Zie de documenten
23.01.2019

Studie op eigen initiatief 28 betreffende de identificatie en definitie van indicatoren voor het bewaken van de kwaliteit van diensten en investeringen & selectie van indicatoren die relevant zijn voor de implementatie van een stimuleringsregulering.

Deze studie werd uitgevoerd om indicatoren te identificeren met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de distributienetbeheerder SIBELGA. In het kader van het opzetten van de stimuleringsregeling is ook een selectie van indicatoren voorgesteld.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
19.06.2018

Project van studie 26 op eigen initiatief betreffende de invoer van een capaciteitstarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opgesteld op eigen initiatief op basis van art. 30 bis §2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Consultatieversie.

Categorieën :
 • Tarieven
19.06.2018

Studie op eigen initiatief 27 betreffende het fotovoltaïsche park in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2016.

De studie van het fotovoltaïsch park 2016 analyseert in detail het type geïnstalleerde apparatuur, de productiviteit, de prijs, de dimensionering evenals de gemeentelijke distributie van de installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien maakt de aanwezigheid van bidirectionele meters het mogelijk een fijne analyse uit te voeren van het zelfverbruik, dat gemiddeld meer dan 50% bedraagt.

Categorieën :
 • Groene stroom
08.12.2017

Studie 25 betreffende het Observatorium van de prijzen "Professionele klanten" - 2009-2016 - Executive summary.

Deze studie presenteert de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen en hun componenten voor professionele klanten.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
09.11.2017

Studie op initiatief 24 betreffende het fotovoltaïsche Park in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - 2015

De studie van het fotovoltaïsch park 2015 analyseert in detail het type geïnstalleerde apparatuur, de productiviteit, de prijs, de dimensionering evenals de gemeentelijke distributie van de installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien maakt de aanwezigheid van bidirectionele meters het mogelijk een fijne analyse uit te voeren van het zelfverbruik, dat gemiddeld meer dan 50% bedraagt.

Categorieën :
 • Groene stroom
20.09.2017

Studie 18bis betreffende de analyse van de procedure in het vredegerecht inzake de ontbinding van contracten.

Deze studie 18bis is een vervolg op de publicatie van de studie 18 in maart 2017 onderworpen aan een openbare raadpleging Na analyse van de uitgebrachte adviezen en rekening houdend met relevante opmerkingen, heeft BRUGEL de initiële versie van zijn studie verder uitgewerkt. Voorts heeft BRUGEL een advies opgesteld waarin enerzijds, de bevindingen, anderzijds de mogelijke oplossingen in het kader van het doelsysteem, nader worden uiteengezet. Het geheel van deze studie schetst de hoofdpunten van een nieuwe aanpak van de bescherming van de huishoudelijke klanten zonder in te gaan op de operationele details van de toepassing van het doelsysteem.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
08.09.2017

Studie op eigen initiatief 23

Betreffende de ontwikkeling van een infrastructuurnetwerk van voor het publiek toegankelijke CNG-tankpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
30.06.2017

Studie op eigen initiative 21bis

Betreffende de groepsaankopen van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
10.03.2017

Studie 18

Betreffende de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het vredegerecht beslissingen over beëindiging van contracten.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
10.02.2017

Studie 17

Betreffende de taken en verantwoordelijkheden van de actoren die betrokken zijn bij de omschakeling van L-gas naar H-gas. Opgesteld op basis van artikel 30bis van de elektriciteitsordonnantie.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
10.02.2017

Studie 19

Betreffende de analyse van de correcte facturatie van de distributietarieven door de distributienetbeheerder SIBELGA.

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Gas
10.02.2017

Studie 20

Betreffende de ontwikkeling van voor het publiek toegankelijke herlaadinfrastructuren voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Beheer van het net
 • ,
 • Elektriciteit
21.12.2016

Studie 16

Betreffende de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2009 tot 2015

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
25.11.2016

Studie 15

Betreffende de stand van zaken van de verschillende initiatieven genomen in de buurlanden van België wat betreft de omschakeling van de netten arm gas naar rijk gas.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
28.10.2016

Studie 14

Betreffende de invoering van mechanismen voor solidaire tarifering.

Categorieën :
 • Tarieven
14.10.2016

Studie 13

Betreffende de ontwikkeling van de flexibiliteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
28.06.2016

Studie 12

Betreffende de noodzaak van de installatie van klantendiensten in de nabijheid in van de afnemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op verzoek van de Minister van Energie.

Categorieën :
30.10.2015

Studie 11

Betreffende het fotovoltaïsche park in het Brussels hoofdstedelijk gewest - 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
02.10.2015

Studie 10

Betreffende de invoering van een progressieve tariefering voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Elektriciteit
09.09.2015

Studie 09

Betreffende de evolutie van elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2009 tot 2014

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
06.03.2015

Studie 08

Betreffende de bepaling van de potentiële energie-efficiëntie van de gas- en elektriciteitsinfrastructuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Globale studie).

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
06.11.2014

Studie 06

Betreffende de analyse van de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012-2013

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
10.10.2014

Studie 07

Betreffende de opschorting van het leveringscontract gedurende de periode van sociale bescherming, de gevolgen hiervan en de rechten en plichten van de partijen in dit contract

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Gas
24.01.2014

Studie 05

over de evolutie van elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2009 tot 2012

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
14.11.2012

Studie 04

Betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie van 16 juni 2010.

Categorieën :
 • Beheer van het net
31.05.2011

Studie 03

Betreffende de potentiële functionaliteiten van Intelligente Tellers in de Brusselse (energie) distributie markt. Studie in opdracht van BRUGEL.

Categorieën :
 • Marktmodel
30.11.2010

Studie 02

Betreffende de evaluatiestudie van de CWAPE, referentie CD-10j13-CWAPE, betreffende “de sociale maatregelen die van toepassing zijn in het Waals Gewest”.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
10.07.2008

Studie 01

Betreffende de toepassing van de bij artikel 17, § 3 (nieuw) van het besluit van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling voorziene vermenigvuldigingscoëfficiënt op de biomethanisatie van zuiveringsslib.

Categorieën :
 • Groene stroom