Groenestroomcertificaten (GSC)

U hebt fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd en bent op zoek naar informatie over de certificering ervan, groenestroomcertificaten (GSC) en het beheer van uw Extranet-account. Vind alle nuttige informatie in deze sectie.

Het GSC-systeem is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom, geregeld door een besluit van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering die de ontwikkeling van hernieuwbare energie wil aanmoedigen. Enerzijds hebben  producenten  van groene stroom recht  op  GSC's  voor  hun  productie.  Anderzijds  zijn  elektriciteitsleveranciers  verplicht  om jaarlijks  een  bepaald  aantal ...

Certificering van een installatie Om te genieten van GSC (groenestroomcertificaten) moet een installatie voor de productie van groene stroom of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie vooraf gecertificeerd zijn...

Hieronder vindt u de technische en administratieve voorwaarden voor de certificering van een installatie voor de productie van groene elektriciteit. U vindt hieronder ook de voorwaarden voor de verlenging of uitbreiding van een installatie, alsmede documenten, nuttige links en een lijst met veelgestelde vragen....

Gebruikt u hernieuwbare energie in uw woning? In ons filmpje vindt u alle nuttige informatie om uw groenestroomcertificaten te verkrijgen. Download ook  onze samenvattende informatieve nota samenvattende informatieve nota. Onze video, beschikbaar in het Frans of het Nederlands, is voorzien van ondertitels in 3 talen. Om een taal...

De GSC worden berekend en toegekend* binnen vijftien kalenderdagen na het invoeren van de meterstand op het platform van Sibelga. Uw GSC worden dan op uw Brugel-rekening gestort (die begint met 34C). U vindt alle verrichtingen voor het toekennen van GSC, alle transacties met GSC en uw GSC-saldo op het...

Als eigenaar van zonnepanelen kent BRUGEL u groenestroomcertificaten (GSC) toe voor de energie die uw installatie heeft geproduceerd. Maar wist u dat deze certificaten pas een waarde krijgen wanneer ze worden verkocht? Bekijk ons filmpje met alle nuttige informatie om uw groenestroomcertificaten te verkopen. Onze video, beschikbaar in het Frans...

De voltooiing van de certificering van een productie-installatie is ook gekoppeld aan het openen van een rekening voor groenestroomcertificaten op naam van de houder in de databank van BRUGEL. Aangezien GSC's immateriële effecten zijn, worden ze via deze rekening toegekend, bewaard en verkocht. De GSC’s in verband met de productie...