Voorwaarden voor certificering

Hieronder vindt u de technische en administratieve voorwaarden voor de certificering van een installatie voor de productie van groene elektriciteit. U vindt hieronder ook de voorwaarden voor de verlenging of uitbreiding van een installatie, alsmede documenten, nuttige links en een lijst met veelgestelde vragen. 

 • Stedenbouwkundige vergunning

  De installatie moet voldoen aan les conditionsde voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning en de eventuele milieuvergunning voldoen.

 • Rechtpersoon :
  De houder van een GSC-rekening is de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van de gedecentraliseerde productie-installatie, op basis van een bewijsstuk (factuur van de installateur, akte, contract enz.).

  • In geval van leasing met recht van opstal worden de GSC’s toegekend aan de "lessor" (de economische en juridische eigenaar).
  • In geval van leasing zonder drecht van opstal worden de GSC’s toegekend aan de lessee (economische eigenaar, de huurder van de productie-installatie).
   GSC’s worden immers gelijkgesteld met een fructus, net als de geproduceerde elektriciteit.
  • Bij derden-investering: Om technische en/of financiële redenen kan een klant een beroep doen op de diensten van een derde-investeerder. De GSC's worden toegekend aan de derde-investeerder omdat hij eigenaar is van de productie-installatie. Voor meer informatie, uitlegvideo's en een lijst van derde-investeerders, bezoek de website van Bruxeo Bruxeo
 • Omvormer

  De omvormer moet voldoen aan de technische voorschriften C10/11 van Synergrid. De lijst met omvormers is beschikbaar in de sectie “Gehomologeerde materialen”, lijst “Andere” in paragraafC10/26"

 • Stedenbouw:

  De installatie moet voldoen aan de geldende stedenbouwkundige regelsfr/nl).

 • Bevriezing van de toekeningsgraad:

  Voor fotovoltaïsche installaties waarvoor een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning moet worden ingediend,  zijn de regels voor de berekening van de toekenning van groenestroomcertificaten, de vermenigvuldigingscoëfficiënten inbegrepen, de regels die van kracht zijn op het moment van de datum van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning of uiterlijk twee jaar voor de datum van inwerkingstelling van de installatie; deze regels zijn geldig voor deze installatie gedurende tien jaar te rekenen vanaf de begindatum van de telling van de groenestroomcertificaten die op het certificeringsattest bedoeld in artikel 7 staat.

  In geval van bevriezing van de toekeningsgraad, de volgende documenten moeten ook toegevoegd worden:

  • Kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning (met vermelding van de datum);

  • Bericht van ontvangst van de stedenbouwkundige vergunning;

  • Verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning (met vermelding van de datum).