Strategische visie

BRUGEL speelt een essentiële rol als regulator van de energiemarkt. Om de hoofdlijnen te bepalen die onze ontwikkeling de komende jaren zullen afbakenen, is BRUGEL een globale denkoefening begonnen over zijn opdracht, zijn visie, zijn waarden en zijn te bereiken doelstellingen.

 Hier onder ontdekt u de uitdagingen en doelstellingen die BRUGEL voor zichzelf als ideaal heeft gedefinieerd, evenals de strategie die wij willen toepassen om dit ideaal te bereiken. 

Ontdek ook onze brochure: « Strategische visie ».

Texte Odoo et bloc d'image

Onze missie

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, staat in voor de goede werking van de markt en geeft de aanzet voor de wetgeving om alle verbruikers nu en in de toekomst toegang tot energie te garanderen in de best mogelijke omstandigheden.

Onze visie

BRUGEL, regulator van een markt die nieuwe evoluties kent in het voordeel van alle verbruikers, garandeert het evenwicht van de belangen en de duurzame toegang tot energie in een perspectief van constante vooruitgang.

Onze waarden

De waarden van BRUGEL beschrijven datgene waarin de medewerkers en de bestuurders van de organisatie geloven. Ze weerspiegelen het engagement van BRUGEL.  .  

Deze zes kernwaarden vormen onze persoonlijkheid. Ze maken integraal deel uit van onze dagelijkse activiteiten.

  • Teamgeest

  • Enthousiasme

  • Algemeen belang

  • Transparantie

  • Doorzettingsvermogen

  • Integriteit

  Onze strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen getuigen van onze ambitie om bij te dragen aan de evolutie van het politieke en administratieve leven in de meest ruime zin van het woord. Deze zeven strategische doelstellingen bepalen de krachtlijnen van het beleid bij BRUGEL.  

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRUGEL bevordert een duurzaam energiebeleid om bij te dragen aan een vermindering van het energieverbruik en de ontwikkeling van hernieuwbare energie en tegelijk alle verbruikers toegang tot energie garanderen.

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Voor een goed geïnformeerde en correct behandelde verbruiker

Maatregelen ontwikkelen die de verbruiker centraal stellen met het doel hem correct te informeren en eerlijk te behandelen.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Openheid en samenwerking

Beter luisteren naar en samenwerken met de externe spelers in alle onpartijdigheid om evenwichtige beslissingen te nemen met kennis van zaken.

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

De expertise en de transversale benadering verruimen

Een erkend expertisecentrum zijn om in te spelen op de constante evolutie van de energiesector en de aanzet te geven voor de wetgeving.

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Een proactieve en kwaliteitsvolle externe communicatie

Een externe communicatie ontwikkelen die alle betrokken partijen voordeel biedt en die BRUGEL positioneert.

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Controle van de integriteit en de efficiëntie

Instrumenten ontwikkelen en gebruiken om de integriteit en de efficiëntie van de interne werking te garanderen.

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Een modern HR-beleid

Een modern HR-beleid ontwikkelen en toepassen om het strategisch en operationeel plan te realiseren met competente en enthousiaste opdrachthouders.