Doorgeven van de meterstanden

Gebruikt u hernieuwbare energie in uw woning? In ons filmpje vindt u alle nuttige informatie om uw groenestroomcertificaten te verkrijgen. Download ook  onze samenvattende informatieve notasamenvattende informatieve nota.

 
 
 
 

Onze video, beschikbaar in het Frans of het Nederlands, is voorzien van ondertitels in 3 talen. Om een taal te selecteren, klik op settings van de video (het kleine gekartelde wiel) en selecteer de gewenste ondertitels (Duits, Engels of Frans).

Doorgeven van uw productieleterstanden

via het platform van Sibelga - 4 keer per jaar (maart, juni, september en december)Toekenning van GSC door BRUGEL

binnen de vijftien kalenderdagen na het invoeren van de meterstanden

 


Verzending van de meterstanden en toekenning

De groenestroomcertificaten (GSC) worden berekend en toegekend op basis van de productie van een groenestroominstallatie (zonnepanelen of een warmtekrachtkoppelinginstallatie). De berekening van het aantal GSC dat u wordt toegekend, gebeurt op basis van uw productiemeterstand, die u doorgeeft via  het platform van Sibelga.

De procedureVerzending van uw productiemeterstanden

Voor fotovoltaïsche installaties :

U moet de productiemeterstanden doorgeven van de groenemeter (niet van de omvormer en de meter van Sibelga).

  • De verzending van de meterstanden gebeurt standaard via het " GreenMeter-platform " van Sibelga. U kunt uw meterstanden viermaal per jaar invoeren, in de laatste maand van elk kwartaal (van 1 tot 31 maart, juni, september en december); - Bekijk onze FAQ hieronder voor meer info,

  • Als u de meterstand schriftelijk, via e-mail, fax of met de post opstuurt, kunt u dat eenmaal per jaar doen, in de maand september en dat rechtstreeks aan Sibelga. In dat geval moet u het volgende vermelden: de naam van de houder, het toegekende dossiernummer/groenemeternummer, de datum en de meterstand (kWh). 

Let op: meterstanden die voor of na de termijn worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen! Uw productie gaat echter niet verloren, want u zult bij de volgende toekenning meer GSC's ontvangen.

Voor een laatst index die gekoppeld is aan het einde van de toekenning van GSC’s, bekijk onze FAQ hieronder.


Voor  warmtekrachtkoppelingsinstallaties gebeurt de verzending van de meterstanden via het daarvoor bestemde Excel-bestand , dat op het eind van elk kwartaal naar het "GreenMeter-platform" moet worden gestuurd.

Calorische waarde van gas

De calorische waarde van gas is de energie die wordt geproduceerd wanneer het wordt verbrand.
Deze waarden worden gemeten door Sibelga en worden gebruikt om het verbruik van warmtekrachtkoppelingscentrales op aardgas te berekenen.
Meer informatie op de
Energuide  Energids website en de CBW waarden op de website van  SibelgaSibelga.
Om u in staat te stellen de productie van uw installatie te plannen, dient u eerst de door uw installateur verstrekte informatie over de verwachte en gegarandeerde jaarproductie te controleren.

Voor de dagelijkse voorspellingen kunt u surfern op de website van Elia.