Bevoegdheid van de staat en de regio's

Op de gas- en elektriciteitsmarkt is de  federale overheid bevoegd voor de domeinen die nationaal een homogeen en gemeenschappelijk technisch en economisch beheer vergen:

 • het beheer van het net voor het transport van elektriciteit onde hoogspanning (meer dan 70.000 volt)

 • het beheer van het netwerk voor het transport van gas onder hoge druk 

 • het nationale uitrustingsplan van de elektriciteitssector

 • de cyclus van kernbrandstof 

 • de grote opslaginfrastructuur 

 • de energieproductie 

 • de tarieven 

De Gewesten zijn in hoofdzaak bevoegd voor: :

 • de plaatselijke distributie en het lokale transport van elektriciteit via netten met een spanning van minder dan of gelijk aan 70 kilovolt (kV)

 • de openbare gasdistributie 

 • de nieuwe energiebronnen, met uitzondering van de energiebronnen die verband houden met kernenergie

 • het rationele energiegebruik (REG).