Groenrapportering en Greencheck

De groenrapportering is het feit dat de elektriciteitsleveranciers verplicht zijn maandelijks aan de DNB en/of de GTNB de lijst van hun afnemers van groene stroom te bezorgen. Ze moeten ook voor elke op deze lijst vermelde afnemer het aandeel aangeven dat de groene stroom vertegenwoordigt in de totale elektriciteitslevering. Concreet gebeurt deze maandelijkse rapportering volgens een communicatieprotocol gedefinieerd binnen de MIG, dat de verzending van csv-bestanden omvat volgens een welbepaalde indeling.

De DNB, en in voorkomend geval de GTNB, vullen deze gegevens aan met de verbruiksgegevens per betrokken afnemer en versturen de ingevulde gegevens naar BRUGEL.

Vervolgens berekent BRUGEL de geleverde groene stroom per leverancier, wordt een consolidatie per kwartaal gerealiseerd en worden deze gegevens meegedeeld aan de leveranciers.

Ter afsluiting van de procedure moeten de leveranciers het aantal overeenkomstige Garanties van Oorsprong** (GO) annuleren (1 GO per geleverde MWh groene stroom). Deze GO mogen Brussels zijn of geïmporteerd worden uit andere Europese regio’s. Deze import is mogelijk via de aansluiting van het informaticaplatform van BRUGEL op de Europese HUB van de AIB (Association of Issuing Bodies ).

Op basis van de hiervoor beschreven groenrapportering en de door de leveranciers geannuleerde GO biedt de door BRUGEL ter beschikking gestelde onlinetool " Greencheck " de consumenten de mogelijkheid om het aandeel en de oorsprong te controleren van de groene stoom die aan hen werd geleverd.

Bovendien maakt BRUGEL jaarlijks een eindconsolidatie op voor het verstreken jaar en wordt de verhouding groene stroom van de fuel mix* gepubliceerd in het jaarverslag. 

*de fuel mix is de opsplitsing, in percentage, van de elektriciteitslevering door een leverancier aan zijn klanten, naargelang van de primaire energiebron van de geleverde elektriciteit.

**De garanties van oorsprong (GO) zijn elektronische documenten die de leveranciers moeten gebruiken om de herkomst te bewijzen van het geproduceerde en geleverde volume hernieuwbare elektriciteit. GO kunnen slechts één keer gebruikt worden om te garanderen dat dit elektriciteitsvolume al werd geleverd.