Een GSC/GO-account beheren

Om groenestroomcertificaten en/of garanties van oorsprong te kunnen beheren in de database van BRUGEL, moet men beschikken over een account.

Voor de producenten wordt een GSC-account aangemaakt tijdens de procedure voor de certificatie van de gedecentraliseerde installatie en moet geen enkele bijkomende stap meer ondernomen worden.

De elektriciteitsleveranciers en tussenpersonen die actief willen zijn op de GSC- en/of GO-markt, moeten ons een aanvraagformulier bezorgen om een GSC/GO-account te openen:

-    voor een GO-rekening gebruikt u het formulier " GO - Opening van een rekening"
-    voor een GSC-account kunt u het formulier "Inschrijving Volmachthouder" gebruiken

Eens uw aanvraag goedgekeurd is, krijgt u toegang tot uw Extranet-account zodat u alle GSC- en GO-transacties kunt beheren.

Opgelet: de informatie vermeld op het formulier wordt overgemaakt aan de verkopers en zal gepubliceerd worden in de lijst van leveranciers en tussenpersonen voor de aankoop van GSC en/of GO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aanvullend wordt, uitsluitend van toepassing voor het beheer van de GO, een contractueel kader, met de algemene voorwaarden, opgesteld tussen BRUGEL en de GO-marktdeelnemer.

Gelieve hiertoe:

  • Kennis te nemen van het " Domain Protocol " (DP) van Brussel, waarin onder andere de regels worden uiteengezet voor het toekennen, overdragen, annuleren en vervallen van de GO, evenals de verantwoordelijkheden van de partijen;

  • Een ondertekend exemplaar terug te bezorgen van de " Standard Terms and Conditions ", met andere woorden de algemene voorwaarden die het DP bindend maken tussen de partijen; 

  • Het formulier "Know your Customer" in te vullen, indien de aanvrager een aanvraag indient als handelaar/tussenpersoon.

De GO's worden ook beheerd via het Extranet van BRUGEL.

Voor producenten die injecteren en krijgen GO's, moet de injectie-index aan het begin van elke maand worden geregistreerd.