Watertarieven 2022 - 2026 en Algemene voorwaarden

BRUGEL, de Brusselse reguleringsinstantie op het gebied van elektriciteit, gas en de controle van de waterprijs, keurt de tariefvoorstellen van VIVAQUA en HYDRIA (voorheen BMWB) goed. Deze nieuwe, eerlijke en rechtvaardige tarieven garanderen een efficiënte en duurzame dienstverlening voor alle Brusselaars.

Als neutrale partij en onafhankelijk van de regering heeft BRUGEL rekening gehouden met zowel de behoeften van de operatoren alsook de economische realiteit van de watergebruikers. Het doel is om de juiste balans te vinden om de tarieven op een aanvaardbaar niveau vast te stellen en tegelijkertijd de historische onderinvestering in de watersector op te vangen.

Deze beslissing maakt het mogelijk, enerzijds, ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan de Brusselse gezinnen voorbeeldig blijft en, anderzijds, alle kosten gedragen door de waterleidingbedrijven en hun door de Regering goedgekeurde investeringen te financieren.

Deze tarieven zijn ook gebaseerd op de nieuwe algemene voorwaarden van VIVAQUA, die op 7 december ook door BRUGEL werden goedgekeurd. Die zijn het resultaat van een lange samenwerking tussen de operator en BRUGEL. Zij betekenen een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van de bescherming van de gebruiker en laten geen twijfel meer bestaan over de taken die op VIVAQUA rusten. De wateroperatoren gaan nu over op een gereguleerd systeem met een objectieve en neutrale regulator die eerlijke en billijke tarieven vaststelt.

Zie notre communiqué de presseons persbericht

Goedkeuring tarieven Vivaqua


Goedkeuring algemene voorwaarden Vivaqua

Goedkeuring tarieven Hydria


Verwacht evolutie van de residentiële factuur Vivaqua 2021-2022