Valorisatie van de geproduceerde elektriciteit

De geproduceerde elektriciteit wordt ofwel onmiddellijk verbruikt of op het net geïnjecteerd.
 

Zelfverbruik :

De groene stroom voor eigen verbruik stelt een eigenaar in staat om een deel van zijn energiebehoefte te dekken met zijn eigen productie.

Meer informatie over het verogen van uw eigen verbruik vindt u in de paragraaf " Pas uw gebruik aan ".

Het eigen verbruik vermindert dus de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van het net, zodat men dankzij een lagere energiefactuur kan besparen.

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

Waardering van injectie :

De geproduceerde elektriciteit die niet onmiddellijk door de consument wordt verbruikt, wordt op het net geïnjecteerd.

De injectie wordt digitaal gemeten door de bidirectionele meter A+A- van Sibelga.

De meter van Sibelga meet namelijk de injectie- en afnamestromen die noodzakelijk zijn voor de facturatie bij de energieleverancier.


Facturering van geïnjecteerde elektriciteit :

1. Verkoop van de geïnjecteerde elektriciteit: Met het einde van het compensatieprincipe in november 2021 kunnen alle producenten de geïnjecteerde overtollige elektriciteit valoriseren door ze te verkopen aan een elektriciteitsleverancier (of aan eventuele aggregatoren).

Praktische modaliteiten :

De geïnjecteerde elektriciteit zal worden gekocht door de leveranciers (of de eventuele aggregatoren) tegen de zuivere energieprijs (dus zonder nettarieven, belastingen enz.).Deze prijs kan variëren volgens de evolutie van de markt en de strategie van de kopers. Voor meer informatie over de wetgeving die deze afname regelt, kunt u de ordonnancie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raadplegen.

Indien u een installatie hebt met een vermogen dat gelijk is aan of lager dan 10 kVA en u geen btw-nummer hebt, bent u niet onderworpen aan de btw-verplichtingen om uw overtollige productie te verkopen. De leverancier aan wie u uw geïnjecteerde elektriciteit verkoopt, kan een eenvoudig facturatiesysteem toepassen.

Indien u een installatie hebt met een vermogen van meer dan 10 kVA of u al een btw-nummer hebt, bent u verplicht om een factuur op te maken voor de verkoop van de geïnjecteerde elektriciteit. U bent dus onderworpen aan de geldende btw-verplichtingen (zie FAQ 13).

Neem contact op met uw energieleverancier voor meer informatie.

Compensatieprincipe (alleen geldig voor installaties ≤ 5 kVA): Dit principe geldt voor de installaties voor de productie van groene stroom voor zover er een bidirectionele meter is geïnstalleerd.Het principe is dat u profiteert van de compensatie tussen afgenomen en de op het net geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit, waarbij het verschil tussen de twee meterstanden wordt berekend. Bij de facturering zal de hoeveelheid op het net geïnjecteerde elektriciteit worden afgetrokken.

Sinds november 2021 is het compensatieprincipe volledig afgeschaft, overeenkomstig artikel 41 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bevordering van groene elektriciteit (17 december 2015, gewijzigd op 21 december 2017).

Alle informatie over dit onderwerp vindt u op onze specifieke pagina.

Groenestroomcertificaten:

De berekening van Groenestroomcertificaten is gebaseerd op de productie.
U kan meer informatie vinden op de pagina "mechanisme van de groenestroomcertificaten"

Nu de lancering van MIG 6* is aangekondigd (zie le communiqué de presse persbericht van Atrias), zal het einde van de compensatie voor eigenaars van fotovoltaïsche panelen in november 2021 een feit zijn. Terwijl sinds begin 2020 het deel " netwerkkosten" van de elektriciteitsfactuur niet langer wordt gecompenseerd...

FAQ

Waar kan ik terecht met algemene vragen over een fotovoltaïsche installatie? Een lijst van de gewestelijke organismen is terug te vinden op de pagina " Lijst van administraties en organisaties" . Kan mijn fotovoltaïsche installatie mijn kadastraal inkomen beïnvloeden? Een renovatie die een energiebesparing oplevert, zoals de plaatsing van...