Toekenning van uw groenestroomcertificaten

De GSC worden berekend en toegekend* binnen vijftien kalenderdagen na het invoeren van de meterstand op het platform van Sibelga. Uw GSC worden dan op uw Brugel-rekening gestort (die begint met 34C). U vindt alle verrichtingen voor het toekennen van GSC, alle transacties met GSC en uw GSC-saldo op het Extranet-platform van BRUGEL.

Meer informatie vindt u in onze FAQ hieronder.

Let op: om inkomsten uit uw GSC's te krijgen, moet u ze verkopen.

* GSC's worden uitsluitend toegekend aan gecertificeerde installaties waarbij geen enkele afwijking vastgesteld is.

GSC's worden berekend op basis van de productie van een fotovoltaïsche installatie (en op basis van de rendementen voor warmtekrachtkoppelingsinstallaties).

In het algemeen, worden de toekenningen verstrekt op maandag aan het einde van de dag.

Na elke operatie (toekenning en transactie) wordt automatisch een bevestigingse-mail verzonden.


 "De levensduur van 5 jaar voor groenestroomcertificaten is verwijderd na de wijziging van het Besluit Groene Elektriciteit op 13/01/2023. Er is dus geen vervaldatum meer voor groenestroomcertificaten."

De groenestroomcertificaten die op een account zijn blijven zonder tijdslimiet beschikbaar."