Marktspelers op de energiemarkt

De vrijmaking van de markt bracht een wijziging binnen de verdeling van de marktspelers met zich mee. Een overzicht van het nieuwe landschap.

  • De producenten produceren of importeren elektriciteit en gas. Zij zijn het die de markt bevoorraden.

  • De beheerder van het transportnet (GRT) beheert en onderhoudt de gas- en elektriciteitsleidingen (hoogspanningsleidingen of hogedrukgasleidingen) die de energie naar het distributienet voeren. De federale regering heeft deze beheerders aangeduid. Voor elektriciteit gaat het om ELIA, voor gas betreft het FLUXYS. Voor leidingen met een spanning van 36kV stelde de Brusselse Regering Elia aan als beheerder van het gewestelijke transportnet (BGTN).

  • De beheerder van het distributienet (BDN) beheert en onderhoudt de plaatselijke elektriciteits- en gasleidingen die de energie tot bij de consument brengen. De Gewestregering duidde in Brussel slechts een intercommunale voor distributie aan : Sibelga

  • De leveranciers kopen de energie bij de producent aan en verkopen ze aan de klanten. Daarbij dienen zij de marktregels opgesteld door de gewestoverheid na te leven.

  • De klant, - u met andere woorden - kiest vrij zijn gas- en elektriciteitsleverancier.

  • De regulatoren zien toe op en controleren de toepassing van de wetten en reglementen. Zij zijn onder meer de “hoeders” van de markt: zij waken over een open en onvervalste concurrentie. In Brussel gaat het om BRUGEL. U bevindt zich op de website van deze regulator.

  • De ombudsdienst voor energie komt tussenbeide om mogelijke conflicten op te lossen tussen eindafnemers en elektriciteits- of gasbedrijven.