Lijst van kopers van groenestroomcertificaten

BRUGEL kent groenestroomcertificaten (GSC’s) toe voor de energie die wordt geproduceerd met installaties voor de productie van groene stroom. Deze immateriële effecten krijgen een financiële waarde wanneer ze verkocht worden.

De lijst van de potentiële kopers van groenestroomcertificaten omvat de leveranciers die actief zijn in Brussel, evenals de tussenpersonen die een volledig dossier hebben ingediend. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Hieronder vindt u de informatienota en de lijst met kopers

Nadat u een prijs en verkoopmodaliteiten met een koper hebt afgesproken, voltooit u de transactie op het extranet*.

Kopers van GSC kunnen voorwaarden stellen aan de aankoop van GSC's (bv. klant zijn, tijd van het jaar, bedrijfsstrategie, GSC-quota, enz.)

Meer informatie op de pagina " Verkoop van groenestroomcertificaten "

* Als u dat wenst, kunt u ook het Formulier voor de verkoop van GSC's" gebruiken, het ondertekenen en via fax, e-mail of met de post naar BRUGEL sturen.