Regulatoire periode 2022 - 2026

In deze rubriek vindt u alle nuttige informatie en documenten om ons werk met betrekking tot de tarifering te begrijpen.

De regulatoire saldi worden globaal gedefinieerd als het verschil tussen enerzijds de geraamde kosten opgenomen in de goedgekeurde begroting en de effectief gerapporteerde kosten en anderzijds de geraamde ontvangsten opgenomen in de goedgekeurde begroting en de geregistreerde ontvangsten. Overeenkomstig artikel 39 van de ordonnantie tot vaststelling van een kader voor...

Na het overleg met de wateroperatoren en de officiële raadpleging heeft BRUGEL op 30 maart 2020 de beslissingen betreffende de tariefmethodologieën VIVAQUA en SBGE goedgekeurd, die van kracht zullen zijn tijdens de regulatoire periode 2022-2026.