Certificering van een installatie

De algemene procedure voor het plaatsen van een installatie is als volgt:

Werkzaamheden :

 1. Haalbaarheidsstudie en administratieve controle :
  Controleer of een bouwvergunning, milieuvergunning nodig is.

  Evaluatie van het potentieel

  - Theoretische productiviteit evalueren en schatten bijvoorbeeld met de Zonnekaart,
  - Offertes aanvragen en vergelijken,
  - Lees het conseils de HomegradeHomegrade advies (gedetailleerde brochure  Panneaux solaires photovoltaïquesFotovoltaïsche zonnepanelen

  en uitlegvideo over  solaire photovoltaïqueFotovoltaïsche zonnepanelen),

  - Lees de pagina « Énergie verte » de Bruxelles Environnement "Groene energie" van Leefmilieu Brussel, ,
  - Lees de Gids voor duurzaam bouwen,  Gids voor duurzaam bouwen.

 2. Installatie:
  Laat het installatie plaatsen en voer de nodige werkzaamheden uit  (panelen, omvormer, groene meter, enz.) bij voorkeur door gecertificeerde installateurs (lijst RESCERT installateurs)

Inspecties: 

 1. Elektrische-keuring (AREI) (een nationale verplichting, in alle gevallen):  
  Het AREI-keuringsverslag wordt opgestold door een  erkende keurder  voor elektrische installaties(inspectierapport, elektrisch schema, positieplan, enz.)
  Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de installatie op te starten.

 2. Sibelga Attest (een regionale verplichting in alle gevallen): 
  Dit attest bevestigt dat : 

 3. Certificering van een installatie (noodzakelijk om GSC's te ontvangen):

  • De installatie laten certificeren als een "installatie voor de productie van groene elektriciteit" door een Erkend Certificeringsorgaan (ECO)

  • Deze certificering bevestigt dat de installatie voldoet aan de voorwaarden om te worden beschouwd als een "installatie voor de productie van groene elektriciteit" en dat deze elektriciteit in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten.

  • Zie het « certificeringsprocedure » gedeelte hieronder.

Beheer: 

 1. Valorisatie van de geproduceerde elektriciteit (uitgebreide info )

  • Zelfverbruik optimaliseren, bijvoorbeeld door je huishoudelijke apparaten te programmeren en te starten wanneer de zon schijnt.

  • Verkoop van het overschot aan elektriciteit dat aan het net wordt geleverd door een injectietariefcontract op te stellen met de elektriciteitsleverancier.

 2. Groenestroomcertificatenbeheer 

Details van de certificeringsprocedure :

Om te genieten van GSC (groenestroomcertificaten) moet een installatie voor de productie van groene stroom vooraf gecertificeerd zijn. Een installatie is een soort technologie (Zonnepanelen, WKK, ...) gekoppeld aan een netwerkaansluitpunt, gedefinieerd door zijn EAN-code (bijv. Fotovoltaïsche zonnepanelen & EAN).
Om de certificatie van uw installatie aan te vragen, moet een dossier worden ingediend bij een erkende certificeringsorgaan (ECO) van uw keuze.

Stappen:

1. Een dossier indienen:
 U moet de aanvraagformulier voor certificering (kies de categorie Groene stroom) ingevulde en ondertekende samen met de bijlagen die nodig zijn om een volledig dossier samen te stellen, opsturen naar het ECO van uw keuze (zie lijst onderaan de pagina). Het administratieve beheer van het dossier geschiedt per e-mail of per post. 

Ter herinnering: het is de datum van de AREI-inspectie die de datum van inbedrijfstelling bepaalt en de toekenningsgraad bepaalt bij de berekening van de groenestroomcertificaten gedurende de hele periode dat deze in aanmerking komen (10 jaar).

2. Analyse en bezoek:
Het ECO heeft één maand de tijd om na te gaan of het dossier volledig is en aan alle administratieve en technische vereisten voldoet. Indien nodig worden de aanvullingen gevraagd binnen een termijn van 2 maanden. Een nieuwe termijn van één maand begint te lopen zodra deze informatie wordt ontvangen. 

 • Voor fotovoltaïsche installaties > 36 kWp (10 kWp tot 1st february 2023) en warmtekrachtkoppeling wordt een kennisgeving 'dossier volledig' verzonden. BRUGEL heeft vervolgens een maand de tijd om het certificeringsbezoek af te leggen. Bij dit bezoek wordt nagegaan of de realiteit op het terrein overeenstemt met het dossier, worden de energiemeters verzegeld en worden de meterstanden opgenomen.

 • Fotovoltaïsche installaties van minder dan 36 kWp (10 kWp tot 1st february 2023) zijn vrijgesteld van het bezoek (Voor deze installaties stemt de certificeringsdatum overeen met de datum van het AREI-rapport).

3. Afsluiting van de certificering : Als alles in orde is

 • en als tijdens het bezoek geen onregelmatigheden worden vastgesteld, heeft BRUGEL een maand de tijd om het conformiteitsattest te versturen dat de certificering bevestigt en afsluit.

 • Voor de fotovoltaïsche installaties (FV) ≤ 36 kWp informeert BRUGEL de aanvrager over de volledigheid van zijn verzoek. Bij deze kennisgeving wordt de brief met de bevestiging van de conformiteit gevoegd die de certificering bevestigt en afsluit.

Aan het einde van het certificeringsproces, het ECO:

 • Stuurt een kopie van uw dossier naar BRUGEL.

 • BRUGEL stuurt u een activeringsmail met uw toegang tot ons Extranet . Via dit platform kunt u uw groenestroomcertificaten beheren (raadpleging van uw saldo, uw GSC-rekeningnummer en de historiek van de operaties, toekenning en verkoop van GSC, enz. Meer informatie op de pagina "Beheer van de rekeningen").

 • BRUGEL stuurt een kopie van uw dossier naar Sibelga. Sibelga stuurt u in de komende dagen een activeringsmail op hun Greenmeter-platform waarmee u uw installatie kunt beheren (doorgeven van uw productiemeterstanden, raadpleging van de historiek van uw productie, codering van wijzigingen, enz.)

Kosten :

Opgelet, het ECO zal dossierkosten aanrekenen.

Bewaarperiode voor persoonlijke gegevens:

De bewaartermijnen kunnen per ECO verschillen.
De gegevens hebben betrekking op eigenaren van installaties, installaties (technische gegevens) en agenten. Gelieve de rubriek over dit onderwerp op de website van de desbetreffende ECO te consulteren.  
Wat de door BRUGEL bewaarde gegevens betreft, kunt u onze pagina "Privacy".


Lijst van de erkende certificeringsorganen (ECO)

ECOECO-nummerTelefoonWebsiteE-mailFotovoltaïscheWKK
Certinergie vzw02+32 (0)2 880 21 71
www.certinergie.bepv.bxl@certinergie.beSGS SSB vzw03+32 (0)4 340 12 29
www.sgs.bebe.ssb.cgo@sgs.comProcontrol vzw04+32 (0)4 230 33 00www.pro-control.becertificatvert@pro-control.be
 
Normec BTV vzw05+32 (0)64 33 64 55
www.normecbtv.com cv.bxl-btv@normecgroup.com

Inspect Belgium vzw06
+32 (0)15 860 460www.inspectbelgium.begreencertification@inspectbelgium.be

Atlas Contrôle vzw07+32 (0)2 726 64 04
www.atlascontrole.be
cv@atlascontrole.beU kunt de algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden voor elke technologie en de lijst met omvormers vinden op onze pagina " Conditions pour la certification  ».