Wie kan genieten van het statuut van beschermde klant ?

Elke residentiële klant in Brussel die een schuld heeft bij zijn huidige energieleverancier heeft recht op het statuut beschermde klant wanneer :

  • hij een brief van ingebrekestelling ontvangen heeft. 

Als de consument GEEN schulden (meer) heeft bij zijn energieleverancier, kan hij dit statuut niet verkrijgen

Om in aanmerking te komen voor het statuut moet de klant ook voldoen aan ofwel:

  • de voorwaarden van Sibelga. Het sociaal tarief of het OMNIO/RVV statuut genieten of verwikkeld zijn in een proces van schuldbemiddeling of in een collectieve schuldenregeling zitten. De klant dient rechtstreeks een aanvraag voor het statuut bij Sibelga,

  • de voorwaarden van BRUGEL. Beschikken over een recente gezinssamenstelling en inkomsten die een bepaald plafond* niet overschrijden.

  • de voorwaarden van het OCMW. U kan altijd de energiecel van de OCMWde energiecel van de OCMW van uw gemeente contacteren voor hulp en de toekenning van het statuut.

Inkomensmaxima -  Augustus 2021 (deze tabel wordt elk kwartaal bijgewerkt)Deze inkomensmaxima worden maandelijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex (2004 = 100) die wordt verstrekt door StatbelStatbel