Reglementen
Aanname: 04.10.2018
Publicatie: 11.10.2018
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de Voorzitter en van drie bestuurders van BRUGEL

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • BRUGEL
Aanname: 23.07.2018
Publicatie: 20.09.2018
Status: en vigueur

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Ordonnanties
Aanname: 21.12.2017
Publicatie: 18.01.2018
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 15.12.2017
Publicatie: 02.02.2018
Status: en vigueur

Ordonnantie tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de invoering van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor de waterprijs

Categorieën :
 • Ordonnanties
 • ,
 • Water
Aanname: 17.12.2015
Publicatie: 08.01.2016
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 02.07.2015
Publicatie: 31.07.2015
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 15.07.2017
Publicatie: 31.07.2015
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname:
Publicatie: 30.07.2015
Status: en vigueur

Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2015 tot en met 31 januari 2016 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname:
Publicatie: 30.07.2015
Status: en vigueur

Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2015 tot en met 31 januari 2016 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 09.07.2014
Publicatie: 10.09.2014
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Vlaams Energiebedrijf NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 71442

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 18.06.2014
Publicatie: 10.09.2014
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Coretec Trading SPRL van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bl. 71442

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.05.2014
Publicatie: 12.08.2014
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap « Direct Energie Belgium SA » van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.12.2013
Publicatie: 22.01.2014
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, de gewestelijke transportnetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2014-2024

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 19.12.2013
Publicatie: 22.01.2014
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2014-2018

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 15.01.2014
Publicatie: 22.01.2014
Status: en vigueur

Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2014 tot en met 31 juli 2014 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Gepubliceerd met toepassing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
Aanname: 19.12.2013
Publicatie: 22.01.2014
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2014-2018

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 08.03.2012
Publicatie: 20.12.2013
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de wijziging van de naam “S.P.E.” in “EDF Luminus” als houder van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aan de vennootschap “S.P.E.” werden toegekend.

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.10.2013
Publicatie: 07.11.2013
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Total Gas & Power Belgium SA" van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.05.2013
Publicatie: 25.06.2013
Status: en vigueur

Ministerieel Besluit houdende de overdracht van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Nuon Belgium SA/NV aan de vennootschap Eni gas & power SA/NV, de hernieuwing van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Distrigaz en de verandering van de naam van de vennootschap Distrigaz, en de intrekking van de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Nuon Belgium SA/NV

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 20.02.2013
Publicatie: 16.06.2013
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electricité de France

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 20.02.2003
Publicatie: 16.06.2013
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium N.V.

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.03.2013
Publicatie: 02.05.2013
Status: en vigueur

Ministerieel Besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Energy Cluster NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.03.2013
Publicatie: 02.05.2013
Status: en vigueur

Ministerieel Besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Trevion NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.03.2013
Publicatie: 02.05.2013
Status: en vigueur

Ministerieel Besluit houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Trianel Energie BV

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 23.04.2013
Publicatie: 02.05.2013
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 28.03.2013
Publicatie: 17.04.2013
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2012-2013 wordt verlengd

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 13.12.2012
Publicatie: 02.01.2013
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2013-2017

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 13.12.2012
Publicatie: 02.01.2013
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, de gewestelijke transportnetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2013-2023

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 13.12.2012
Publicatie: 02.01.2013
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2013-2017

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 29.11.2012
Publicatie: 13.12.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 20.11.2012
Publicatie: 12.12.2012
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Powerhouse BV » van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.10.2012
Publicatie: 12.12.2012
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende de verzaking door de vennootschap « Pfalzwerke Aktiengesellschaft » aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.10.2012
Publicatie: 12.12.2012
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Natgas Aktiengesellschaft » van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.10.2012
Publicatie: 12.12.2012
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Elexys NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 25.10.2012
Publicatie: 23.11.2012
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap ENERGIE I&V BELGIE SPRL van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 04.10.2012
Publicatie: 31.10.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap “Belgian Eco Energy” NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 19.07.2012
Publicatie: 28.08.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewestprocedure betreffende de toekenning

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 12.07.2012
Publicatie: 20.07.2012
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 01.06.2012
Publicatie: 20.06.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ENERGIE 2030 AGENCE NV van een vergunning voor groene levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 03.05.2012
Publicatie: 23.05.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedlijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 08.03.2012
Publicatie: 20.03.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap EGL FRANCE & BENELUX NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 15.12.2011
Publicatie: 26.01.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedlijke Regering van 11 mei 2006 tot aanduiding van de agenten die belast zijn met het indienen van aanmaningen en het bevel tot tenuitvoerlegging ervan in toepassing van artikel 32, § 5, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in toepassing van artikel 24, § 4, derde lid, van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 15.12.2011
Publicatie: 26.01.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedlijke Regering van 11 mei 2006 tot aanduiding van de agenten die belast zijn met het indienen van aanmaningen en het bevel tot tenuitvoerlegging ervan in toepassing van artikel 32, § 5, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in toepassing van artikel 24, § 4, derde lid, van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 15.12.2011
Publicatie: 24.01.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2012-2016

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 15.12.2011
Publicatie: 24.01.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2012-2022

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 15.12.2011
Publicatie: 24.01.2012
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2012-2016

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 17.11.2011
Publicatie: 25.11.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de verzaking door de vennootschap RWE Energy Belgium SPRL aan haar leveringsvergunning voor elektriciteit en aan haar leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 17.11.2011
Publicatie: 25.11.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap « Groene Energie Administratie BVBA » van een leveringsvergunning voor elektriciteit en van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 26.05.2011
Publicatie: 20.05.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap ELEXYS NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 17.03.2011
Publicatie: 04.05.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap SCHOLT ENERGY CONTROL BELGIE NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 17.03.2011
Publicatie: 01.04.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap EDF Belgium NV

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.12.2010
Publicatie: 21.01.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2011-2015

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 22.12.2010
Publicatie: 21.01.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2011-2018

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 22.12.2010
Publicatie: 21.01.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap « Pfalzwerke Aktiengesellschaft » van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.12.2010
Publicatie: 21.01.2011
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2011-2015

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 28.10.2010
Publicatie: 23.11.2010
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 17.12.2009
Publicatie: 09.04.2010
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2010-2014

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 29.10.2009
Publicatie: 13.11.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap RWE Energy Belgium BVBA

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.10.2009
Publicatie: 03.11.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap OCTA+ ENERGIE NV

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 22.01.2009
Publicatie: 20.02.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit van de vennootschap E.ON SALES & TRADING GmbH en de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap E.ON ENERGY SALES GmbH

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 29.01.2009
Publicatie: 12.02.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel NV

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 18.12.2008
Publicatie: 14.01.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan van de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2009-2016

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 18.12.2008
Publicatie: 14.01.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2009-2013

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 04.12.2008
Publicatie: 14.01.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 04.12.2008
Publicatie: 14.01.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Eneco

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 18.07.2008
Publicatie: 14.01.2009
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 06.07.2006
Publicatie: 21.08.2006
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepalende de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen inzake gas

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 12.06.2008
Publicatie: 16.07.2008
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 28.05.2008
Publicatie: 06.06.2008
Status: en vigueur

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van formulier te gebruiken voor de indiening van de aanvraag van het statuut van beschermde afnemer bedoeld in artikel 6, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 26.03.2008
Publicatie: 08.04.2008
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 21.12.2007
Publicatie: 30.01.2008
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2008-2012

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 21.12.2007
Publicatie: 29.01.2008
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2008-2015

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Electriciteit
Aanname: 21.12.2007
Publicatie: 29.01.2008
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2008-2012

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 04.10.2007
Publicatie: 23.10.2007
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 19.07.2007
Publicatie: 06.09.2007
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de regels voor de toekenning en de intrekking van de vergunning voor groene levering, alsook van de nadere regels betreffende deze levering, en houdende wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 19.07.2007
Publicatie: 06.09.2007
Status: abrogé

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. - Erratum

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 19.07.2007
Publicatie: 06.09.2007
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van labels van garantie van oorsprong, houdende bepaling van de plichten opgelegd aan de leveranciers, en houdende wijziging van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 29.03.2007
Publicatie: 30.05.2007
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenestroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28 § 2, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 22.03.2007
Publicatie: 24.04.2007
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap ENDESA ENERGIA

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 21.12.2006
Publicatie: 17.01.2007
Status: en vigueur

Ministerieel besluit tot afschaffing van het ministerieel besluit van 26 maart 2008 houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedel

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 21.12.2006
Publicatie: 17.01.2007
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenestroomcertificaten voor het jaar 2007 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28, § 2, derde lid, van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 21.12.2006
Publicatie: 09.01.2007
Status: en vigueur

Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale hulp aan de gezinnen in het kader van de liberalisatie van de elektriciteits- en gasmarkten, ondertekend te Brussel op 21 september 2006

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Ordonnanties
Aanname: 30.11.2006
Publicatie: 22.12.2006
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan 2007-2011 van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2007-2011

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 13.07.2006
Publicatie: 29.11.2006
Status: abrogé

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 13.07.2006
Publicatie: 28.09.2006
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 13.07.2006
Publicatie: 18.09.2006
Status: abrogé

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 13.07.2006
Publicatie: 01.09.2006
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 06.07.2006
Publicatie: 21.08.2006
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepalende de datum waarop de huishoudelijke afnemers in aanmerking komen inzake gas

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 04.05.2006
Publicatie: 12.06.2006
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap E.ON Sales & Trading GmbH

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 11.05.2006
Publicatie: 02.06.2006
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de agenten die belast zijn met het indienen van aanmaningen en het bevel tot tenuitvoerlegging ervan in toepassing van artikel 32 § 4, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in toepassing van artikel 24 § 4, derde lid van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Gas
Aanname: 08.12.2005
Publicatie: 02.01.2006
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap ENECO Energie International

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 03.05.2005
Publicatie: 17.05.2005
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende erkenning van Waalse groenestroomcertificaten ten einde in rekening te worden gebracht voor de naleving van de verplichting opgelegd aan de leveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij artikel 28, § 2, van de elektriciteitsordonnantie

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 03.05.2005
Publicatie: 17.05.2005
Status: en vigueur

Ministerieel besluit tot vaststelling van de berekeningscode bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 12.10.2004
Publicatie: 29.10.2004
Status: en vigueur

Ministerieel besluit houdende bepaling van de rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van warmte en elektriciteit bedoeld in de bijlage III, deel 3, b), van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 12.10.2004
Publicatie: 29.10.2004
Status: en vigueur

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van verslag van bezoek bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 10.06.2004
Publicatie: 29.06.2004
Status: en vigueur

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van artikel 26 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Electriciteit
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 06.05.2004
Publicatie: 28.06.2004
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 06.05.2004
Publicatie: 28.06.2004
Status: abrogé

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling

Categorieën :
 • Groene Stroom
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 29.04.2004
Publicatie: 29.04.2004
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Wattplus

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 01.04.2004
Publicatie: 26.04.2004
Status: en vigueur

Ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Ordonnanties
Aanname: 22.01.2004
Publicatie: 22.01.2004
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap E.ON Belgium

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.05.2003
Publicatie: 06.06.2003
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap S.P.E.

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.05.2003
Publicatie: 06.06.2003
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 08.05.2003
Publicatie: 06.06.2003
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Electrabel

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 13.03.2003
Publicatie: 08.05.2003
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Luminus

Categorieën :
 • Administratieve besluiten
 • ,
 • Leveringsvergunningen
Aanname: 18.07.2002
Publicatie: 06.11.2002
Status: en vigueur

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Categorieën :
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Reglementaire Besluiten
Aanname: 19.07.2001
Publicatie: 17.11.2001
Status: en vigueur

Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Consumentenrecht
 • ,
 • Electriciteit
 • ,
 • Ordonnanties