Valorisatie van de geproduceerde elektriciteit

De geproduceerde elektriciteit wordt ofwel onmiddellijk verbruikt (Zelfverbruik) of op het net geïnjecteerd. (Injectie) 

Zelfverbruik :

De groene stroom voor eigen verbruik stelt een eigenaar in staat om een deel van zijn energiebehoefte te dekken met zijn eigen productie.

Meer informatie over het verhogen van uw eigen verbruik vindt u in de paragraaf " Pas uw gebruik aan ".

Het eigen verbruik vermindert dus de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van het net, zodat men dankzij een lagere energiefactuur kan besparen.

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

Verbruik

De productie-, injectie- en afnamestromen worden gemeten, wat het mogelijk maakt om het energieverbruik van het gebouw te berekenen.

Verbruik (kWh) = productie (kWh) - injectie (kWh) + afname (kWh)

Zelfverbruik

Zelfverbruik is het gedeelte van de productie dat onmiddellijk door het gebouw wordt verbruikt:

Zelfverbruik (kWh) = Productie (kWh) - Injectie (kWh)

Het verhogen van het directe verbruik verhoogt het percentage zelfverbruik

- Door zijn toestellen die veel elektriciteit vragen rond de middag in te schakelen.

- Of door een lage productie en een hoge verbruik te hebben.

Zelfvoorziening

Aandeel van de verbruikte elektriciteit dat wordt gedekt door de productie van de groenestroom installatie.

Zelfvoorziening = Zelfverbruik (kWh) / Verbruik (kWh)

Het percentage zelfvoorziening kan toenemen:

- door een grote productie te hebben

- Of door de afname te verminderen. 

StromenMeterkWh
ProductieGroen meter3.000
InjectieSibelga teller2.000
AfnameSibelga teller
2.500
Verbruik
3.000 - 2.000 + 2.500 = 3.500
Zelfverbruik3.000-2.000 = 1.000
% Zelfverbruik1.000 / 3.000 = 33%
% Zelfvoorziening1.000 / 3.500 = 29 %

Waardering van injectie :

De geproduceerde elektriciteit die niet onmiddellijk door de consument wordt verbruikt, wordt op het net geïnjecteerd.

De injectie wordt digitaal gemeten door de bidirectionele meter A+A- van Sibelga.

De meter van Sibelga meet namelijk de injectie- en afnamestromen die noodzakelijk zijn voor de facturatie bij de energieleverancier.


Facturering van geïnjecteerde elektriciteit :

1. Verkoop van geïnjecteerde elektriciteit: Alle producenten kunnen overtollige geïnjecteerde elektriciteit valoriseren door deze te verkopen aan een elektriciteitsleverancier (of mogelijke aggregators)

Praktische modaliteiten :

De geïnjecteerde elektriciteit wordt door leveranciers (of mogelijke aggregators) gekocht tegen de prijs van de zuivere energie (dat wil zeggen exclusief netwerktarieven, belastingen, enz.). Deze prijs kan variëren afhankelijk van de marktontwikkelingen en de strategie van de kopers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.

Indien u een installatie hebt met een vermogen dat gelijk is aan of lager dan 10 kVA en u geen btw-nummer hebt, bent u niet onderworpen aan de btw-verplichtingen om uw overtollige productie te verkopen. De leverancier aan wie u uw geïnjecteerde elektriciteit verkoopt, kan een eenvoudig facturatiesysteem toepassen.

Indien u een installatie hebt met een vermogen van meer dan 10 kVA of u al een btw-nummer hebt, bent u verplicht om een factuur op te maken voor de verkoop van de geïnjecteerde elektriciteit. U bent dus onderworpen aan de geldende btw-verplichtingen (zie FAQ 13).

2. Compensatie principe

Sinds november 2021 is dit compensatiesysteem volledig afgeschaft. U kunt alle informatie over dit onderwerp vinden op 
onze specifieke pagina.

3. Energie Delen

Een prosument heeft ook de mogelijkheid om, in plaats van zijn injectie rechtstreeks aan een leverancier te verkopen, deel te nemen aan een energiedelingsoperatie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."

Alle informatie over dit onderwerp vindt u op onze specifieke pagina.

Groenestroomcertificaten:

De berekening van Groenestroomcertificaten is gebaseerd op de productie.
U kan meer informatie vinden op de pagina "mechanisme van de groenestroomcertificaten"

FAQ

Waar kan ik terecht met algemene vragen over een fotovoltaïsche installatie? Een lijst van de gewestelijke organismen is terug te vinden op de pagina " Lijst van administraties en organisaties" . Support is beschikbaar: Voor particulieren, door Homegrade . Voor bedrijven en flatgebouwen, via  Leefmilieu Brussel Kan...