Het sociaal tarief voor elektriciteit en gas

Het sociaal tarief

Het sociaal tarief biedt op het moment van de bepaling het laagste commerciële tarief op de leveranciersmarkt. Dit tariefDit tarief wordt 2 keer per jaar bepaald door de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas)   

Het regionaal sociaal tarief - beschermde klanten

De beschermde klant in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geniet het sociaal tariefsociaal tarief. Dit statuut is tijdelijk en alleen klanten met een energieschuld hebben er recht op. Zodra zijn schuld gezuiverd is verliest de klant het statuut beschermde klant en het sociaal tarief. 

Het federaal sociaal tarief

Het specifiek sociaal tarief (SST) is een federale sociale maatregel voorbehouden voor bepaalde categorieën van personen in België. Het federaal specifiek sociaal tarief wordt door de FOD Economie automatisch toegekend aan personen die genieten van sociale steun of een financiële tussenkomst van het OCMW of van de FOD Sociale Zekerheid.

Wilt u weten of u recht hebt op het federaal specifiek sociaal tarief? U vindt alle informatie over het recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit op de site van de FOD ECONOMIEFOD ECONOMIE.

Met onze simulator Brusim kunt u het geheel van de aanbiedingen van de leveranciers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergelijken. U kunt de lijst met de leveranciers en hun aanbiedingen en het sociaal tarief raadplegen. Het sociaal tarief is dezelfde bij alle leveranciers.