Plichten van de beschermde klant

De beschermde klant heeft de plicht zijn facturen van Sibelga te betalen. Administratieve kosten van 5€ (niet onderworpen aan BTW) worden aangerekend voor elke herinnering en/of ingebrekestelling. Bij niet-betaling van de facturen zal Sibelga een afsluitingsprocedure starten bij de vrederechter.

De beschermde klant moet zijn schulden bij zijn commerciële leverancier aanzuiveren.

Hij moet met zijn commerciële leverancier een afbetalingsplan onderhandelen en dit naleven. Bij niet-betaling van zijn schulden bij zijn commerciële leverancier, behoudt deze laatste het recht om de vereiste maatregelen te treffen om het bedrag van de schuld te vorderen. 

De niet-naleving van het terugbetalingsplan van de commerciële leverancier of de weigering om een vermogensbegrenzer te laten plaatsen resulteert in

  • het verlies van het regionaal sociaal tarief en de toepassing van het maximumtarief en/of

  • de verhoging van de vermogensbegrenzer (heeft betrekking op de beschermde klanten die door hun aanvraag aan het OCMW genieten van een verhoging van de vermogensbegrenzer).

In geval van moeilijkheden om een redelijk afbetalingsplan te verkrijgen of te respecteren, kan de consument zich laten helpen door de energiecel van het OCMWenergiecel van het OCMW of door de vzw InforGasElec