Het statuut van ECO (Erkende Certificeringsorganen)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet elke aanvraag voor certificatie van een installatie voor groene elektriciteit of warmtekrachtkoppeling worden gericht aan een erkende certificatieorgaan. Deze certificering wordt uitgevoerd op kosten van de eigenaar van de installatie.

De certificeringsprocedure door de ECO zal echter pas in werking treden wanneer BRUGEL een tweede instantie heeft goedgekeurd. Wilt u de status van ECO verkrijgen? Hieronder vindt u alle informatie.

Tot dan wordt de certificering van de installaties nog steeds uitgevoerd door BRUGEL.

Doel

In Brussel moeten producenten die GSC's en/of GO's wensen te ontvangen, hun installatie laten certificeren.

De certificatie moet worden uitgevoerd door een ECO.

Voorwaarden om het statuut van ECO te verkrijgen

  1. U bent onafhankelijk van producenten, tussenpersonen, elektriciteitsleveranciers en netbeheerders.

  2. U bent reeds inspecteur van elektrische installaties.

  3. U verbindt zich ertoe de instructiehandleiding van BRUGEL na te leven (cfr Instructiehandleiding).

Procedure

  1. Aanvraag tot accreditatie bij BELAC, de Belgische accreditatie-instelling. (Als u al een accreditatie hebt, moet u contact opnemen met uw gebruikelijke bestandsbeheerder. Anders via belacdossiers@economie.fgov.be).

  2. Zodra u van BELAC de definitieve accreditatie hebt verkregen om installaties in Brussel te certificeren, kunt u bij BRUGEL een aanvraag tot erkenning indienen (zie aanvraagformulier voor de erkenning).

  3. Binnen 20 dagen verneemt u de beslissing van BRUGEL inzake uw erkenningsaanvraag.

Documentatie ECO status

Documentatie voor de certificering om te dowloaden (binnenkort beschikbaar)

PV

WKK

Opleidingen

Opleiding 24/03/21 - Analyse van PV- en Cogen-dossiers

Vindt de PowerPoint presentaties terug die tijdens deze eerste opleiding zijn gebruikt:
- Analyse des dossiers PVAnalyse van PV-dossiers
- Analyse des dossiers CogenAnalyse van WKK-dossiers

 
 

Opleiding 25/03/21 - Certificeringsbezoek PV- en Cogen-installaties

Vindt de PowerPoint presentaties terug die tijdens deze tweede opleiding zijn gebruikt:
- Visite d'une installation PV Certificeringsbezoek PV
- Visite d'une installation CogenCertificeringsbezoek WKK