Intro

Verhuizingen zijn een delicaat moment in het leven van consumenten, aangezien ze leiden tot een verandering van gebruiker op een leveringspunt voor gas en elektriciteit. Om problemen te vermijden is het dus belangrijk dat u ook aan uw gas en elektriciteit denkt wanneer u van adres verandert. Dit moet een reflex worden en elke consument moet zich vertrouwd maken met het energieovernamedocument.

Het is zeer belangrijk dat u de meterstanden noteert in uw oude en uw nieuwe woning. Zo vermijdt u heel wat zorgen en onaangename verrassingen, zoals het verbruik van de vorige bewoner moeten betalen!

Het is ook cruciaal dat u uw leverancier van elektriciteit en gas zo snel mogelijk op de hoogte brengt van uw verhuis. 

DownloadDownload het energieovernamedocument.
DownloadDownload het specifieke energieovernamedocument voor productie-installatie hernieuwbare energie.
Download de folder voor een succesvolle verhuizing (ook beschikbaar in het Engels).

Opgelet:

Het is in het belang van iedereen om over te gaan tot een schriftelijke en tegensprekelijk opname van de meterstanden voor gas en elektriciteit met de bewoner die de woning verlaat en de nieuwe bewoner.

Teken in totaal vier exemplaren van het energieovernamedocument:

  • Twee voor het adres dat u verlaat (elke partij ontvangt een exemplaar) ;

  • Twee voor het adres waarheen.

De informatiedienst InforGazElec een gewestelijke dienst voor de Brusselse huishoudelijke afnemers, kan u verder helpen met uw verhuis.