Productievoorzieningen van hernieuwbare energie

Zogenaamde ‘groene’ of ‘schone’ elektriciteit wordt uitsluitend geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen. Deze elektriciteit, die afkomstig is van de zon, wind, water, biomassa of geothermie, wordt op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier verkregen.

Fotovoltaïsche zonne-energieFotovoltaïsche zonne-energie:

Fotovoltaïsche panelen bieden de mogelijkheid om elektriciteit te produceren door licht om te zetten in elektriciteit.

Voor de laatste cijfers over de ontwikkeling van de sector, ga naar onze sectie documents/statistiques documenten/statistieken .

WarmtekrachtkoppelingsinstallatiesWarmtekrachtkoppelingsinstallaties:

Het principe van warmtekrachtkoppeling bestaat erin gelijktijdig elektriciteit en warmte te produceren op basis van een energiebron (aardgas of hernieuwbare brandstof). 

Een deel van de energie die geproduceerd wordt via een motor, een turbine of een brandstofcel, wordt gebruikt om elektriciteit te produceren. De rest wordt gerecupereerd in de vorm van warmte en wordt rechtstreeks gebruikt voor de behoeften van het gebouw. Die methode om gelijktijdig elektriciteit en warmte te produceren verbruikt minder primaire energie dan de afzonderlijke productie van elektriciteit en warmte. Bovendien wordt warmtekrachtkoppeling volledig duurzaam vanaf het moment dat hiervoor biogas of koolzaadolie wordt gebruikt.

Voor de laatste cijfers over de ontwikkeling van de sector, ga naar onze sectiedocuments/statistiques documenten/statistieken .

WindturbinesWindturbines: 

Windenergie is energie die geproduceerd wordt door wind (mechanische energie). De wind drijft via de wieken van de windturbine een elektrische generator aan.

Momenteel zijn er 2 windturbines met een totaal vermogen van 12,4 kW geïnstalleerd in Brussel en gecertificeerd door BRUGEL.

Waterkrachtcentrales :

Waterkrachtenergie is energie die wordt geproduceerd door water (hydraulische energie), dat een turbine doet draaien.

Er is momenteel geen enkele gecertificeerde waterkrachtinstallatie in Brussel.