Zie de documenten
Aanname: 22.01.2020
Publicatie: 30.01.2020

Verslag 101bis

Over de overlegprocedure betreffende het ontwerp van tariefmethodologie die van toepassing is op de Brusselse wateroperator BMWB voor de periode 2021-2026.

Categorieën :
 • Water
Aanname: 22.01.2020
Publicatie: 30.01.2020

Verslag 102bis

Over de overlegprocedure betreffende het ontwerp van tariefmethodologie dat van toepassing is op de Brusselse wateroperator VIVAQUA voor de periode 2021-2026.

Categorieën :
 • Water
Aanname: 27.11.2019
Publicatie: 27.11.2019

Jaarverslag 2018 - Rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten

Thematisch verslag 03 die de synthetische versie van het jaarverslag 2018 aanvult. Deze behandelt de rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten. De informatie in dit verslag heeft tot doel de situatie te beschrijven die werd vastgesteld op de energiemarkt in 2018 en, voor bepaalde gegevens, een vergelijking met de voorgaande jaren mogelijk te maken. Dit thematische verslag is eveneens bedoeld om de problematiek van de kwetsbare afnemers onder de aandacht te brengen. Het gaat om de groep afnemers die moeilijkheden ondervinden om hun elektriciteits- en gasfactuur te betalen en om de groeiende proportie huishoudelijk afnemers die aanspraak kunnen maken op het statuut van federale of gewestelijke beschermde afnemer en de daaraan verbonden voordelen. Het belangrijkste voordeel is de toekenning van het statuut van beschermde afnemer. Het rapport bespreekt ook de productie van hernieuwbare energie door particulieren.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
 • ,
 • Klachten
Aanname: 08.11.2019
Publicatie: 08.11.2019

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

andaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2018. Het eerste deel van dit document geeft u onder meer een overzicht van de evolutie van de energieprijzen, de oorsprong van de verbruikte hernieuwbare energie alsook van het energieverbruik in België. Ook de dynamiek van leverancierswissels in 2018, evenals de eruit resulterende marktaandelen, komen aan bod. Het tweede deel presenteert de belangrijkste statistieken van de elektriciteits- en gasmarkten in de regionale markten en op federaal niveau.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Marktaandelen
Aanname: 18.09.2019
Publicatie: 07.10.2019

Verslag 83 betreffende de vastsstelling van de reële kostprijs van water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2018

Gedurende een overgangsperiode tot 31 december 2019 consolideert BRUGEL de gecertificeerde rapporteringen over de reële kosten van spelers in de watersector en geeft deze informatie door aan de minister die verantwoordelijk is voor het waterbeleid. Het huidige rapport beantwoordt aan deze verplichting en heeft betrekking op het jaar 2018.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
Aanname: 18.06.2019
Publicatie: 18.06.2019

Jaarverslag 2018 - Evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Thematisch verslag 01 die de synthetische versie van het jaarverslag 2018 aanvult. Deze behandelt de evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Conversion
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Leveringsvergunningen
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Marktaandelen
Aanname: 18.06.2019
Publicatie: 18.06.2019

Jaarverslag 2018 - Klachtenbehandeling en werking van de Geschillendienst

Thematisch verslag 02 die de synthetische versie van het jaarverslag 2018 aanvult. Deze behandelt de Klachtenbehandeling en werking van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
 • ,
 • Tegemoetkoming
 • ,
 • Jurisprudentie
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
Aanname: 18.06.2019
Publicatie: 18.06.2019

Jaarverslag 2018 - Watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Thematisch verslag 05 die de synthetische versie van het jaarverslag 2018 aanvult. Deze behandelt de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
Aanname: 28.05.2019
Publicatie: 28.05.2019

Jaarverslag 2018

In dit rapport wordt teruggeblikt op de markante feiten van het jaar 2018: nieuwe opdracht van controle van de waterprijs, nieuwe beslissingsbevoegdheid, toename van de installatie van fotovoltaïsche panelen, vermindering van het aantal aanbiedingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, energieflexibiliteit, toepassing van de tariefmethodologie 2020-2024 en nog veel meer. Naast de papieren versie verspreidt in verlaagde hoeveelheden, is ook een 100 % digitale versie beschikbaar die kan worden geraadpleegd op een specifieke tweetalige website. Als aanvulling op de informatie van een jaarverslag in klassiek formaat biedt deze digitale versie ook video-interviews met de coördinator en de diensthoofden van BRUGEL.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
 • ,
 • Water
Aanname: 27.03.2019
Publicatie: 23.10.2019

Verslag 75 met betrekking tot de prestatie-indicatoren voor de energieleveranciers.

Dit document vormt het verzekeringsrapport dat garant staat voor een goede uitvoering van de richtsnoeren zoals beschreven in het referentiehandboek en waarin de kwaliteit van de rapportage van de leverancier wordt verpand in het kader van de monitoring van de prestatie-indicatoren klantenservice providers.

Categorieën :
 • Regulatoren
Aanname: 20.02.2019
Publicatie: 18.03.2019

Verslag 77 betreffende de raadplegingsprocedure met betrekking tot de ontwerpen van tariefmethodologie die van toepassing zijn op de Brusselse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de periode 2020-2024

Het doel van dit document is de opmerkingen te beantwoorden die werden ontvangen tijdens de openbare raadpleging voorzien in artikel 9quater, §4 van de ordonnantie 'elektriciteit' en artikel 10bis, §4 van de ordonnantie 'gas'.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 11.01.2019
Publicatie: 17.01.2019

Verslag 76 betreffende de overlegprocedure met betrekking tot de ontwerpen van tariefmethodologie die van toepassing zijn op de Brusselse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de periode 2020-2024

Onderhavig document is bedoeld om te antwoorden op de commentaren van SIBELGA betreffende het officiële overleg zoals dat voorzien is in artikel 9quater, §3 van de ordonnantie “elektriciteit” en in artikel 10bis, §3 van de ordonnantie “gas”.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 13.12.2018
Publicatie: 23.01.2019

Verslag 74 betreffende de bepaling van de reële kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaar 2017

Gedurende een overgangsperiode tot 31 december 2019, consolideert BRUGEL de gecertificeerde rapporteringen over de reële kosten van wateractoren en geeft deze informatie door aan de minister bevoegd met waterbeleid. Dit rapport beantwoordt aan deze verplichting.

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Water
Aanname: 16.07.2018
Publicatie: 16.07.2018

Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten in België

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2017. Het eerste deel van dit document geeft u onder meer een overzicht van de evolutie van de energieprijzen, de oorsprong van de verbruikte hernieuwbare energie alsook van het energieverbruik in België. Ook de dynamiek van leverancierswissels in 2017, evenals de eruit resulterende marktaandelen, komen aan bod. Het tweede deel presenteert de belangrijkste statistieken van de elektriciteits- en gasmarkten in de regionale markten en op federaal niveau.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Overstapkosten
 • ,
 • Marktaandelen
Aanname: 03.07.2018
Publicatie: 03.07.2018

Jaarverslag 2017 - Thematisch verslag 01

Thematisch verslag 01 die de synthetische versie van het jaarverslag 2017 aanvult. Deze behandelt de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 03.07.2018
Publicatie: 03.07.2018

Jaarverslag 2017 - Thematisch verslag 02

Thematisch verslag 02 die de synthetische versie van het jaarverslag 2017 aanvult. Deze behandelt de Klachtenbehandeling en werking van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
 • ,
 • Jurisprudentie
Aanname: 03.07.2018
Publicatie: 03.07.2018

Jaarverslag 2017 - Thematisch verslag 03

Thematisch verslag 03 die de synthetische versie van het jaarverslag 2017 aanvult. Deze behandelt de Rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Beschermde klanten
Aanname: 06.06.2018
Publicatie: 06.06.2018

Jaarverslag 2017

In dezelfde geest dan het verslag van vorige jaar, hebben we beslist een samenvattend jaarverslag voor te stellen dat de uitdagingen van morgen bespreekt en de genomen maatregelen alsmede de bereikte resultaten voor de evolutie van de gewestelijke elektrictieits- en gasmarkt presenteert. Naast de papieren versie, is ook een 100 % digitale versie beschikbaar die kan worden geraadpleegd op een specifieke tweetalige website Frans/Nederlands. Aanvullend bij de informatie van het verslag in het klassieke formaat biedt de digitale versie u ook video’s en animaties. De site werd bovendien ontworpen op basis van responsive design en kan zowel op een smartphone als op een tablet en een pc worden geraadpleegd.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Beheer van het net
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Marktaandelen
 • ,
 • Consumentenrechten
Aanname: 08.09.2017
Publicatie: 21.09.2017

Verslag 41 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 02 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de Klachtenbehandeling en werking van de Geschillendienst.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Klachten
 • ,
 • Consumentenrechten
Aanname: 08.09.2017
Publicatie: 21.09.2017

Verslag 42 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 03 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de Rechten van de huishoudelijke afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 08.09.2017
Publicatie: 21.09.2017

Verslag 43 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 04 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Regulatoren
Aanname: 08.09.2017
Publicatie: 21.09.2017

Verslag 44 - Jaarverslag 2016

Thematisch verslag 01 die de synthetische versie van het jaarverslag 2016 aanvult. Deze behandelt de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 30.06.2017
Publicatie: 21.08.2017

Verslag na openbare raadpleging 40

Betreffende de groepsaankopen van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Tarieven
Aanname: 01.06.2017
Publicatie: 01.06.2017

Verslag 39 - Jaarverslag 2016

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2016.

Categorieën :
 • Elektriciteit
 • ,
 • Groene stroom
 • ,
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Regulatoren
 • ,
 • Tarieven
 • ,
 • Sociaal cliënteel
 • ,
 • Jurisprudentie
Aanname: 21.04.2017
Publicatie: 21.04.2017

Verslag na openbare consultatie 38

Betreffende de criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes op europees niveau.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 10.03.2017
Publicatie: 10.03.2017

Verslag 36

Betreffende het te implementeren reglementair kader voor de goede werking van de flexibiliteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 10.03.2017
Publicatie: 10.03.2017

Verslag na openbare consultatie 37

Betreffende de invoering van het procedurereglement van de Geschillendienst van BRUGEL.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 20.09.2016
Publicatie: 20.09.2016

Verslag 35 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de rechten van de residentiële afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten voor 2015.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 08.07.2016
Publicatie: 08.07.2016

Verslag 31 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong voor het jaar 2015.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 08.07.2016
Publicatie: 08.07.2016

Verslag 32 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2015.

Categorieën :
Aanname: 08.07.2016
Publicatie: 08.07.2016

Verslag 33 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 08.07.2016
Publicatie: 08.07.2016

Verslag 33 - Jaarlijks verslag 2015

Betreffende de behandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst voor het jaar 2015.

Categorieën :
Aanname: 30.10.2015
Publicatie: 30.10.2015

Rapport 30 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de jaarlijkse rendementen van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties uitgebaat gedurende 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 21.08.2015
Publicatie: 21.08.2015

Verslag 24 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de behandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst voor het jaar 2014.

Categorieën :
Aanname: 21.08.2015
Publicatie: 21.08.2015

Verslag 26 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
Aanname: 21.08.2015
Publicatie: 21.08.2015

Verslag 27 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2014.Opgesteld in toepassing van artikel 30bis §2 9o van de elektriciteitsordonnantie.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 21.08.2015
Publicatie: 21.08.2015

Verslag 28 - Jaarlijks verslag 2014

Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten, garanties van oorsprong en het systeem van herkenning van Waalse groenestrommcertificaten 2014.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
Aanname: 21.08.2015
Publicatie: 21.08.2015

Verslag 29 - Jaarlijks verslat 2014

Betreffende de Rechten van de residentiële afnemers en werking van de gas- en elektriciteitsmarkten voor het jaar 2014.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
Aanname: 05.12.2014
Publicatie: 05.12.2014

Verslag 25

Betreffende de jaarlijkse rendementen van de warmtekrachtkoppelingsintallaties uitgebaat gedurende 2013.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 12.11.2014
Publicatie: 12.11.2014

Verslag 19 - Jaarlijks verslag 2013

Betreffende de retailmarkt voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de cotrole van de planning en de kwaliteit van de netten voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Beheer van het net
Aanname: 12.11.2014
Publicatie: 12.11.2014

Verslag 20 - Jaarlijks versla 2013

Betreffende de behandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst voor het jaar 2013.

Categorieën :
Aanname: 12.11.2014
Publicatie: 12.11.2014

Verslag 21 - Jaarlijks verslag 2013

Betreffende de reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verslag over de uitvoering van haar verplichtingen voor het jaar 2013.

Categorieën :
Aanname: 12.11.2014
Publicatie: 12.11.2014

Verslag 22 - Jaarlijks verslag 2013

Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten, garanties van oorsprong en het systeem van bekenning van waalse groenestroomcertificaten voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Groene stroom
 • ,
 • Marktmodel
Aanname: 12.11.2014
Publicatie: 12.11.2014

Verslag 23 - Jaarlijks verslag 2013

Betreffende de rechten van de huishoudelijke verbruikers voor het jaar 2013.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 01.09.2014
Publicatie: 01.09.2014

Verslag 18

Betreffende motiveringen van de beslissingen over de tarifemethodologieën voor elektriciteit en gas bedoeld in artikel 9quater §1 van de elektriciteitordonnantie en in artikel 10bis §1 van de gasordonnantie

Categorieën :
 • Tarieven
 • ,
 • Gas
Aanname: 03.02.2014
Publicatie: 03.02.2014

Rapport van de vier energieregulatoren met betrekking tot het vraagbeheer

Dit rapport werd opgesteld op verzoek van de Minsiters voor Energie.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 17.10.2013
Publicatie: 17.10.2013

Verslag 17 - Jaarlijks verslag 2012

Betreffende de werking van de markt van de groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong in 2012 en betreffende het systeem voor de erkenning van de Waalse groenestroomcertificaten

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 10.09.2013
Publicatie: 10.09.2013

Verslag 16 - Jaarlijks verslag 2012

Betreffende de werking van de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Gewest. Dit verslag heeft betrekking op het jaar 2012. Opmerkelijke feiten zijn: een stijging van het niveau van activiteit op de markt en de uitvoering van de wijzigingen van de ordonnanties in 2011.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 12.07.2013
Publicatie: 12.07.2013

Verslag 15 - Jaarlijks verslag 2012

Betreffende debehandeling van klachten en de werking van de Geschillendienst tijdens het jaar 2012.

Categorieën :
 • Marktmodel
Aanname: 07.09.2012
Publicatie: 07.09.2012

Verslag 14

Betreffende de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt en de naleving van de openbare dienstverplichtingen door de distributienetbeheerder en de leveranciers, in het bijzonder in het domein van de rechten van de huishoudelijke verbruikers Opgesteld in toepassing van artikel 30bis §2 9o van de elektriciteitsordonnantie voor het jaar 2011.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 01.09.2011
Publicatie: 01.09.2011

Verslag 09

Betreffende de werking van de Geschillenkamer voor het jaar 2010.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 04.07.2011
Publicatie: 04.07.2011

Verslag 10

Over de uitvoering van zijn verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt en de naleving van de openbaredienstverplichtingen door de distributienetbeheerder en de leveranciers, in het bijzonder in het domein van de rechten van de huishoudelijke gebruikers voor het jaar 2009.

Categorieën :
 • Gas
 • ,
 • Marktmodel
 • ,
 • Elektriciteit
Aanname: 04.07.2011
Publicatie: 04.07.2011

Verslag 13 - Jaarlijks verslag 2010

Betreffende de uitvoering van zijn haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt en de naleving van de openbaredienstverplichtingen door de distributienetbeheerder en de leveranciers, in het bijzonder in het domein van de rechten van de huishoudelijke gebruikers voor het jaar 2010.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
Aanname: 16.11.2010
Publicatie: 16.11.2010

Verslag 12

Betreffende de werking van de markt van de groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong in 2009 en betreffende de erkenning van de Waalse groenestroomcertificaten voor het jaar 2009.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 08.10.2010
Publicatie: 08.10.2010

Verslag 11

Betreffende het jaarrendement van de uitbating van warmtekrachtkoppelingsinstallaties voor 2009

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 23.07.2010
Publicatie: 23.07.2010

Verslag 09

Betreffende de werking van de Geschillenkamer in 2009.

Categorieën :
Aanname: 09.07.2010
Publicatie: 09.07.2010

Verslag 08

Betreffende de naleving van de openbaredienstverplichtingen door de distributienetbeheerder en de leveranciers en in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de huishoudelijke gebruikers.

Categorieën :
 • Sociale aspecten
Aanname: 30.10.2009
Publicatie: 30.10.2009

Verslag 07

Betreffende de werking van de markt van de groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong in 2008.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 16.10.2009
Publicatie: 16.10.2009

Verslag 06

Betreffende het jaarlijkse exploitatierendement van de installaties voor warmtekrachtkoppeling tussen 2005 en 2008.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 22.09.2008
Publicatie: 22.09.2008

Verslag 04

Betreffende de werking van de markt van de groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong in 2007.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 22.09.2008
Publicatie: 22.09.2008

Verslag 05

Betreffende het systeem van erkenning van Waalse groenestroomcertificaten in 2007.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 10.07.2008
Publicatie: 10.07.2008

Verslag 03 - Jaarlijks verslag 2007

Betreffende de uitvoering van zijn verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkt en de naleving van de openbaredienstverplichtingen door de distributienetbeheerder en de leveranciers, in het bijzonder in het domein van de rechten van de huishoudelijke gebruikers voor het jaar 2007.

Categorieën :
 • Marktmodel
 • ,
 • Gas
Aanname: 28.01.2008
Publicatie: 28.01.2008

Verslag 01

Betreffende de werking van de markt van de groenestroomcertificaten.

Categorieën :
 • Groene stroom
Aanname: 28.01.2008
Publicatie: 28.01.2008

Verslag 02

Betreffende het systeem van erkenning van de Waalse groenestroomcertificaten.

Categorieën :
 • Groene stroom