De Europese Unie heeft des objectifs en matière d’énergie et de climat energie- en klimaatdoelstellingen  bepaald. Het pakket 2020 bepaalt 3 grote doelstellingen die op Europees niveau moeten worden bereikt: 20% minder uitstoot van broeikasgassen; 20% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie; 20% meer energie-efficiëntie. Het Brussels...

Zogenaamde ‘groene’ of ‘schone’ elektriciteit wordt uitsluitend geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen. Deze elektriciteit, die afkomstig is van de zon, wind, water, biomassa of geothermie, wordt op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier verkregen. Fotovoltaïsche zonne-energie Fotovoltaïsche zonne-energie : Fotovoltaïsche panelen bieden de mogelijkheid om elektriciteit te produceren...

Energie Commune Energie Commune  : Voor alle info over hernieuwbare energiebronnen (bestaande technologieën, de installatie die het beste aangepast is aan mijn verbruiksprofiel, premies, statistieken enz.) Homegrade.brussels (groepering van Maison de l'Energie Het Energiehuis en Centre Urbain de Stadswinkel ) : begeleidt particulieren...