediende voorstellen voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met verordening...

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Groene Stroom
 • ,
 • Leveringsvergunningen
16.09.2019

Raad van Bestuur van BRUGEL

In afwachting van de benoeming van een volwaardige voorzitter door de regering, treedt de heer Eric MANNES op als voorzitter van BRUGEL. Hij zal nauw samenwerken met de andere twee bestuurders, Isabelle CHAPUT en Guillaume LEPERE. De bestuurders verbinden zich ertoe de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te...

Categorieën :
 • BRUGEL
06.09.2019

Stroomonderbreking

Wist u dat u na een stroomonderbreking van 6 uur, onder bepaalde voorwaarden, recht heeft op een schadevergoeding van € 115 ? Inderdaad! De wetgeving betreffende de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet met name een schadevergoedingsmechanisme (vind de bedragen op onze website...

Categorieën :
 • Consumentenrecht
05.09.2019

We want you!

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dat komt goed uit, want onze dienst 'Hernieuwbare Energie' is op zoek naar  een raadgever mbt het steunmechanisme en een raadgever traceerbaarheid voor een duurzame samenwerking! Heeft u zin in een boeiende functie in een jong en dynamisch team? Ontdek...

Categorieën :
 • Vacatures
08.08.2019

BruSim

Zoals elke maand hebben we net onze BruSim-tariefsimulator geüpdatet met de verschillende aanbiedingen voorgesteld door de elektriciteits- en gasleveranciers actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit zorgt ervoor dat de vergelijking zo actueel mogelijk is. Aarzel niet langer, evalueer alle aanbiedingen en vind de leverancier die het best bij...

Categorieën :
30.07.2019

Voorzitter van de raad van bestuur van BRUGEL

In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2019, dat onlangs in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt de benoeming van de heer Maurice Bohet tot voorzitter van de BRUGEL vermeld. De heer Bohet heeft echter aangegeven dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt en...

Categorieën :
 • BRUGEL
15.07.2019

BRUGEL kondigt de stopzetting van het compensatieprincipe op het deel ‘netkosten’ vanaf 1 januari 2020 aan

BRUGEL kondigt de stopzetting van het compensatieprincipe op het deel ‘netkosten’ vanaf 1 januari 2020 aan Met deze beslissing stelt BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, vast dat de aanpassing van de huidige MIG het mogelijk maakt het compensatieprincipe voor de distributienettarieven af te schaffen. Vanaf 1 januari 2020 zal...

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Tarieven
10.07.2019

Het Brussels Gewest heeft net de kaap van 100 MWp van geïnstalleerde fotovoltaïsche zonne-energie overschreden

Het Brussels Gewest heeft net de kaap van 100 MWp van geïnstalleerde fotovoltaïsche zonne-energie overschreden. 2019 gaat dus verder op de lijn van 2018. Ter herinnering, dit laatste jaar was een zeer goed jaar voor de fotovoltaïsche energie in het Brussels Gewest met meer dan 22 MWp geïnstalleerd. De...

Categorieën :
 • Groene Stroom
18.06.2019

Publicatie van thematische verslagen

Ontdek de thematische verslagen die een aanvulling vormen op de samenvattende versie van het jaarverslag dat eind mei 2019 werd gepubliceerd. Hierin wordt teruggeblikt op de markante feiten van het jaar 2018: de nieuwe opdracht van de controle van de waterprijs, de nieuwe beslissingsbevoegdheid, de aanzienlijke stijging van de installatie...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Jaarverslag
06.06.2019

Presentatie van de investeringsplannen

BRUGEL nodigt u graag uit op de presentatie van de investeringsplannen van SIBELGA en ELIA op maandag 24 juni om 14u30 ten kantore van het CIBG (IRISNet-zaal, Kunstlaan 21 te 1000 Brussel). Deze presentatie maakt deel uit van de openbare raadpleging over de investeringsplannen waarin de verordening voorziet. BRUGEL organiseert...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Markt en netwerken
28.05.2019

Ontdek ons jaarverslga 2018!

Beschikbaar op een tweetalige Frans-Nederlandse website: https://annual-report-2018.brugel.brussels. In dit rapport wordt teruggeblikt op de markante feiten van het jaar 2018: nieuwe opdracht van controle van de waterprijs, nieuwe beslissingsbevoegdheid, toename van de installatie van fotovoltaïsche panelen, vermindering van het aantal aanbiedingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Jaarverslag
23.05.2019

Vacatures

BRUGEL werft aan! Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dat komt goed uit, want BRUGEL zoekt een Juridisch Assistent en een Administratief Assistent Hernieuwbare Energie om onze ploeg te versterken. Heeft u zin in een boeiende functie in een jong en dynamisch team? Aarzel dan niet en dien...

Categorieën :
 • Vacatures
10.05.2019

Laatste nieuwsbrief

Ontdek onze laatste nieuwsbrief, met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vindt u het gezamenlijke persbericht van de vier Belgische energieregulatoren over de voorbereidende studie in het kader van de “energienorm”. U vindt er ook de beslissing 87 betreffende de goedkeuring van de RAB-elektriciteit en gas evenals de beslissing...

Categorieën :
08.05.2019

De vier Belgische energieregulatoren lanceren de procedure voor een voorbereidende studie in het kader van de “energienorm”

De vier Belgische energieregulatoren lanceren de procedure voor een voorbereidende studie in het kader van de “energienorm” De elektriciteits- en aardgasprijs is een belangrijke kostenfactor voor de Belgische bedrijven en voor de koopkracht van de gezinnen. Daarom heeft het federale beleidsniveau samengewerkt met de gewesten in het kader van een...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
15.04.2019

Publicatie van advies 278

Publicatie van advies 278 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Aanvullingen bij het advies 265 Naar aanleiding van ons advies 265 betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gepubliceerd in juni 2018, was het handig om geactualiseerde...

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Sociale aspecten
01.04.2019

Voorzitterschap van de raad van BRUGEL

Voorzitter van de raad van bestuur van BRUGEL De raad van bestuur van BRUGEL heeft kennis genomen van het besluit van de heer Pascal BOUCQUEY om zijn mandaat op te geven. BRUGEL hoopt ten stelligste dat de regering snel de nodige stappen zal nemen om een volwaardige voorzitter te benoemen....

Categorieën :
 • BRUGEL
19.03.2019

BRUGEL werft aan

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dat komt goed uit, want BRUGEL zoekt een Economisch Raadgever  om onze ploeg te versterken. Heeft u zin in een boeiende functie in een jong en dynamisch team? Aarzel dan niet en dien uw kandidatuur in!

Categorieën :
 • Vacatures
18.03.2019

BRUGEL publiceert de tariefmethodologieën voor de distributie van elektriciteit en gas voor de periode 2020-2024

BRUGEL, de Brusselse energieregulator, heeft de tariefmethodologieën voor het opstellen van de distributietarieven voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Deze methodologieën , die een geheel van regels en leidende principes vastleggen, zullen de Brusselse netbeheerder (Sibelga) in staat stellen om zijn tariefvoorstellen voor de vijf...

Categorieën :
 • Tarieven
27.02.2019

Update van het schadevergoedingsformulier

Update van het schadevergoedingsformulier Wist u dat wanneer u te maken krjigt met een stroom- of gasonderbreking u onder bepaalde voorwaarden een schadevergoeding kunt vragen? Hiervoor moet u het schadevergoedingsformulier gebruiken dat recent werd bijgewerkt om een nieuwe wetswijziging in te voeren. Inderdaad! De wetgeving betreffende de organisatie van...

Categorieën :
 • Consumentenrecht
25.02.2019

Einde van de winterperiode

Op 31 maart eindigt de winterperiode, een periode tijdens dewelke huishoudelijke afnemers beschermd zijn tegen de afsluiting van gas en elektriciteit. Vanaf 1 april zal SIBELGA overgaan tot de afsluiting van de meters waarvan de beslissing tot ontbinding van het contract reeds was vastgesteld. BRUGEL moedigt daarom alle huishoudelijke afnemers...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Consumentenrecht
14.02.2019

Einde van sluitingskosten in geval van End of contract

Einde van sluitingskosten voor gas- en elektriciteitsmeters in geval van End of contract Tot eind september 2018 werden de afsluitingskosten voor gas en elektriciteitsmeter aan de verbruiker gefactureerd in een End of contract-scenario*. Sinds 1 oktober 2018 kan deze dienst niet langer aan residentiële klanten gefactureerd worden. Net zoals voor...

Categorieën :
 • Tarieven
12.02.2019

Vacature

We zijn op zoek naar een « Juridische assistent ». Beschik je over relevante ervaring inzake de rechtspraktijk en klachtenanalyse? Heb je een passie voor de energiemarkt? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! Aarzel niet en bezorg ons jouw cv en motivatiebrief!

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
08.02.2019

De productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties heeft de wind in de zeilen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties heeft de wind in de zeilen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL, de Brusselse energieregulator, maakt een eerste balans op over de productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het jaar 2018 was een recordjaar. Meerdere parameters wijzen erop...

Categorieën :
 • Groene Stroom
22.01.2019

Appels téléphoniques

Wij kampen momenteel met een groot aantal telefonische oproepen. Uiteraard stellen wij alles in het werk om deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Als u ons echter niet kunt bereiken, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen  ( info@brugel.brussels ) of om onze website te bezoeken. Gelieve...

Categorieën :
 • BRUGEL
18.01.2019

Newsletter

BRUGEL heeft zojuist een openbare raadpleging gelanceerd over de ontwerpen van tariefmethodologieën voor de regulatoire periode 2020-2024, u kunt alle nuttige informatie terugvinden in onze laatste nieuwsbrief. Zie ook de beslissing 81 betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het gebruik van het transmissienet....

Categorieën :
 • BRUGEL
08.01.2019

Veranderen van leverancier in 5 stappen

Van leverancier veranderen is heel eenvoudig en verloopt volledig kosteloos. Overweeg je een wissel? Handel het af in slechts vijf stappen! Onze video, beschikbaar in het Frans of het Nederlands, is voorzien van ondertitels in 9 talen. Om een taal te selecteren, klik op settings van de video (het kleine...

Categorieën :
 • BRUGEL
24.12.2018

Prettige feesten

Ons bureau zal gesloten zijn van dinsdag 25 tot en met dinsdag 01 Beste wensen....

Categorieën :
 • BRUGEL
20.12.2018

Vals gerucht over het systeem van de groenestroomcertificaten

Vals gerucht over het systeem van de groenestroomcertificaten Een vals gerucht circuleert momenteel over het systeem van groenestroomcertificaten in Brussel. Deze kondigt het einde van het ondersteuningssysteem van de productie van groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL wenst alle nodige verduidelijkingen te geven en gerust te stellen: Er...

Categorieën :
 • Groene Stroom
20.12.2018

Newsletter

Ontdek in onze laatste nieuwsbrief van het jaar alle recent gepubliceerde documenten, namelijk: Onze marktstatistieken ; Onze beslissingen 76 en 77 betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door Sibelga; Onze beslissing 80 betreffende de goedkeuring van de voorstellen van technische reglementen elektriciteit en gas; Onze advies 274 en...

Categorieën :
 • BRUGEL
03.12.2018

Vacature

We zijn op zoek naar een « Juridische assistent ». Beschik je over relevante ervaring inzake de rechtspraktijk en klachtenanalyse? Heb je een passie voor de energiemarkt? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! Aarzel niet en bezorg ons jouw cv en motivatiebrief!

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
28.11.2018

Vernieuwing van de raad van bestuur van BRUGEL

Vernieuwing van de raad van bestuur van BRUGEL De raad van bestuur van BRUGEL werd in oktober 2018 vernieuwd na een selectieprocedure met een oproep tot kandidaatstelling met ruime bekendmaking, een onderzoek door een onafhankelijke jury en een beslissing van de regering over de door de jury als "zeer geschikt"...

Categorieën :
 • BRUGEL
28.11.2018

Newsletter

Ontdek onze laatste nieuwsbrief met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vinden jullie onze beslissing 70 terug betreffende de benoeming van een lid van de klachtendienst. Onze beslissingen 71, 72, 73, 74 en 75 betreffende de voorstellen voor algemene toepassingseisen in overeenstemming met de verschillende verordeningen (UE 2016 2016

Categorieën :
 • BRUGEL
23.11.2018

Ontdek uw zonnepotentieel

Er zijn bijna 4.000 installaties van fotovoltaïsche panelen in Brussel! Bent u ook geïnteresseerd in deze technologie? Dankzij het ondersteuningssysteem van de  groenestroomcertificaten , dat zodanig is berekend dat de investering in 7 jaar is terugverdiend, is een fotovoltaïsche installatie zeer rendabel. Dankzij de zonnekaart die Leefmilieu Brussel publiceerde,...

Categorieën :
 • Groene Stroom
14.11.2018

Laatste nieuwsbrief

Ontdek onze laatste nieuwsbrief met onder andere de beslissingen 68 en 69 betreffende de goedkeuring van het specifieke tariefvoorstel voor elektriciteit en gas voor het jaar 2019. Als gevolg van de wijzigingen die in 2016 aangebracht werden aan de tariefmethodologie, worden de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de toeslag...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Vacatures
09.11.2018

Wij werven aan!

Wij zijn op zoek naar een « Dossierbeheerder beschermde klanten ». Heb je een passie voor de energiemarkt en wil jij de Brusselse verbruikers verder helpen? Dan ben jij de geknipte persoon! Aarzel niet langer en dien jouw kandidatuur in!

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
07.11.2018

Publicatie van het advies 265 bis

Advies 265bis op eigen initiatief betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Laatste versie van het  avis 265 advies 265 dat van 13 tot 15 ter consultatie op de website van BRUGEL werd geplaatst. Dit advies geeft een vrij verontrustend beeld van de...

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Sociale aspecten
26.10.2018

Info voor de eigenaar van zonnepanelen

Nieuwe procedure voor het doorgeven van productiemeterstanden en nieuw Extranet Als eigenaar of volmachthebber van een productie-installatie voor groene stroom (zonnepanelen of warmtekrachtkoppelingsinstallatie) kent BRUGEL u groenestroomcertificaten (GSC) toe voor de energie die uw installatie heeft geproduceerd. De berekening van het aantal GSC dat u wordt toegekend, gebeurt op basis...

Categorieën :
 • Groene Stroom
26.10.2018

Ontvang nu uw groenestroomcertificaten!

Gebruikt u hernieuwbare energie in uw woning? In ons filmpje vindt u alle nuttige informatie om uw groenestroomcertificaten te verkrijgen. Onze video, beschikbaar in het Frans of het Nederlands, is voorzien van ondertitels in 3 talen. Om een taal te selecteren, klik op settings van de video (het kleine gekartelde...

Categorieën :
 • Groene Stroom
05.10.2018

Laatste newsletter

Ontdek onze dernière newsletter laatste nieuwsbrief met onder andere de laatste statistische rapporten over de gas- en elektriciteitsmarkten. Zie ook het advies 271 over het beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Water beheer (BMWB) en het advies 269 betreffende de...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Markt en netwerken
 • ,
 • Water
04.10.2018

We want you !

BRUGEL is op zoek naar een “Analyst Energy Market” Ben jij in het bezit van een universitair diploma en sta je te popelen om toezicht te houden op de werking van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?  Dan is deze job misschien wel voor jou! BRUGEL biedt...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
17.09.2018

Laatste nieuwsbrief

Ontdek onze laatste nieuwsbrief, met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vindt u ons advies 241bis terug. Dit advies heeft betrekking op de update van een lijst van elektriciteitsproductie-eenheden die geclassificeerd zijn als opkomende technologie overeenkomstig artikel 69 § 9 van verordening (EU) 2016 U vindt er ook de...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Groene Stroom
 • ,
 • Markt en netwerken
29.08.2018

BRUGEL werft aan!

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dat komt goed uit, want onze dienst 'Hernieuwbare Energie' zoekt een Data & Quality Manager voor een duurzame samenwerking! Heeft u zin in een boeiende functie in een jong en dynamisch team? Aarzel dan niet en dien uw kandidatuur in! Ontdek meteen...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
17.07.2018

Beschermde klant worden

Kan je je elektriciteits- of gasfacturen niet betalen? Laat je helpen ! Om klanten die moeilijkheden hebben om hun elektriciteits- en gasfacturen te betalen te beschermen tegen een mogelijke afsluiting, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beschermingsmaatregel genomen die het statuut van beschermde klant wordt genoemd. U vindt in onze...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Sociale aspecten
16.07.2018

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2017. Het eerste deel van dit document geeft u onder meer een overzicht van de evolutie van...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Markt en netwerken
 • ,
 • Regulatoren
03.07.2018

Jaarverslag BRUGEL 2017 – Thematische verslagen

Ontdek onze thematische verslagen We stellen u met genoegen de thematische verslagen voor die een aanvulling vormen op de samenvattende versie van het jaarverslag die begin juni 2018 werd gepubliceerd. Dit verslag maakte de balans op van 2017 en behandelde de uitdagingen van morgen voor de energiemarkt in het Brussels...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Jaarverslag
26.06.2018

Persbericht - Situatie Anode Energie

Omdat Anode Energie momenteel met financiële problemen kampt, volgen de drie regionale regulatoren en de federale regulator de situatie nauw op en werken ze samen met de netbeheerders en de andere marktspelers om de goede werking van de energiemarkt in het belang van alle verbruikers te verzekeren. Alles wordt in...

Categorieën :
 • BRUGEL
15.06.2018

Situatie Belpower

Op donderdag 7 juni heeft Belpower zijn intentie om te stoppen met de levering van elektriciteit aangekondigd. Belpower verkeert al sinds weken in financiële problemen. Sinds midden 2017 heeft BRUGEL dit dossier aandachtig gevolgd, op een collegiale manier met alle regulators. De situatie van Belpower, die in Brussel minder kritiek...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Leveringsvergunningen
06.06.2018

Jaarverslag BRUGEL 2017 – 100% digitaal

Jaarverslag 2017 We stellen u graag ons jaarverslag 2017 voor. Zoals vorig jaar, is dit 100% digitaal en kan worden geraadpleegd op een tweetalige website Frans Aanvullend bij de informatie van het verslag in het klassieke formaat biedt de digitale versie u ook video’s en animaties. De site...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Groene Stroom
 • ,
 • Jaarverslag
 • ,
 • Markt en netwerken
 • ,
 • Tarieven
24.05.2018

Newsletter

Ontdek onze laatste nieuwsbrief met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vinden jullie ons advies 264 terug. Dit advies heeft betrekking op de toekenning van een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit aan de onderneming KILINKENBERG ENERGY N.V. Ons advies 263 betreffende de analyse van de doorrekening door de leveranciers...

Categorieën :
 • BRUGEL
07.05.2018

Onze BruSim is up-to-date!

Onze BruSim-tariefsimulator is up-to-date. Vergelijk alle aanbiedingen voorgesteld door de elektriciteits- en gasleveranciers actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vind de leverancier die het best bij u past. Doe nu de test!

Categorieën :
 • BRUGEL
17.04.2018

Newsletter 16/04/2018

Ontdek onze laatste nieuwsbrief met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vinden jullie ons advies 258 terug. Dit advies heeft betrekking op de operationele toepassing van het Brussels wettelijk kader in het geval van in gebreke blijven van een energieleverancier. Ons advies 255bis betreffende het beheer van het project...

Categorieën :
 • BRUGEL
23.03.2018

Aankondiging van de Regering – Oproep tot kandidaatstelling voor drie bestuurders en één voorzitter van BRUGEL

De Brusselse Regering organiseert een oproep tot kandidaatstelling voor drie bestuurders en een voorzitter (m die periodiek zullen zetelen in de Raad van Bestuur van BRUGEL. Meer info >>

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
19.03.2018

BRUGEL werft aan!

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dat komt goed uit, want BRUGEL zoekt een Administratief en budgettair assistent om onze ploeg te versterken. Heeft u zin in een boeiende functie in een jong en dynamisch team? Aarzel dan niet en dien uw kandidatuur in !

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
01.03.2018

Informatie over het einde van de compensatie in Brussel

Tijdens de voorbije maanden hebben de verschillende evoluties over het principe van compensatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsgevonden. Deze evoluties hebben geleid tot veel vragen en opmerkingen van bepaalde producenten van groene elektriciteit. BRUGEL wil deze onzekerheden uit de wereld helpen en alle noodzakelijke verduidelijkingen geven over de verkeerd...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Groene Stroom
28.02.2018

BRUGEL beslist de inwerkingtreding van het einde van de compensatie van de netkosten te koppelen aan de ingebruikname van de MIG6

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, deelt mee dat hij heeft beslist het einde van de compensatie voor het gedeelte 'netkosten' te koppelen aan de ingebruikname van de 'Clearing House' van Atrias* en de MIG6**. BRUGEL correleert zijn beslissing bijgevolg met het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Groene Stroom
27.02.2018

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Vindt in onze videoanimatie alle nuttige informatie terug om zeker te zijn dat u niets vergeten bent bij uw verhuizing. Een verhuizing is effectief een delicaat moment in het leven van een consument, aangezien dit leidt tot een...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
09.02.2018

Beslissing ten gunste van BRUGEL in het kader van het beroep van TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit

Beslissing ten gunste van BRUGEL in het kader van het beroep van TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, informeert over de beslissing in haar voordeel van het Hof van Beroep van Brussel in het kader van het beroep van de vzw TPCV tegen de tariefmethodologie...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Groene Stroom
24.01.2018

Newsletter - Januari 2018

Ontdek onze laatste nieuwsbrief met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vinden jullie ons voorstel 20 terug. Dit voorstel heeft betrekking op de vermenigvuldigingsfactor toegepast op warmtekrachtkoppeling in collectieve huisvesting. Onze beslissing 59 betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Groene Stroom
 • ,
 • Leveringsvergunningen
24.01.2018

Consultatie noodleveranciersregeling

Consultatie noodleveranciersregeling BRUGEL heeft samen met de andere gewestelijke regulatoren (CWaPE en VRGE) en met de federale regulator (CREG) als waarnemer een ontwerpadvies opgesteld voor de noodleveranciersregeling. Deze regeling moet een oplossing bieden in het geval een leverancier van elektriciteit of aardgas zijn activiteiten niet meer verder kan zetten. Omdat...

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Leveringsvergunningen
17.01.2018

BRUGEL geeft een presentatie bij het Brussels Parlement

Pascal Misselyn, bestuurder-coördinator BRUGEL geeft een presentatie bij het Brussels Parlement Afgelopen dinsdag 16 januari hield de commissie voor leefmilieu en energie van het Brussels Parlement een bespreking over de energiearmoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor deze gelegenheid werd BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, uitgenodigd om deze problematiek...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Sociale aspecten
12.01.2018

Info voor de eigenaar van zonnepanelen

Info voor de eigenaar van zonnepanelen De groenestroomcertificaten voor het laatste kwartaal 2017 werden zopas toegekend. U kunt bijgevolg het saldo GSC raadplegen in uw Extranet  account, via het tabblad ‘Mijn uittreksels” De einddatum voor de quotuminlevering is 31 maart. De quotuminlevering is de verplichting voor de elektriciteitsleveranciers in...

Categorieën :
 • Groene Stroom
21.12.2017

Prettige feesten!

Ons bureau zal gesloten zijn van maandag 26 tot en met vrijdag 29 Beste wensen....

Categorieën :
 • BRUGEL
19.12.2017

Statistische gegevens 2.0

Statistische gegevens 2.0 In het kader van haar algemene informatieopdracht publiceert BRUGEL met verschillende frequenties gegevens betreffende de Brusselse energiemarkt. We hebben een gedeelte van deze gegevens herwerkt met het doel hun reporting en communicatie verbeteren. Het gaat om de gegevens die tot nu toe werden verzameld in het driemaandelijks...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Groene Stroom
 • ,
 • Markt en netwerken
 • ,
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Statistieken
18.12.2017

BRUGEL krijgt een nieuwe opdracht : de controle van de waterprijs

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, ontvangt aanvullende bevoegdheden en nieuwe opdrachten in de watersector, waaronder de controle van de watertarieven. BRUGEL verzekert sinds 2007 de goede werking van de markten voor gas en elektriciteit en inspireert wetten die alle consumenten een optimale toegang tot energie garanderen. BRUGEL beschouwt het...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Water
13.12.2017

Onze Greencheck is up-to-date!

Onze Greencheck is up-to-date! De gegevens voor het derde kwartaal 2017 werden in onze tool gecodeerd. Controleer nu of uw leverancier uw contract wel degelijk als groen heeft verklaard en profiteer ervan om de oorsprong van de ontvangen groene stroom te controleren (informatie uitsluitend beschikbaar voor de personen die specifiek...

Categorieën :
 • Groene Stroom
04.12.2017

Newsletter 1/12/2017

Newsletter 1 Ontdek onze laatste nieuwsbrief, met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vinden jullie onze advies 249, 250 en 251 terug. Deze adviezen hebben betrekking op de investeringsplannen van de distributienetbeheerder (adviezen 249 en 251) en van de transmissienetbeheerder (advies 250). Onze beslissingen 55bis en 54bis...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Markt en netwerken
 • ,
 • Tarieven
23.11.2017

Studie op initiatief 24 betreffende het fotovoltaïsche Park in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - 2015

Studie op initiatief 24 De studie van het fotovoltaïsch park 2015 analyseert in detail het type geïnstalleerde apparatuur, de productiviteit, de prijs, de dimensionering evenals de gemeentelijke distributie van de installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien maakt de aanwezigheid van bidirectionele meters het mogelijk een fijne analyse uit te...

Categorieën :
 • Groene Stroom
06.11.2017

Tarieven 2018

Tarieven 2018 BRUGEL heeft de distributietarieven 2018 (elektriciteit en gas) goedgekeurd die voor de posten “Openbare dienstverplichtingen” (ODV) en “Overbelasting in  verband met de vennootschapsbelasting” (Ven.B.) worden aangepast ( décisions 57 beslissingen 57 en 58 58 ).Ter herinnering, de wijzigingen die in 2016 aan de tariefmethodologieën...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
23.10.2017

Newsletter 23/10/2017

Newsletter 23 Ontdek onze laatste nieuwsbrief, met onze recent gepubliceerde documenten zoals onder meer adviezen en beslissingen. None

Categorieën :
 • BRUGEL
23.10.2017

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2016. Dit document geeft u het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Groene Stroom
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Markt en netwerken
 • ,
 • Tarieven
11.10.2017

Vermenigvuldigingscoëfficiënten die op fotovoltaïsche en warmtekrachtkoppeling installaties zijn toegepast

Vermenigvuldigingscoëfficiënten die op fotovoltaïsche en warmtekrachtkoppeling installaties zijn toegepast In september worden jaarlijks de vermenigvuldigingscoëfficiënten nagerekend die toegepast zijn op fotovoltaïsche en warmtekrachtkoppeling installaties . Deze dienen als basis om een forfaitair rendement te handhaven van enerzijds 7 jaar voor fotovoltaïsche en anderzijds 5 jaar voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in...

Categorieën :
 • Groene Stroom
28.09.2017

Newsletter - 28/09/2017

Newsletter - 28 Ontdek onze laatste nieuwsbrief, met onze recent gepubliceerde documenten zoals onder meer adviezen en beslissingen.

Categorieën :
 • BRUGEL
27.09.2017

Jaarverslag BRUGEL 2016 – Thematische verslagen

Jaarverslag BRUGEL 2016 – Thematische verslagen Ontdek de thematische verslagen die een aanvulling vormen op de samenvattende versie van het jaarverslag dat in juni 2017 werd gepubliceerd. Dit verslag maakte de balans op van 2016 en behandelde de uitdagingen van morgen voor de energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Jaarverslag
21.09.2017

Een nieuwe look voor de website van BRUGEL

Een nieuwe look voor de website van BRUGEL Een nieuwe look, informatie die gemakkelijker terug te vinden is, een site aangepast aan alle leesapparaten … De website van BRUGEL werd volledig vernieuwd. Een nieuwe website om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers. Naast een nieuwe,...

Categorieën :
 • BRUGEL
04.09.2017

Technische reglementen van Sibelga

Openbare raadpleging: technische reglementen van Sibelga Sibelga stelt een raadpleging voor om de eventuele opmerkingen van de marktspelers (leveranciers, transportnetbeheerders, ditributienetgebruikers, enz.) te verzamelen. Meer informatie

Categorieën :
 • BRUGEL
12.08.2017

Wij werven aan!

BRUGEL werft aan! Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dat komt goed uit, want Brugel zoekt een Juridisch Adviseur en een Technisch Adviseur om onze ploeg te versterken. Heeft u zin in een boeiende functie in een jong en dynamisch team? Aarzel dan niet en dien uw kandidatuur...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
11.08.2017

Newsletter - 10 augustus 2017

Newsletter Ontdek onze  laatste nieuwsbrief , met onze recent gepubliceerde documenten zoals onder meer adviezen en beslissingen.

Categorieën :
 • BRUGEL
27.06.2017

Jaarverslag 2016

Disponible sur un site Internet bilingue français / néerlandais : , ce rapport revient sur les faits marquants de l’année 2018 : nouvelle mission du contrôle du prix de l’eau, nouveau pouvoir décisionnel, hausse des installations de panneaux photovoltaïques, diminution des offres en Région de Bruxelles-Capitale, flexibilité énergétique,...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Jaarverslag
16.06.2017

Nieuwe opdracht Brugel : de controle van de waterprijs

Binnenkort zal aan BRUGEL een nieuwe opdracht toevertrouwd worden: de controle van de waterprijs. BRUGEL zal bijgevolg advies verlenen aan de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke watersector. Met het oog op een verdere professionalisering van zijn werking, heeft BRUGEL besloten over te gaan tot de...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Vacatures
16.06.2017

Verslag over de gas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van zijn algemene informatieopdracht publiceert BRUGEL elk kwartaal een verslag over de gas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze publicatie wil de betrokken actoren informeren over de evoluties op de gas- en elektriciteitsmarkten. De resultaten voor het 1ste kwartaal 2017 zijn zojuist gepubliceerd, ontdek dit...

Categorieën :
 • Markt en netwerken
 • ,
 • Statistieken
24.05.2017

Ontdek onze laatste newsletter

Ontdek onze laatste nieuwsbrief, met onze recent gepubliceerde documenten zoals onder meer adviezen en beslissingen.

Categorieën :
 • BRUGEL
20.05.2017

Publiek overleg van Elia

Publieke consultatie van ELIA met betrekking tot de drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, C en DOvereenkomstig de RfG netcode, organiseert ELIA van 19 mei tot 20 juni 2017 een publieke consultatie over het voorstel voor drempelwaarden voor de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden van het type B,...

Categorieën :
 • Markt en netwerken
27.03.2017

Verslag over de gas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van zijn algemene informatieopdracht publiceert BRUGEL elk kwartaal een verslag over de gas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze publicatie wil de betrokken actoren informeren over de evoluties op de gas- en elektriciteitsmarkten. De resultaten voor het 4de kwartaal 2016 zijn zojuist gepubliceerd,  ontdek dit...

Categorieën :
 • Markt en netwerken
 • ,
 • Statistieken
20.02.2017

Ontdek de CREG Scan

In aanvulling op onze prijzenvergelijker BRUSIM, kunt u aan de hand van de CREG Scan een product dat niet langer aangeboden wordt vergelijken met het huidige marktaanbod. #/ #

Categorieën :
 • BRUGEL
26.01.2017

Ontdek het observatorium van prijzen van het 4de kwartaal 2016

Ontdek het observatorium van prijzen van het 4de kwartaal 2016 betreffende de gas- en elektriciteitsprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest....

Categorieën :
 • Statistieken
 • ,
 • Tarieven
02.12.2016

Verlaging van de distributietarieven voor gas en elektriciteit in het Brussels gewest

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor 5 jaar vastgelegde distributietarieven voor gas en elektriciteit. Directe winst voor de Brusselse verbruiker, die zijn factuur zal zien dalen. Dankzij de inspanningen van BRUGEL en in overleg met de distributienetbeheerder SIBELGA, zal de totale impact op de factuur van...

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Tarieven
20.09.2016

Ontdek het laatste deel van ons jaarverslag 2015

Ontdek het laatste deel van ons jaarverslag 2015 betreffende de naleving van de openbare dienstverplichtingen door de distributienetbeheerder en de leveranciers, in het bijzonder op het gebied van de rechten van de huishoudelijke verbruikers....

Categorieën :
 • BRUGEL
 • ,
 • Jaarverslag