Overgangsperiode 2018 - 2021

Avis et décisions

  • Décision 145Beslissing145 betreffende het verzoek van VIVAQUA tot indexering van de tarieven voor het boekjaar 2021
  • Décision 143 bisBeslissing 143 bis betreffende het verzoek van BMWB tot indexering van de tarieven voor het boekjaar 2021
  • Avis 311Advies 311 betreffende de aanvraag van VIVAQUA m.b.t. een gewestelijke interventie voor het boekjaar 2021
  • Décision 121Beslissing 121 betreffende het verzoek van VIVAQUA tot indexering van de tarieven voor het jaar 2020
  • Avis 271Advies 271 inzake het beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Water beheer (BMWB) voor de periode 2018-2022

Verslag over de reële kostprijs van water

  • Rapport 83Verslag 83 betreffende de vaststelling van de reële kostprijs van water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2018
  • Rapport 74Verslag 74 betreffende de bepaling van de reële kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaar 2017