Lijst van kopers van groenestroomcertificaten

BRUGEL kent groenestroomcertificaten (GSC’s) toe voor de energie die wordt geproduceerd met installaties voor de productie van groene stroom. Deze immateriële effecten met een geldigheidsduur van 5 jaar vanaf hun toekenning krijgen een financiële waarde wanneer ze verkocht worden.

De lijst van de potentiële kopers van groenestroomcertificaten omvat de leveranciers die actief zijn in Brussel, evenals de tussenpersonen die een volledig dossier hebben ingediend. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Hieronder vindt u de informatienota en de lijst met kopers