Hoe het statuut van beschermde klant verkrijgen?

Er zijn 3 manieren om het statuut van beschermde klant te verkrijgen.  

a) via Sibelga

U kunt het statuut van beschermde klant rechtstreeks aanvragen bij Sibelga, op voorwaarde dat u schulden heeft bij uw energieleverancier en op voorwaarde dat u voldoet aan een van de voorwaarden hierna:

Om het statuut aan te vragen bij Sibelga. Stuur

Contacten : 

Sibelga, dienst beschermde klanten, Werkhuizenkaai 16 - 1000 Brussel
Email : clients@sibelga.be
Tel. : 02 549 41 00 - Fax : 02 549 46 61
https://www.sibelga.be/nl/bescherming-klanten 

b) via BRUGEL

Het statuut van beschermde klant wordt door BRUGEL toegekend op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling.

Om een aanvraag voor het statuut van beschermde klant in te dienen stuur naar BRUGEL:

  • Het ingevulde formulier « beschermde klant » BRUGEL. Vul dit formulier online in voor een snellere verwerking op onze website. 

  • Een kopie van de betalingsherinnering van de leverancier of andere bewijzen van schulden (bv. een ingebrekestelling).

  • Een attest van gezinssamenstelling. U kunt het gratis online verkrijgen bij uw gemeente.
    Als u dit document niet kunt overleggen, vul dan cette attestationdeze verklaring in.

  • Een kopie van alle pagina's van het  aanslagbiljetaanslagbiljet voor alle meerderjarigen van uw gezin

  • Een kinderbijslagattest als u kinderen ten laste hebt

  • De EAN-codesEAN-codes voor gas en/of elektriciteit

Deze documenten zullen gebruikt worden om te controleren of het inkomen lager is dan het toegelaten plafond.

Op het formulier moet worden ingevuld voor welk energie (elektriciteit en/of aardgas) de aanvraag wordt ingediend. Indien de klant een verschillende leverancier heeft voor elektriciteit en aardgas, moeten 2 aanvragen (formulieren) worden ingediend.

Het formulier (aangevuld en ondertekend door alle meerderjarige personen van uw gezin) en de bijgevoegde documenten moeten naar de Dienst Beschermde Klanten van BRUGEL verzonden worden.

Adres :

BRUGEL – Dienst Beschermde klanten
Kunstlaan 46 – 1000 Brussel
Email : info@brugel.brussels
Tel : 02/563.02.15 – Fax : 02/563.02.13

Neem voor meer informatie contact op met BRUGEL op het gratis nummer: 0800 97 198 en kies 2 voor de dienst beschermde klanten.

c) via le CPAS

Het statuut van beschermde klant verkrijgen via het OCMW van uw gemeente. Naast de toekenning van het statuut van beschermde klant op basis van een sociaal onderzoek, kan het OCMW steun en individuele begeleiding op energievlak aanbieden. 

U moet niet genieten van sociale steun om te kunnen rekenen op energiesteun bij het OCMW. Elke persoon in moeilijkheden kan een beroep doen op het OCMW.

Contacteer de energiecel van het OCMW van uw gemeenteOCMW van uw gemeente