Tariefmethodologieën 2022-2026

Na het overleg met de wateroperatoren en de officiële raadpleging heeft BRUGEL op 30 maart 2020 de beslissingen betreffende de tariefmethodologieën VIVAQUA en SBGE goedgekeurd, die van kracht zullen zijn tijdens de regulatoire periode 2022-2026. Deze beslissingen werden genomen in overeenstemming met de toepassing van artikel 39 van de kaderordonnantie WATER.