Tariefmethodologie vastgesteld op basis van artikel 39 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid zoals goedgekeurd door BRUGEL op 18 maart 2020 vóór de beslissing van de regering om de inwerkingtreding ervan met een jaar uit te stellen.