Verkoop van de groenestroomcertificaten

Als eigenaar van zonnepanelen kent BRUGEL u groenestroomcertificaten (GSC) toe voor de energie die uw installatie heeft geproduceerd.
Maar wist u dat deze certificaten pas een waarde krijgen wanneer ze worden verkocht? Bekijk ons filmpje met alle nuttige informatie om uw groenestroomcertificaten te verkopen. 

 
 
 
 

Onze video, beschikbaar in het Frans of het Nederlands, is voorzien van ondertitels in 3 talen. Om een taal te selecteren, klik op settings van de video (het kleine gekartelde wiel) en selecteer de gewenste ondertitels (Duits, Engels of Frans).

Verkoop aan een elektriciteitsleverancier 

Om uw GSC's te valoriseren, richt u zich tot om het even welke elektriciteitsleverancier die in het Brussels Gewest actief is, of tot een tussenpersoon. Lijst van de kopers van groenestroomcertificaten ». Gelieve er rekening mee te houden dat een GSC-koper bijkomende voorwaarden kan stellen (termijnen, klant zijn, enz.) Energieleveranciers zijn verplicht hun jaarlijkse GSC-quota te halen (zie Quotuminlevering GSC).
Nadat u een prijs en verkoopmodaliteiten met een koper hebt afgesproken, voltooit u de transactie op het extranet*. 

De uitvoering van een GSC-transactie, van de opdrachtgevende rekening naar de begunstigde rekening (de koper), gebeurt onmiddellijk.

De koper kan dan de overeengekomen betaling verrichten volgens de voorwaarden van het koopcontract.

Let op :

  • BRUGEL komt NIET tussen bij het zoeken van een koper, noch bij de onderhandelingen over de transactiemodaliteiten;

  • In geval van te late betaling door de koper, gelieve een klacht in te dienen bij de koper. Als de betaling nog steeds uitblijft, gelieve een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank van eerste aanleg;

  • De huidige BTWE is van toepassing (zie onze FAQ hieronder).

Verkoop aan ELIA

Overeenkomstig het wettelijke kader kan een producent zijn GSC ook aan ELIA verkopen tegen de garantieprijs van €65

Deze procedure vindt eenmaal per jaar plaats.

Vanaf 1 april 2024 zal deze optie beschikbaar zijn in het extranet. ** 

Alle transacties naar Elia uitgevoerd tot en met 30 april zullen worden geanalyseerd door Brugel en uiterlijk op 31 mei aan Elia worden overgedragen.

De betaling door Elia zal dan uiterlijk tegen 30 juni gebeuren, of in voorkomend geval binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur indien de verkoper btw-plichtig is.

Alleen de rekeninghouder of een van zijn volmachthouders mag transacties uitvoeren.

*  Indien gewenst, kunt u ook de papieren versie gebruiken en deze per post of e-mail naar BRUGEL sturen: Verkoopformulier GSC GSC- Formulier voor de verkoop

**Indien gewenst, kunt u ook de papieren versie gebruiken en deze per post of e-mail naar BRUGEL sturen: Formulaire de vente CV à Elia   GSC - Formulier voor de verkoop aan ELIA 
Een onvolledig ingevuld formulier wordt als ongeldig beschouwd en teruggestuurd naar de producent. Dit formulier moet naar BRUGEL opgestuurd worden, uiterlijk tegen 30 april van het lopende jaar. 

BRUGEL publiceert regelmatig de gemiddelde transactieprijs van een groenestroomcertificaat in het Brussels Gewest, op basis van de informatie die het bezit.

 
 
 
 

Bron: "Productiepark groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

Eenvoudige gemiddelde prijs: Dit is de gemiddelde prijs per transactie, waarbij elke transactie dezelfde weging heeft.

Gewogen gemiddelde prijs: In dit geval zijn de transacties gewogen volgens hun aantal GSC's. Dit bedrag komt dus overeen met de gemiddelde prijs per transactie, gewogen volgens het aantal GSC's per transactie.

De minimumprijs wordt gewaarborgd door de verplichting rachat des CV à 65€/CV imposée à Eliavoor Elia om GSC's aan te kopen tegen 65 €/GSC.

FAQ