Certificering van een installatie

Om te genieten van GSC (groenestroomcertificaten) moet een installatie voor de productie van groene stroom vooraf gecertificeerd zijn. Een installatie is een soort technologie (Zonnepanelen, WKK, ...) gekoppeld aan een netwerkaansluitpunt, gedefinieerd door zijn EAN-code (bijv. Fotovoltaïsche zonnepanelen & EAN).

De algemene procedure voor het plaatsen van een installatie is als volgt:

  1. Haalbaarheidsstudie en administratieve controle (bouwvergunning, milieuvergunning, enz.);

  2. Evaluatie van het potentieel, bv. via de tool Zonnekaart, offerteaanvraag, Gids voor duurzaam bouwen, enz.;

  3. Installatie en noodzakelijke werkzaamheden (panelen, omvormer, groene meter, enz.); ( link naar de lijst van gecertificeerde installateurs);

  4. Elektrische inspectie (AREI) door een keuringsinstantie voor elektrische installaties;

  5. Vervanging van de Sibelga-meter door een slimme meter;

  6. Certificering van de productieinstallatie door een erkende certificeringsorgaan (ECO) - zie onderstaande lijst. 

Certificeringsprocedure:

Om de certificatie van uw installatie aan te vragen, moet een dossier worden ingediend bij een erkende certificeringsorgaan (ECO) van uw keuze.

Stappen:

1. Een dossier indienen: U moet de aanvraagformulier voor certificering (kies de categorie Groene stroom) ingevulde en ondertekende samen met de bijlagen die nodig zijn om een volledig dossier samen te stellen, opsturen naar het ECO van uw keuze (zie lijst onderaan de pagina). Het administratieve beheer van het dossier geschiedt per e-mail of per post. 

2. Analyse en bezoek: Het ECO heeft één maand de tijd om na te gaan of het dossier volledig is en aan alle administratieve en technische vereisten voldoet. Indien nodig worden de aanvullingen gevraagd binnen een termijn van 2 maanden. Een nieuwe termijn van één maand begint te lopen zodra deze informatie wordt ontvangen. 

a.Voor Fotovoltaïsche installaties > 36 kWp (10 kWp tot 1st februari 2023) en WKK-installaties wordt een kennisgeving "volledig dossier" verstuurd. De OCA heeft dan een maand de tijd om het certificeringsbezoek uit te voeren. Tijdens dit bezoek wordt nagegaan of de realiteit op het terrein overeenstemt met het dossier, worden de energiemeters verzegeld en de indexen ervan gelezen.

b. Fotovoltaïsche installaties van minder dan 36 kWp (10 kWp tot 1st february 2023) zijn vrijgesteld van het bezoek (Voor deze installaties stemt de certificeringsdatum overeen met de datum van het AREI-rapport).

Ter herinnering: het is de datum van de AREI-inspectie die de datum van inbedrijfstelling bepaalt en de toekenningsgraad bepaalt bij de berekening van de groenestroomcertificaten gedurende de hele periode dat deze in aanmerking komen (10 jaar).

3. Afsluiting van de certificering : Als alles in orde is

a. en als tijdens het bezoek geen onregelmatigheden worden vastgesteld, heeft BRUGEL een maand de tijd om het conformiteitsattest te versturen dat de certificering bevestigt en afsluit.

b. Voor de fotovoltaïsche installaties (FV) ≤ 36 kWp informeert BRUGEL de aanvrager over de volledigheid van zijn verzoek. Bij deze kennisgeving wordt de brief met de bevestiging van de conformiteit gevoegd die de certificering bevestigt en afsluit.

Aan het einde van het certificeringsproces, het ECO:

  • Stuurt een kopie van uw dossier naar BRUGEL.

  • BRUGEL stuurt u een activeringsmail met uw toegang tot ons Extranet . Via dit platform kunt u uw groenestroomcertificaten beheren (raadpleging van uw saldo en de historiek van de operaties, toekenning en verkoop van GSC, enz. Meer informatie op de pagina "Beheer van de rekeningen").

  • BRUGEL stuurt een kopie van uw dossier naar Sibelga. Sibelga stuurt u in de komende dagen een activeringsmail op hun Greenmeter-platform waarmee u uw installatie kunt beheren (doorgeven van uw productiemeterstanden, raadpleging van de historiek van uw productie, codering van wijzigingen, enz.)

Kosten :

Opgelet, het ECO zal dossierkosten aanrekenen.

Lijst van de erkende certificeringsorganen (ECO)

ECOECO-nummerTelefoonWebsiteE-mailFotovoltaïscheWKK
Certinergie vzw02+32 (0)2 880 21 71
www.certinergie.bepv.bxl@certinergie.beSGS SSB vzw03+32 (0)4 340 12 29
www.sgs.bebe.ssb.cgo@sgs.comProcontrol vzw04+32 (0)4 230 33 00www.pro-control.becertificatvert@pro-control.be
 
BTV vzw05+32 (0)64 33 64 55
www.btvcontrol.be cv.bxl@btvcontrol.be

Inspect Belgium vzw06
+32 (0)15 860 460www.inspectbelgium.begreencertification@inspectbelgium.be