Beheer van de rekeningen

De voltooiing van de certificering van een productie-installatie is ook gekoppeld aan het openen van een rekening voor groenestroomcertificaten op naam van de houder in de databank van BRUGEL.Aangezien GSC's immateriële effecten zijn, worden ze via deze rekening toegekend, bewaard en verkocht. De GSC’s in verband met de productie van een installatie worden toegekend op de rekening van de eigenaar van deze installatie.

Een BRUGEL-rekening bestaat uit 10 tekens en begint met 34C. Het meternummer van uw installatie wordt voorafgegaan door "SOL00" of "CHP00"* en wordt de term "Gecertificeerde Eenheid" of “Certificate Unit” (UC)** gebruikt.

Het Extranet maakt het beheer en de verkoop van GSC’s mogelijk.

De houder kan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon zijn. Als de houder een rechtspersoon is, moet ten minste één natuurlijke persoon een volmacht hebben om de rekening te beheren (zie onze FAQ hieronder).

Alleen de rekeninghouder of een van zijn volmachthouders mag het saldo raadplegen en transacties uitvoeren.

Voor de houders en mandatarissen van een GSC-rekening gekoppeld aan een gedecentraliseerde productie-installatie, wordt de technische informatie van de Gecertificeerde Eenheden weergegeven.

Let op: alle wijzigingen (adres, telefoonnummer, e-mailadres) moeten ons schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) worden meegedeeld. Zie onze FAQ hieronder.

Formulieren zijn beschikbaar in de rubriek « Formulieren » voor de volgende gevallen: 

  • Inschrijving van een volmachthouder (maximaal twee volmachthouders per GSC-rekening)    

  • Wijziging van de houder van de installatie    

  • Opening van een GSC-rekening (voor leveranciers en tussenpersonen)

* "SOL" (Solar) voor de zonnepanelen en "CHP" (Combined Heat and Power) voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

** Een "Gecertificeerde Eenheid" is een geheel of deel van een gedecentraliseerde productie-installatie die is gecertificeerd en die geniet van dezelfde GSC-toekenningsvoorwaarden.

Status van tussenpersoon en leverancier

Om groenestroomcertificaten in de BRUGEL-databank te kunnen beheren, moet u hiervoor over een effectenrekening beschikken.

Voor producenten wordt de rekening voor het groene certificaat aangemaakt tijdens de certificeringsprocedure van de gedecentraliseerde installatie en hoeven geen extra stappen te worden ondernomen.

Leveranciers van elektriciteit en tussenpersonen die actief wensen te zijn op de GSC-markt moeten ons het formulier " Inschrijving Volmachthouder" toezenden.

Zodra uw aanvraag is gevalideerd, krijgt u toegang tot uw Extranet-account van waaruit u alle GSC- (en GO-, indien van toepassing) transacties kunt beheren.

Opgelet: de in het formulier verstrekte informatie zal worden doorgegeven aan de verkopers en worden gepubliceerd op de lijst van leveranciers en bemiddelaars voor de aankoop van cv's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FAQ